Groene coalitie kan direct werk maken van grondstoffen rotonde

Michiel020 Flickr
Foto: Michiel020, Flickr

Een groene coalitie maakt serieus kans na de verkiezingen, zo blijkt vandaag uit een analyse van hetkanWel. Belangrijk samenbindend element voor zo’n kabinet is een gemeenschappelijke visie op de duurzame toekomst van Nederland. Een belangrijke bouwsteen in die visie kan het idee van de ‘grondstoffen rotonde’ zijn, een voorstel van D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven, die vorig jaar nog werd verkozen tot groenste politica van het jaar.
Bij de grondstoffen rotonde denkt Van Veldhoven letterlijk aan een rotonde: er ‘rijden’ afvalstromen de rotonde op en na verwerking verlaten ze die als grondstoffen die geschikt zijn voor nieuwe producten.
Er zijn goede redenen om serieus werk te maken van dit plan, want in Europa halen we grondstoffen nu vooral van ver. Dat was een prima idee in een tijd waarin de prijzen van grondstoffen elk jaar daalden. Tussen 1850 en 2000 daalden de grondstofprijzen met 80%, maar het afgelopen decennium is die daling volledig teniet gedaan. Het zijn dan ook niet langer de arbeidskosten die de winstmarges en concurrentiepositie bepalen, maar de kosten voor grondstoffen. Vraag dat maar aan Akzo-Nobel: dit wereldconcern zag zijn grondstoffenrekening in 2011 met 1 miljard euro stijgen.
Naast economische voordelen maakt een grondstoffen rotonde ons ook veel minder afhankelijk van schurkenstaten. En we sparen het milieu: de winning van ruwe grondstoffen zoals palmolie, soja en katoen is erg slecht voor het milieu.
Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld oude spijkerbroeken in overvloed, net als afgedankte mobieltjes. Let wel: in 1 ton oude GSM’s zit meer goud dan in één ton gouderts. Bovendien heeft ons land, met de haven van Rotterdam, een sterke positie om de grondstoffenrotonde van Europa te worden waar veel afvalstromen in en uit gaan. Zeker als je bedenkt dat we Europees gezien koploper zijn op het gebied van afvalmanagement. We zijn verder dan landen als Engeland en Frankrijk. Zij storten nog steeds een groot deel van hun huishoudelijk afval, terwijl wij minder dan drie procent storten. Nederland slaagt er in meer dan tachtig procent van het afval nuttig toe te passen.
We hebben dus de infrastructuur om afvalstromen snel door Europa te verschepen, en we hebben de verwerkingsindustrie om van ‘afval’ waardevolle grondstoffen te maken. En Europa mag dan over weinig grondstoffen beschikken, we hebben oude troep genoeg.
Op dit moment concurreren gerecycleerde grondstoffen weliswaar nog met goedkopere, ruwe grondstoffen die direct aan de aarde worden onttrokken, maar het is bij de huidige groei van de wereldbevolking en de afname van de beschikbare grondstof-voorraden, een kwestie van tijd voordat hernieuwde grondstoffen even duur of zelfs goedkoper zijn. Helemaal als de overheid hergebruik stimuleert en een gelijk speelveld creëert tussen producten van vervuilende grondstoffen die de aarde ‘opeten’ en producten van gerecycleerde grondstoffen.
Aangezien deze duurzame visie op de toekomstige rol van Nederland barst van de economische voordelen, is de kans groot dat niet alleen initiatiefnemer Stientje van Veldhoven (D66) vol vuur voor dit plan wil vechten, maar ook andere partijen het een warm hart zullen toedragen. CDA-minister Atsma omarmde het idee niet voor niets al in januari 2011.
Lees ook:
Peilingen tonen zonnige toekomst voor groene coalitie
Kiezers krijgen nu de kans om leiders met eco-genen te kiezen
Cleantech ontkent nieuwe industriële revolutie

Over de schrijver