Foodwatch start mailactie over poepvlees

Poepvleesschandaal
Poepvleesschandaal – Foto: WorldFarmingNederland
De Zembla-documentaire ‘Sjoemelen met vlees’ bracht een nieuw voedselschandaal aan het licht. Klokkenluiders verklaren dat poep van geslachte dieren regelmatig terecht komt op vlees dat uiteindelijk wordt geconsumeerd. Ook vlees afkomstig van zieke dieren zou in de voedselketen terechtkomen. Bovendien blijkt dat er wordt gesjoemeld met het ‘Beter Leven’ kenmerk. foodwatch vindt dit onacceptabel en wil dat de wetgeving zo wordt aangescherpt dat de voedselveiligheid en het vertrouwen voorop staan in plaats van de economische winst. De organisatie start daarom een emailactie.

Poepvlees belandt op ons bord

Zembla liet zien dat de productie van ons voedsel steeds sneller en goedkoper moet gebeuren. In de onderzochte slachthuizen is de bandsnelheid zo hoog dat de darmen van geslachte dieren vaak kapot geprikt worden. De richtlijnen die dit zouden moeten voorkomen worden vaak niet nageleefd. Ontlasting komt vervolgens op het vlees terecht en wordt simpelweg afgeveegd of weggespoeld met water. Hierdoor worden de bacteriën alleen maar verder over het vlees verspreid. Ook ontsmetten slachthuismedewerkers hun handen en hun messen onvoldoende.
Zo belandt vlees met ziekteverwekkende bacteriën als E.coli vermoedelijk op grote schaal op ons bord. De bacterie kan maagklachten veroorzaken en is, afhankelijk van de variant, vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. 

Mailactie: consument moet weten wat hij eet

Helaas gaat het bij de productie van ons eten steeds vaker om de prijs, niet om de kwaliteit en de veiligheid. De huidige wetgeving is ontoereikend om dat te voorkomen en de keten is verre van transparant. Bovendien worden de wetten díe er zijn niet goed nageleefd en gecontroleerd. Onder deze omstandigheden is het wachten op het volgende schandaal. Helaas wordt op deze manier ook het vertrouwen in labels en kenmerken beschadigd.
foodwatch vindt dit onacceptabel. De organisatie eist daarom strengere wetgeving die transparantie in de keten garandeert. Elke speler in de keten moet verantwoordelijk zijn voor het eindproduct, van slager tot supermarkt. Bovendien moet de wetgeving beter worden gehandhaafd en moeten de boetes in verhouding staan tot de winst die de overtreders maken met hun wanpraktijken.
Als jij ook vindt dat je als consument het recht hebt om te weten wat je eet dan kun je samen met foodwatch deze e-mail sturen aan minister Schippers en staatssecretaris Dijksma.

Over de schrijver