Het ‘waarom’ is belangrijkste voor duurzame organisaties


Waarom doe je elke dag wat je doet? Zonder heldere beantwoording van de purpose, ofwel de ‘waaromvraag’ kan een organisatie niet duurzaam zijn. Dat is de stelling die naar voren komt in het onlangs gepubliceerde paper ‘Hoe spiritualiteit kan bijdragen aan de duurzame onderneming’, naar aanleiding van het congres Duurzaam organiseren -> Doen!
Volgens de onderzoeksters Drs. Madelon Stoele en Ir. Ilonka de Beer van Nijmegen School of Management is ‘Purpose’ de vierde noodzakelijke P naast ‘people, planet en profit’. Die vraag naar het ‘waarom’ is vaak makkelijker te beantwoorden voor mensen die aangesloten zijn bij een groter geheel of samen een wereldbeeld delen. Dat is nu juist noodzakelijk voor duurzame organisaties die werken vanuit een doel, het bestaansrecht van een bedrijf. Ruimte geven aan spiritualiteit binnen de organisatie kan bijdragen aan het beantwoorden van die waaromvraag. 

‘The Golden Circle’, model van Simon Sinek

Blogger Roza zoekt voor hetkanWel naar de spirituele drijfveren van groene denkers en doeners. In het interview met Marijke Kuipers kun je lezen dat zij ook werkt met een vierde ‘P’ op een hoger niveau: Pneuma. 
Het Gouden Cirkel model van Simon Sinek, bekend van TED talks, inspireerde de onderzoeksters. Volgens zijn theorie beginnen ondernemingen die later erg succesvol zijn altijd vanuit het waarom. Wanneer je écht gelooft in wat je als bedrijf doet, wat je drijft, spreek je beter aan bij het publiek. Denk bijvoorbeeld aan het merk Apple. Mensen die Apple producten kopen geloven vaak sterk in wat de Apple producers ook geloven: dat het product beter en gebruiksvriendelijker is. Het starting point moet volgens Sinek niet winst zijn, maar een stevige ideologie die fundamenteel anders is dan die van andere merken. Bovendien, medewerkers die helemaal achter ‘het geloof’ van hun bedrijf staan werken vaak met meer overgave.
Maar, dit betekent niet dat elke succesvolle onderneming ook duurzaam is. De onderzoeksters concluderen dat wanneer je die waaromvraag beantwoordt met spiritualiteit, er pas echt sprake kan zijn van een duurzame onderneming. Pas dan kun je met een gezamenlijke drijfveer en nieuwe waarden aan de toekomst werken. Wanneer dit gezamenlijk doel (why) gezet is, wordt in het management en bij de werknemers steeds geëvalueerd of alles wat gedaan wordt op een goede manier gebeurt (hoe) en of hetgeen er gedaan wordt (wat) ook werkelijk past bij deze oorspronkelijke purpose.
Het toekomstige bedrijf met ruimte voor spiritualiteit ziet er volgens het paper als volgt uit: “De dag begint met een dankceremonie in stilte van het kantoor. De ene werknemer mediteert voor Boeddha, de ander steekt een kaars aan bij de Heilige Maria. Iemand anders dankt Mohammed en de laatste luistert naar klassieke muziek op zijn Ipod. Ze maken allemaal contact met hetgeen voor hen die dag het belangrijkst is om te doen”.
De inspirerende TED talk van Simon Sinek kun je hieronder bekijken:

Bron: duurzaamorganiserendoen.nl 
Lees ook
‘De wijsheid om te verduurzamen zit in onszelf’, Marijke Kuipers 
Genot zijn we gaan aanzien voor geluk, volgens boeddhist Kees Klomp
Marcel Dicke geniet van de kleine dingen in het leven: zoals insecten eten
 
Blogger Roza zoekt voor hetkanWel naar de spirituele drijfveren van groene denkers en doeners. Zij publiceerde interviews met Jan RotmansMarijke KuipersTom Vroemen, Nils Roemen en Kees Klomp en Marcel Dicke.

Over de schrijver