Geef toekomstige generaties een stem in de gemeentepolitiek

De omslag naar een betere wereld begint lokaal. Dat was de conclusie van de Britse activist en schrijver George Monbiot die zich afvroeg: hoe komen we uit deze kluwen van crises waarin de wereld terecht is gekomen? (Lees het in dit boek). Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is het een goed moment om te kijken naar wat er op lokaal niveau wél kan.

De politiek kijkt vaak naar de korte termijn

Als je kijkt naar de gemeentepolitiek, dan zie je vaak dat de korte termijn het wint van de lange termijn. Dat er bijvoorbeeld een lucratieve deal met Facebook wordt gesloten, zoals in Zeewolde. Of dat er een oud natuurgebied wordt verkocht aan een fabriek, zoals het Sterrebos bij Born. Hiermee worden beslissingen genomen die bepalen hoe de wereld van 2050 er uit ziet. Terwijl de mensen die dan leven hierbij geen stem hebben. Natuurlijk kunnen we iedereen aanmoedigen om op een partij te stemmen die het grote belang zegt te behartigen. Maar de wetten van het nieuws bepalen dat problemen, incidenten en alledaagse dingen de meeste aandacht krijgen en dat politici zich dus ook daardoor laten leiden. Daarmee laten we de toekomst in de steek. We laten onze kinderen en hun kinderen aan hun lot over.

Een collectief van kinderen, jongeren en actieve burgers organiseert de Toekomstverkiezing vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Hiermee kunnen alle inwoners van Nederland, en met name kinderen, hun stem laten horen voor het Nederland van 2050.  Het initiatief - bedacht door Merlijn Twaalfhoven -  wil het langetermijndenken aanjagen in de lokale politiek en opkomen voor de belangen van toekomstige generaties.  Via de site toekomstverkiezing.nl kan iedereen zich aanmelden om een hierin een rol te spelen.

De lange termijn moet centraal

Maar wat kan er wél? Hoe brengen we een ander verhaal, waarbij de lange termijn centraal staat, op de radar van lokale politici en de stemmer? Het begint bij het stellen van de vraag: wat is er mooi aan de plek waar jij woont? Dit kan iedereen beantwoorden. We hoeven niet over de toekomst te speculeren, maar kunnen onze ervaringen delen. We kunnen zien waar we het over eens kunnen zijn. Als we beseffen wat er wél goed is, kunnen we vervolgens vragen: hoe zou dat goede of mooie de komende tijd kunnen groeien of sterker kunnen worden?

“We zijn door de pandemie voortdurend met onszelf bezig. Met problemen, maatregelen, discussies en beschuldigingen. En natuurlijk willen we allemaal terug naar een normale wereld, maar wat is dat eigenlijk? Wij willen daarom aan heel Nederland de vraag stellen: wat is voor jou een goede wereld?” – Merlijn Twaalfhoven, initiator van de Toekomstverkiezing.

Mooie initiatieven voor de toekomst

Met die vraag kunnen we de gemeenteraad op weg sturen. Want in elke wijk, in elk dorp en elke streek zijn initiatieven, projecten en ondernemingen die weten hoe we de goede en mooie dingen van het leven kunnen versterken. Ze zijn vaak nog klein, niet in een multinational georganiseerd en soms draaiend op vrijwilligers. Deze initiatieven (die je ook vaak op hetkanWEL vindt) laten zien dat de toekomst al begonnen is, alleen nog lang niet overal. Het zijn de zaadjes van een wereld die we willen.

Zo maak je een goede toekomst nu al voelbaar

Deze zaadjes hebben maar drie dingen nodig: een vruchtbare bodem, voedsel en ruimte. De vruchtbare bodem ontstaat als het verlangen naar een goede toekomst overal voelbaar wordt. Daarvoor is het nodig om uit te spreken wat ons lief is, het gesprek aan te gaan over wat een goed leven is en hierbij alle stemmen te betrekken. Voedsel bestaat aan de ene kant uit de tijd van mensen die aansluiten, aan de andere kant uit investeringen die nodig zijn om experimenten uit te bouwen. En de ruimte ontstaat als lokale politici de moed hebben om te vragen: wat is er nodig om dit initiatief de komende twintig jaar tot bloei te brengen?

Het is niet ingewikkeld. Maar er zal wel een ander verhaal in de raadszaal moeten klinken. Het is zaak dat niet de losse korte termijnbelangen, de brandjes die geblust moeten worden en de stress bij het wegwerken van tekorten overheersen. Maar dat het stemadvies van toekomstige generaties hoorbaar wordt. Zij vragen ons niet meer dan te luisteren naar wat echt belangrijk is.

Jij kunt meedoen:

  1. Laat hier weten wat jij een goede wereld vindt.
  2. Vraag anderen om je heen naar hun ideaal en deel het.
  3. Stuur lokale partijen in jouw gemeenteraad een brief die je hier kunt vinden en vraag hen te beloven om ook voor toekomstige generaties in de raad te gaan zitten.

Over de schrijver