Het bruist in heel Nederland: Noord-Holland

Afbeelding: Camperduin - David Van Der Mark, Flickr
Afbeelding: Camperduin – David Van Der Mark, Flickr

Op allerlei plekken in ons land wordt enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Van universiteitsgebouwen tot duurzame start-ups, van gemeentes tot culturele hotspots. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maken we een 12-delige serie, waarin elke keer een andere provincie in de schijnwerpers staat. Vandaag het tweede deel: Noord-Holland.
Noord-Holland kenmerkt zich door een enorme diversiteit. Landbouw en zaadveredeling in de Noordkop, foodindustrie in de Zaanstreek, staalproductie in IJmuiden, Schiphol en zeehavens in de Metropoolregio Amsterdam en mediabedrijven in het Gooi. En in al die verschillende clusters kent Noord-Holland internationale koplopers. Kennis en (duurzame) innovaties, daar draait het om in Noord-Holland.
Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Die diversiteit biedt kansen op het gebied van verbinding. Bijvoorbeeld tussen landbouw en voedselvoorziening, of datacenters als warmtebron voor de glastuinbouw.”
1. Kennis & innovatie
De provincie stimuleert samenwerking tussen de vier O’s: onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid. Zo heeft de provincie een aantal jaar geleden met de gemeente Amsterdam en en twee banken het Life Sciences Fund Amsterdam opgericht. Dit fonds ondersteunt startende biomedische ondernemingen in de regio Amsterdam en Alkmaar.
Een mooi voorbeeld van zo’n startende onderneming is SigmaScreening, een spin-off van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Dit bedrijf heeft een innovatief product voor borstonderzoek ontwikkeld waarbij de druk van de onderzoekspaddles wordt aangepast op de omvang van de borsten. Daardoor is het onderzoek niet alleen minder pijnlijk maar ook nauwkeuriger. Op dit moment wordt deze nieuwe methode al succesvol gebruikt in het AMC. In de toekomst zal het ook in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland worden toegepast.
Een ander voorbeeld zijn de twee Greenports in Noord-Holland, waarvan gedeputeerde Bond de voorzitter is: “De wereldbevolking neemt steeds sneller toe en daarmee de vraag hoe je voldoende en gezond voedsel blijvend kan produceren. Binnen de Greenports vinden Noord-Hollands internationale koplopers op het gebied van zaadveredeling en groente- en fruitproducenten elkaar. Maar wordt ook de verbinding gelegd met de onderwijsinstellingen omdat de nieuwste technieken op dit gebied vragen om anders opgeleide werknemers.”
Lees verder op Voor de Wereld van Morgen: duurzame start up’s, culturele hotspots en de toekomst.

Over de schrijver