Hoe Coehoorn Centraal een groenere en socialere wijk werd dankzij burgers

Coehoorn centraal burgerinitiatief
Coehoorn Centraal burgerinitiatief
Waartoe is een wijk, een buurt, een stad in staat als alle partijen elkaar vertrouwen en in alle openheid samenwerken? Tot een hele hoop, zo blijkt als je de nog maar korte geschiedenis van Coehoorn Centraal bekijkt. Een prachtig voorbeeld van hoe een burgerinitiatief ertoe leidt dat bewoners, ondernemers en overheid de handen ineen slaan om een wijk op te knappen.

Van prachtplan naar leegstand

Coehoorn is een buurtje in Arnhem dat nog steeds redelijk onbekend is – ook voor de Arnhemmers zelf. Gezien de ligging, tegenover het Centraal Station best vreemd. Maar gezien de geschiedenis niet. Deel van de buurt moest wijken voor een nieuwe aanlooproute naar de binnenstad: panden werden aangekocht voor latere sloop, plannen werden gemaakt voor nieuwe kantoren, en er moesten winkels en appartementen verrijzen. Maar het liep anders, de crisis gooide roet in het eten. Sloop en bouwdrift kwamen gierend tot stilstand. Gevolg: Coehoorn werd van de actielijst afgevoerd met onder meer leegstand als resultaat.

Van leegstand naar creatieve wijk

In maart van dit jaar gaf de Arnhemse gemeenteraad het gebied vrij aan een aantal toegewijde burgers, waaronder initiatiefnemers van Coehoorn Centraal Paul de Bruijn en Peter Groot. Met overweldigende meerderheid keurde de raad een plan goed om Coehoorn te ontwikkelen tot creatieve wijk. Maar hoe doe je dat: een gebied vrijgeven aan burgers? Wat gebeurt er dan? Niemand wist het, en dus is het een reis naar een nieuwe werkelijkheid. Of, zoals De Bruijn en Groot het verwoorden: ‘We hebben een droom: een levendige wijk, waar geëxperimenteerd wordt op meerdere vlakken. Waar (jong) ondernemerschap de kans krijgt om te starten en door te groeien. Waar creatieve beroepen in contact komen met grote bedrijven. Waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en samen werken aan nieuwe producten en diensten. Maar ook een wijk waar de bewoners elkaar en de nieuwe ondernemers elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.’

Nieuwe werkelijkheid

Wat Coehoorn vooral zo bijzonder maakt is dat het niet gaat om één leegstaand pand met één eigenaar dat een nieuwe (creatieve) invulling moet krijgen. Het gaat om in totaal 7 panden en het hele open gebied daarom heen dat opnieuw vormgegeven gaat worden. Bewoners, ondernemers, creatieven en de gemeente zijn allemaal belanghebbenden in dit project. De Bruijn en Groot: ‘We willen mét de bewoners en de ondernemers uit de wijk en de toekomstig gebruikers van de beschikbare (kantoor-) ruimten invulling geven aan een revitalisering van de wijk. Als onze plannen al vast zouden liggen, zou er geen ruimte meer zijn voor een eigen invulling door de wijk zelf. Plannen vergen inspraak, dromen vragen om participatie.’

Juist daarom is het een voorbeeldproject waar vanuit heel Nederland veel belangstelling voor is. Want alle stakeholders krijgen een andere, nieuwe rol die ze in samenspraak moeten vormgeven.

Geld en sociaal kapitaal

De crux? Open communicatie en energie, zoals de initiatiefnemers in hun blog schrijven: ‘Energie om onze stad, de wijk, weer in haar kracht te zetten. Om het onbenutte potentieel van de burger, de wijkbewoners, in te zetten. De burger de ruimte te bieden om zijn eigen omgeving mede vorm te geven. Met haar handen. Met haar kennis. Met haar contacten. Natuurlijk helpt geld een beetje om initiatieven op gang te helpen, maar het potentieel van 150.000 inwoners van onze stad is onbetaalbaar voor welke overheid dan ook. Wie dat weet te mobiliseren, brengt de stad verder, verder dan de fantasie reikt.’

Stadspark in maar 2 weken

De totstandkoming van een stadspark in maar 2 weken (!) is daarvan een mooi voorbeeld. NL Greenlabel, dat een congres organiseerde in Coehoorn Centraal, wilde een groen voetafdruk achterlaten en ging in gesprek met De Bruijn en Groot. In de buurt leefde al langer het plan voor een stadspark. Op 29 oktober kwam de buurt bij elkaar om plannen te maken, op 4 november is gestart met de aanleg en op 14 november is het park geopend. Nu is er een park op een voorheen rommelig terrein dat dienst deed als parkeerplek en opslagruimte voor bouwmateriaal. En waar al ruim 20 jaar (!) plannen voor werden gemaakt, die te groot en dus onuitvoerbaar waren.

Pak op die handschoen

Het gaat bij Coehoorn Centraal niet over het rendabel maken van leegstaand vastgoed, dat kan een mooi neven-effect zijn, benadrukken alle partijen. Het gaat om het inzetten van publiek vastgoed voor een reeks van doelen: maatschappelijk, sociaal, economisch.

De initiatiefnemers erkennen het zelf: ze zijn er nog lang niet. In een van hun blogs schrijven ze: ‘Het project Coehoorn Centraal is mede geslaagd als we tot nieuwe rekenmodellen komen die sector-overstijgend de effecten van dit type burgerinitiatieven kunnen aantonen. De uitdaging is om dit nieuwe type projecten financieel duurzaam te maken opdat continuïteit is gegarandeerd en de toenemende waarde, maatschappelijk en economisch, daar laat landt waar de waarde is gecreëerd.’

Ik zeg: oppakken die handschoen!

Petra Kroon is social journalist en vertelt verhalen over changemakers en social innovation. Dat doet ze via haar mediaproduktiehuis bureau goedgeefs. volg haar via Twitter, connect via Facebook of via Linkedin

Lees ook
VrijdagInspiratiedag: Gij zult participeren! – en leren van elkaar hoe je dat doet
Vrijdag Inspiratiedag: Voetbalveld wordt energieleverancier
Vrijdag Inspiratiedag: Ziet ons huis in 2050 er zo uit?

Over de schrijver

1 reactie op “Hoe Coehoorn Centraal een groenere en socialere wijk werd dankzij burgers”

Reacties zijn uitgeschakeld.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de populairste blogs, het laatste nieuws en de activiteiten van hetkanWEL. 

En volg ons op social media

Wist je dat?

HetkanWEL al 2 jaar op rij de titel Website van het Jaar gewonnen heeft in de categorie duurzaamheid.

Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2019
Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2020