Gemeentelijke subsidieregelingen voor zonnepanelen

mrsdkrebs, Flickr.com
mrsdkrebs, Flickr.com

De landelijke subsidiepot voor zonnepanelen is leeg. Betekent dit dat zonnepanelen weer onbetaalbaar worden? Niet als het aan verschillende gemeentes in Nederland ligt. Op regionaal niveau blijken namelijk nog best wat mogelijkheden te zijn voor subsidies op de aanschaf van zonnepanelen. Wij hebben een aantal interessante subsidieregelingen voor je op een rijtje gezet.

Amsterdam
Stadsdeel Zuid geeft inwoners, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Subsidie Collectieve Zonneprojecten. Het subsidiebedrag is minimaal €500 en maximaal €5000. De subsidie is uitdrukkelijk bedoeld voor het ondersteunen van de voorbereidende fase; het is niet de bedoeling dat het gebruikt wordt voor de aanschaf van zonnepanelen.

Utrecht
Via het Initiatievenfonds stelt Utrecht in totaal bijna een half miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf voor zonnepanelen of ideeën die helpen met het verminderen van CO2 in de stad. De subsidiebedragen voor zonnepanelen lopen uiteen van €1000 tot €10.000. Alleen collectieve aanvragen van minimaal 5 personen komen in aanmerking.

Groningen
Boeren met asbest op het dak kunnen vanaf 1 juli 2013 via Asbestvanhetdak.nl subsidie aanvragen om dit asbest te verwijderen en zonnepanelen terug te plaatsen. Het dak moet minimaal 400 vierkante meter zijn en het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal €7500.

Nijmegen
Particuliere woningeigenaars en huurders in Nijmegen kunnen maximaal €1500 aan subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De helft van het bedrag is beschikbaar voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, de andere helft is meer gericht op het isoleren van de woning. Je aanvraag met minimaal vijf anderen indienen levert het hoogste subsidiebedrag op.

Almere
Inwoners van Almere die minimaal 3 zonnepanelen op hun dak willen plaatsen, kunnen hiervoor 30% van de totale kosten, tot maximaal €5000, als subsidie krijgen. Voorwaarde is dat de panelen voor 15 mei 2015 geïnstalleerd worden. Voor bedrijven en overige instellingen geldt deze regeling ook, maar wordt maximaal €15000 aan subsidie verstrekt.

Leningen
Als jouw gemeente geen subsidieregelingen aanbiedt voor zonnepanelen, kun je altijd nog informeren naar de mogelijkheid om een ‘groene lening’ af te sluiten. Die lening is bedoeld voor de financiering van bijvoorbeeld zonnepanelen en heeft een lagere rente dan een reguliere lening. Dit maakt de aanschaf van zonnepanelen niet gratis, maar wel een stuk voordeliger.

Bron: Energiesubsidiewijzer.nl, Zonnefabriek.nl

Lees ook:

4 energiebesparende maatregelen die je het beste nu uit kunt voeren
Zonne-energie zonder eigen dak
Help de Nuna naar goud bij de World Solar Challenge