GM-maïs niet langer bestand tegen ziektes

Martin Lopatka, Flickr.com
Martin Lopatka, Flickr.com

Genetisch gemanipuleerd maïs is niet langer bestand tegen ziektes. De genetisch gemanipuleerde maïsplant werd in 2003 geïntroduceerd en produceerde zelf een gif dat maïswortelboorders doodt. Hierdoor lukte het boeren om veel grotere oogsten binnen te halen, die juist minder bespoten waren. Het was een enorm succes; inmiddels is 65 procent van al het maïsland in de Verenigde Staten ingezaaid met GM-maïs.
In de afgelopen zomers hebben maïswortelboorders zich echter in delen van de Verenigde Staten tegoed gedaan aan de wortels van GM-maïsplanten. Dat doet vermoeden dat deze insecten resistent zijn geworden tegen het gif dat de planten produceren.

Wetenschappers wijzen naar boeren
Volgens wetenschappers zijn de boeren deels verantwoordelijk voor het probleem. Zij horen met combinatieteelt te werken. Dan wordt het ene jaar GM-maïs geplant en het andere jaar andere producten. Dit voorkomt dat de grond uitput en het maakt het makkelijker om plantenziektes in de kiem te smoren. Die krijgen namelijk niet de kans om zich jaren achter elkaar verder te ontwikkelen. Ook hebben veel boeren nagelaten om in omliggende velden gewoon maïs te planten, in de hoop dat dit niet-resistente maïswortelboorders aantrekt, die vervolgens paren met de wel resistente dieren en zo hun resistentie verliezen.
De prijs van GM-maïs is in de  afgelopen jaren echter zo gestegen, dat het voor boeren aantrekkelijk werd om alleen de genetisch gemanipuleerde variant te planten, op elk beschikbaar stuk land.
Mogelijke schade: miljarden dollars
Wetenschappers hebben altijd wel gedacht dat maïswortelboorders op een gegeven moment resistent zouden worden tegen het gif, maar ze hadden er niet op gerekend dat dit al zo vroeg zou zijn. Op dit moment lijkt het probleem zich alleen nog maar voor te doen in een paar Amerikaanse staten. Aaron Gassmann, entomoloog aan de Iowa State University, denkt daarom dat het hier om een vroege waarschuwing gaat die serieus genomen moet worden. Als het namelijk niet lukt om GM-maïs te beschermen, levert het een schadepost van miljarden dollars op.
Bronnen: Psychorg.com, Huffingtonpost.com
Lees ook:
Worm compost beter tegen plantenziektes
Top 4 schokkende feiten over ons eten
hetkanWeller begint eetbaar bos in Frankrijk