Los Angeles geeft gratis bomen weg aan inwoners

Als het even kan, is Los Angeles over twee jaar 90.000 bomen rijker. Het doel? Een meer duurzame en leefbare stad. Alle inwoners van Los Angeles komen in aanmerking voor een gratis boom. 

Wie een boom wilt, moet ‘m aanvragen. Zo simpel is het. Inwoners kunnen kiezen voor een gratis boom in de eigen tuin of buurt. Een non-profitorganisatie checkt of de plek geschikt is voor een boom en plant ‘m dan ook meteen. Dit betekent wel dat de inwoners in ieder geval de eerste vijf jaar verantwoordelijk zijn voor de groei van de boom. Zij tekenen een overeenkomst waarin staat dat zij de boom voorzien van water.

Verzorging gratis boom

Inwoners kunnen kiezen uit heel veel verschillende soorten bomen: klein, hoog, met bloemen of zonder bloemen. Dat kan gewoon online. De boom wordt geleverd met palen, banden, kunstmestkorrels én eenvoudige instructies. Zo’n boom onderhouden vraagt namelijk nog best wel wat werk. Inwoners doen er goed aan om de boom wekelijks te controleren. Het is van belang dat de grond vochtig is tot vier centimeter diepte. Zo niet, dan heeft de boom flink wat liters water nodig. Maar pas op: te veel water is ook niet goed.

Voordelen

Het is de bedoeling dat de bomen (na een paar jaar) vooral gaan dienen als schaduwplek, want die zijn er te weinig in Los Angeles. Daarnaast helpen de bomen ook tegen luchtvervuiling. Tot slot wil de burgemeester van Los Angeles de sociale gelijkheid groter maken. De verschillen tussen arm en rijk zijn namelijk groot, in de arme delen is weinig groen te vinden. In de zomer is het daar dus ook een stuk heter.

Amerika-kenner Laila Frank vertelt over de situatie in Los Angeles op NPO Radio 1. Zij ziet ook grote verschillen tussen arm en rijk, bijvoorbeeld als het gaat om bushokjes. Die zijn er niet in de arme delen, want het plaatsen ervan ligt in handen van commerciële bedrijven. Zij verdienen geld met advertenties in bushokjes en dat lukt nou eenmaal een stuk beter in de rijke delen. Mensen in arme wijken staan op hete dagen in de volle zon én in de vieze lucht te wachten op de bus.

De burgemeester slaat dus eigenlijk drie vliegen in één klap met het planten van deze bomen:

 1. Het wordt steeds heter in de stad. Bomen helpen daartegen.
 2. De bomen helpen tegen luchtvervuiling en zorgen voor minder gezondheidsklachten.
 3. Het maakt de sociale gelijkheid groter.

Wat vind jij van dit idee? Laat het ons weten in een reactie!

Over de schrijver

9 reacties op “Los Angeles geeft gratis bomen weg aan inwoners”

 1. Geweldig initiatief ; bomen zuigen het overtollig grondwater weg ; zijn luchtzuiverend zorgen voor fijne schaduw in de tuin in verzengende hitte en ook voor microklimaat in de tuin; geven zomers koelte en winters warmte ; ook wind houden ze tegen. Beter leefmilieu en zuurstofrijk dus gezond; bomen zijn een verademing.

 2. Gratis bomen in Amsterdam!!! Het kan wel!!!

  Onderstaand artikel komt van de website van de gemeente Amsterdam.

  Kan de redactie een artikel hier aan wijden? Welke Amsterdammers willen met mij onze gemeente helpen aanzetten dit op grote schaal te promoten?

  Warme groet,
  Wadily Wijnhard.

  Gratis bomen!
  11 december 2019

  Wist u dat er in Amsterdam ongeveer 1 miljoen bomen staan? Best veel, hè? Bomen zijn dan ook erg belangrijk voor de stad. Ze geven schaduw, vangen water op (een boom drinkt ongeveer 500 liter per dag!) en geven zuurstof. Daarmee helpen ze de stad te beschermen tegen extreme regen én droogte. En groen in je woonomgeving is ook gewoon mooi en geeft energie. Omdat we bomen zo belangrijk vinden, mag u gratis een boom laten planten in uw tuin.

  Lijkt het u wat? Dan kunt u de subsidie Aanplant nieuwe bomen aanvragen. De subsidie kan worden aangevraagd door huiseigenaren, VvE’s en huurders. Als huurder moet u wel toestemming hebben van de verhuurder. De meeste woningbouwcorporaties geven standaard goedkeuring voor een boom met deze subsidie. De boom moet aan een aantal voorwaarden voldoen en geplant worden door een gecertificeerd bedrijf. Deze kosten worden ook vergoed. De subsidie per boom kan oplopen tot maximaal € 5.000,-.
  Voorwaarden

  Niet iedere boom komt voor subsidie in aanmerking. Als u een bonzaiboompje in een pot in uw achtertuin wilt zetten, dan mag dat natuurlijk. Maar daarvoor krijgt u helaas geen subsidie van de gemeente. De boom die u wilt planten moet een stamomtrek van minimaal 20 centimeter hebben, hij moet winterhard zijn en het mag geen exoot, knot-, lei- of vormboom zijn. De boom moet in de volle grond geplant worden door een erkend boomverzorgingsbedrijf. En het moet gaan om een nieuwe boom. Bomen die u verplicht moet planten, als compensatie voor een gekapte boom, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.
  Waarom gratis bomen?

  Als gemeente vinden we het belangrijk dat Amsterdam een groene stad is. Daar zorgen we graag voor, samen met u. Want we kunnen het niet alleen. De stad wordt steeds voller. We moeten daarom slimmer omgaan met het groen. We proberen zoveel mogelijk groen aan te leggen in tuinen en op schoolpleinen, daken en gevels. Tegels eruit, groen erin! Groen ontstresst, gaat wateroverlast tegen en geeft verkoeling bij hitte. Zo maken we samen een zo leefbaar mogelijke stad voor mens en dier. En beschermen we de stad tegen de effecten van het veranderende klimaat.

  1. Subsidie Aanplant nieuwe bomen

   Deze subsidie is bedoeld voor Amsterdammers en organisaties die een boom in hun tuin of in een gedeelde tuin willen planten. Lees hier hoe het werkt.
   Doel Uitgeklapt

   Het wordt niet alleen heter in de stad, maar het regent ook meer. Daarom wil de gemeente de stad hitte- en regenbestendig te maken. Bomen helpen daarbij. Daarnaast zorgen de bomen in Amsterdam voor een grotere biodiversiteit.

   De subsidie Aanplant nieuwe bomen is bedoeld voor particulieren en organisaties die een boom willen planten in hun tuin. Dat kunnen eigenaren zijn (particulieren of verenigingen van eigenaars) of huurders.

   Bent u huurder?
   Dan moet in het huurcontract staan dat u bomen mag planten. Als dat niet duidelijk is, moet u daarover een afspraak maken met de verhuurder. Veel woningbouwcorporaties geven standaard goedkeuring voor het planten van bomen.

   U kunt subsidie aanvragen voor:

   nood­za­ke­lij­ke kos­ten die u maakt voor de aan­schaf, het aan­plan­ten, het ver­be­te­ren van de groei­plaats en het trans­port van één of meer bo­men.
   de kos­ten die u maakt om de werk­zaam­he­den te la­ten uit­voe­ren door een be­drijf dat in het be­zit is van het cer­ti­fi­caat Groen­keur Boom­ver­zor­ging.

   U moet aan deze voorwaarden voldoen:

   De boom moet op het mo­ment van aan­plan­ten een sta­mom­trek heb­ben van mi­ni­maal 20 cm, ge­me­ten 1 me­ter bo­ven de grond.
   De boom moet win­ter­hard zijn en in de vas­te grond wor­den ge­plant (niet in een pot of bak).
   De sub­si­die geldt niet voor de aan­plant van exo­ten en knot-, lei- en vorm­bo­men.
   U stuurt een be­plan­tings­plan mee waar­op staat waar de boom of bo­men ge­plant wor­den, met daar­bij de plant­af­stand(en) en boom­soort(en).
   De bo­men zijn geen her­plant die u moet uit­voe­ren als voor­waar­de bij een kap­ver­gun­ning.
   De bo­men moe­ten bin­nen het eerst­vol­gen­de plant­sei­zoen (no­vem­ber – maart) na sub­si­die­ver­le­ning ge­plant zijn.
   U laat de boom plan­ten door een be­drijf dat in het be­zit is van het cer­ti­fi­caat Groen­keur Boom­ver­zor­ging. Deze ar­beids­kos­ten ma­ken on­der­deel uit van de sub­si­die. Of een be­drijf in be­zig is van het juis­te cer­ti­fi­caat, kunt u con­tro­le­ren op deze web­si­te: Groen­keur.nl
   U moet het toe­staan wan­neer een boom­des­kun­di­ge van de ge­meen­te de werk­zaam­he­den komt in­spec­te­ren. Dat mag ook na een paar jaar ge­beu­ren.

   Hoogte van het subsidiebedrag
   Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is 100% van de kosten van een boom tot een maximum van € 5.000,- per boom en een maximum van € 50.000,- per aanvraag. En maximaal 100% van de arbeidskosten tot een maximum van € 30.000,-.

 3. De gemeente Doetinchem heeft ook een bomenproject. Op 19 november 2019 is de 3.000e gratis boom uitgereikt.

  Het gebeurt dus al in Nederland!

 4. Op 20 oktober 2019 werden tijdens de 2e editie van Festival B, over de Bodem van je gezondheid, zo’n 300 appelbomen weggegeven door de gemeente Smallingerland aan de inwoners van deze gemeente. Mooi initiatief tijdens deze dag waarin het ging over jouw bodem (je darmen) en onze gezamenlijke bodem, onze aarde en hoe we zowel gezamenlijk als ieder persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van een gezonde(re) aarde. Tijdens het festival: lezingen (Rineke Dijkinga, Juglen Zwaan, Nienke Gottenbos én Jan Terlouw) en een markt, gesprekken en ontmoetingen, luisteren naar en leren van elkaar. Een prachtigmooie dag.

 5. Wat een geweldig plan. Dat verdient zeker navolging, ook in Nederland. Plant dan meteen ook veel soorten, die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten. Dat zou de biodiversiteit van deze soorten een boost kunnen geven. En daarmee van vogels, die insecten en bessen eten, en in de bomen kunnen nestelen. Van de soorten, zoals de Iep en de Es, die gevoelig zijn voor schimmels, zouden, indien beschikbaar, resistente soorten geplant kunnen worden. Bovendien draagt al dat groen weer bij aan een beter milieu door CO2-reductie en aan een prettiger beleving van de omgeving. Dus DOEN.

 6. Mooi idee als men tegelijkertijd het verbod op kappen vastlegt.
  Hier in Nederland gaan vele bomen de kachel in : hier zou zoiets niet werken.
  Hier denkt men dat hout brandstof is i.p.v. grondstof.
  Hier denkt men dat hout verbranden duurzaam is.
  Hier denkt men dat rook van houtvuur niet schadelijk is als men “goed”stookt.
  Hier denkt men dat de kachelverkoper de juiste informatie geeft en dat wetenschappers niets weten van de schadelijke uitstoot van houtkachels/pelletkachels/biomassaketels, enz.

 7. Een uitstekend idee…als ze dan al niet weer gekapt moeten gaan worden voor de uitrol van 5G.
  Hoeveel prachtige en oude bomen zijn hierdoor al niet gekapt. Zelfs in Amsterdam is het gezicht in de oude binnenstad gewoon weg doordat al die oude bomen gekapt zijn….dit is van een veel groter belang nog om dit per direct te stoppen!!!!!!!!!!!!! en daar weer bomen aan te planten…

Reacties zijn uitgeschakeld.