Zo kies je een groene en betaalbare energieleverancier

Om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan moeten we in 2050 volledig van het gas af. Gas zorgt namelijk voor een hoge CO2-uitstoot. Het is ook beter voor het klimaat als we overgaan op energie van duurzame energieleveranciers. Maar wat is duurzame energie en hoe weet je of een energieleverancier groen is? In dit artikel vertellen we je hoe je een groene en betaalbare energieleverancier kunt kiezen.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die is opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon, wind, water, aardwarmte of biomassa. Dit zijn natuurlijke bronnen die nooit opraken. duurzame stroom krijgt het certificaat Garantie van Oorsprong (GvO), om te bewijzen dat het echt duurzaam en groen is.

Grijze energie

Tegenover duurzame groene energie staat grijze energie. Dit is energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkool. Deze energie is niet duurzaam opgewekt.

‘Vergroende’ stroom

Grijze energie wordt nog wel eens ten onrechte verkocht als duurzame groene energie. De grijze energie is dan door de energieleverancier ‘groen gemaakt’ met certificaten uit het buitenland. Deze certificaten komen voornamelijk uit Noorwegen. Daar wordt groene stroom opgewekt met waterkrachtcentrales. Noorse energieleveranciers krijgen certificaten waaruit blijkt dat de energie duurzaam is opgewekt.

Noorwegen heeft echter al tachtig jaar groene energie en die certificaten dus niet echt meer nodig. Veel certificaten worden dus verkocht aan het buitenland.

In Nederland is er steeds meer vraag naar duurzame energie. Energieleveranciers willen hierop inspelen, maar zo min mogelijk betalen en/of doen om hun energie groen op te wekken. De Noorse certificaten zijn een stuk goedkoper en worden door energieleveranciers in Nederland gekocht, zodat het lijkt alsof hun energie duurzaam is opgewekt.

Hoe kies je een groene en betaalbare energieleverancier?

Je kunt natuurlijk niet zien of de stroom van jouw energieleverancier daadwerkelijk groen en duurzaam is. Als je dit zeker wilt weten is het verstandig om te kiezen voor stroom die voor het grootste deel in Nederland is opgewekt. Dit kun je zien op het stroometiket van je leverancier. Dit etiket staat op je jaarrekening. Je kunt ook online energie vergelijken om erachter te komen welke energieleveranciers daadwerkelijk groen zijn of niet.

Met groene stroom ben je meestal niet duurder uit dan met grijze stroom. Dit komt doordat energieleveranciers die duurzame en hernieuwbare energie opwekken subsidie kunnen krijgen van de overheid. Dit is een subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Groene stroom is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Over de schrijver