Groente in gesloten koelkast levert supermarkt €61 miljoen op

Foto: rick, flickr

Supermarkten leggen groenten en producten als melk vaak in open koelkasten. Ze betalen hiervoor een forse energierekening. Een Engelse supermarkt, Co-op, heeft daarom deuren op de koelkasten geplaatst in 100 supermarkten. Dit levert maar liefst 61 miljoen euro op.
Andere supermarkten zijn bang dat de verkoop van gekoelde producten daalt als ze hetzelfde doen, maar Co-op heeft hiervoor een oplossing gevonden. Ze plaatsten LED-lichten rond de deuren wat de producten volgens consumenten ‘tot leven bracht’. De verkoop van producten daalde in geen enkele supermarkt.
Klanten reageren positief op de verandering en het personeel is ook blij: ze kunnen eindelijk weer t-shirts aan op het werk in plaats van fleece truien.
Supermarkten in Groot-Brittannië verbruiken 5% van alle elektriciteit. Er liggen dus serieuze besparingskansen voor de supermarkten. Als alle supermarkten het voorbeeld volgen, dan zou de bespaarde electriciteit twee keer zo hoog zijn als de productie van de kolencentrale in Yorkshire, de tweede in Europa.
Bron: The Guardian.
Lees ook:
In 5 simpele stappen ben je eco in 2013
Zelf geld verdienen door energie te besparen

Over de schrijver

11 reacties op “Groente in gesloten koelkast levert supermarkt €61 miljoen op”

 1. Mooi voorbeeld van wat van ver komt lijkt beter en het wiel kun je opnieuw uitvinden.
  Volgens de wet milieubeheer moet een milieuverbetering die zich in 5 jaar terug verdient gedaan worden.
  Met deze wet deed de milieudienst Amsterdam/IJmond jaren terug een handhavings aktie bij supers. Een goede krantenlezer kan dit weten en anders zijn er zoekmachines, als dat niet teveel moeite is. http://www.milieudienst-ijmond.nl/actueel/@1305/s
  Na is veel onderzoek en rechtsuitspraken is afgesproken dat na verbouwing van de super koelvitrines worden afgesloten. Wie wel eens in een super komt ziet het verschil. Je hoef niet naar Engeland te vliegen.

  1. hetkanWel gelooft in een groene golf die consumenten en producente samen in beweging zetten. Bovendien draaien wij de website, geheel onafhankelijk, zonder subsidies of andere steun, maar verdienen wij ons geld met advertenties, zoals nagenoeg alle andere media, zeker online.
   Wij zijn transparant in de aanduiding wanneer iets een advertentie betreft, er staat dan bij "advertentie" of "advertorial". Bezoekers kunnen vervolgens zelf bepalen wat ze met de betreffende informatie doen.
   Misschien kun jij bij je commentaren ook "advertentie" plaatsen als het een reclame voor je eigen website betreft.

   1. Ik voel me aangesproken. Laat is Frisse wind even vertellen dat er geen enkel commercieel doel gediend wordt met een link naar één van de pagina's van mijn site. Ik lever ideëen waar de dom gehouden maatschappij anders niet op komt. Tom de Ridder bewerk ik net zo hard omdat ie zo naief is te denken dat ie tot in het eeuwige aan olie verslaafd kan zijn en daarna ook nog denkt met "biobrandstof" verder te kunnen. Dat kan nog behoorlijk tegenvallen:
    Biobrandstoffen zijn gebaseerd op dezelfde energieopwekking (fotosynthese) als land- en bosbouw. Daardoor kan concurrentie ontstaan tussen landbouw voor voedsel en voor energie om de beschikbare productiemiddelen, zoals landbouwgrond, water en kunstmest. Opwekkingsmethoden met een veel hogere opbrengst en die geen goede grond, water of kunstmest behoeven, zoals het gebruik van zonnecellen, worden daarom -althans op langere termijn- door velen als een beter alternatief gezien.
    Vaak wordt kunstmest gebruikt om biobrandstoffen te telen. Het gebruik van kunstmest leidt echter tot de uitstoot van het broeikasgas lachgas (N2O). Lachgas heeft een 310 keer sterkere broeikaswerking dan CO2.[4][5]
    Omdat voor de productie van biobrandstoffen vaak veel grond nodig is wordt er getwijfeld of het grondoppervlak wel toereikend is voor de energiebehoefte.
    Voor de teelt van biobrandstoffen is ook relatief veel water benodigd.[6] Dit artikel beschrijft hoe de diffusie van gassen bij de huidmondjes of stomata tot een hoog waterverbruik leiden. De fotosynthese staat hier los van, pas als het CO2 'binnen' is komt de fotosynthese in het spel, kan die pas beginnen. Om CO2 binnen te laten, moet de plant eerst zijn huidmondjes in het blad openzetten. Aangezien de ruimte binnen het blad verzadigd met water is, vanwege de plantfysiologie, zal er bij openen van de huidmondjes waterdamp naar buiten diffunderen. Het grote waterverbruik ontstaat door het verschil in concentratie van CO2 in lucht, en water in het blad. CO2 heeft een concentratie van 300-400 ppm, water heeft een concentratie in lucht van 5-40% abs. Vooral bij water opmerken dat hier de absolute luchtvochtigheid gebruikt moet worden, want het gaat om de reële concentratie, en niet om de relatieve concentratie. Het gevolg van deze fysica rond het huidmondje van de plant is dat er voor iedere kilogram droge biomassa, tussen de 500 en 1000 liter water nodig is, los van verliezen door (gebrek aan) landbouwtechnieken. Het gevolg hiervan is dat je voor iedere vrachtwagen met biomassa, ergens tussen de 500 en 1000 vrachtwagens irrigatiewater dient bij te denken. En als je maar 10% van de plant gebruikt, zoals bij biobrandstoffen, dan wordt het zelfs 5000 tot 10.000 vrachtwagens. Daarmee rijdt zelfs een zuinige auto nog 200 liter per kilometer. Dit valt niet als duurzaam te bestempelen. Bij biomassa uit aquatisch milieu (zee, vijvers) vervalt dit nadeel grotendeels.
    Concurrentie met voedselgewassen
    De toegenomen vraag naar biobrandstof leidt tot hogere voedselprijzen. Bij gewassen die zowel als voedingsmiddel als voor biobrandstof gebruikt kunnen worden, kan de voedselvoorziening in het geding komen waarbij het armste deel van de wereldbevolking het eerst de gevolgen ondervindt. In januari 2007 braken in Mexico protesten uit als gevolg van prijsstijgingen van 400% voor tortilla's door de toegenomen vraag in de Verenigde Staten naar maïs voor biobrandstof[7].
    De Wereldbank concludeerde in een eerste rapport[8] in april 2008 dat de vraag naar biobrandstoffen één van de oorzaken was van de stijging van de wereldwijde voedselprijzen. In een later rapport wijzigde de Wereldbank haar conclusie en stelde zij vast dat de vraag naar biobrandstoffen weliswaar een van de oorzaken was, maar dat speculatie op de wereldmarkt de belangrijkste oorzaak voor de stijging was[9][10]. De hulporganisatie Oxfam concludeerde in juni 2008 dat biobrandstoffen tot een toename van wereldwijde armoede leiden.[11]
    De speciale rapporteur van de Verenigde Naties die dit probleem onderzocht, noemde biobrandstoffen zelfs een "misdaad tegen de menselijkheid", omdat biobrandstoffen honger zouden veroorzaken.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof
    Nogmaals, ik wil best teksten van welke site dan ook naar "HetrkanWel" kopieren, en dat heb ik om de gevolgen te illustreren maar es gedaan, maar zoals bekend kun je beter één keer zien dan TIEN keer horen/lezen.
    Voorlopig is er in NL slechts één groene golf en die geldt voor de getergde oliejunk, die het verdomt om te fietsen als ie sigaretten gaat halen of naar de sportschool.
    Ik geef tegengas zodra ik stommiteiten tegenkom, waar dan ook en dat vinden sommigen niet leuk. Niet mijn probleem.

 2. Waarmee weer es bewezen is dat men van energie totaal geen kaas gegeten heeft. Zelfs bij AH ligt groente niet in de koeling..
  Het blijkt ook nu weer nodig om fabels over duurzaam te ontkrachten. Ik wil hiermee aangeven dat er steeds meer "zelfoogstuinders" zijn die hun produkten op het land ook niet hoeven te koelen. Dat is er door de media ingeramd en dat is ook de reden dat mensen "zonnepanelen" EISEN, omdat men groenten bewaart in koelkasten of diepvriezers.
  Probeer es van die beperking af te komen. Ook dit bericht komt tzt op mijn website. Zo wordt HKW en z'n satellieten weer beroemd.
  @Mike, bedoel(D) schrijf je in dit geval met een 'T'. Ook een beperking, e.e.a. houdt met elkaar verband.

Reacties zijn uitgeschakeld.