Kabinet wijst 11 locaties voor windparken aan

800Px Lanaken Windturbine
Foto: Wikimedia Commons

Het kabinet heeft in overleg met provincies 11 gebieden aangewezen waar tot 2020 nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land waarmee de ministerraad op voorstel van ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) heeft ingestemd. Dit meldde de regering gisteren via rijksoverheid.nl.
Het kabinet heeft gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windenergieprojecten van meer dan 100 megawatt. De provincies stellen dit jaar ook provinciale structuurvisies op waarin zij gebieden aanwijzen voor windenergieprojecten kleiner dan 100 megawatt. Al deze gebieden samen zijn nodig om een totaal vermogen van 6.000 megawatt te realiseren. Dat komt neer op zo’n 2.000 molens, die jaarlijks gemiddeld 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Het is nu aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te realiseren.
Bron: Rijksoverheid
Lees ook
Greenchoice wil samen met klanten in 5 jaar tijd alle groene stroom uit Nederland halen
De beste aanbieders voor groene stroom
Henk Kamp: met zulke tegenstanders heb je geen vrienden meer nodig

Over de schrijver