Hoe denkt SP over energie uit zon en wind?

SpgroenDe SP kwam gisteren met haar nieuwe conceptverkiezingsprogramma. Volgens recente peilingen zou de partij wel eens de grootste partij van Nederland kunnen worden met tussen de 25 en 30 zetels. Wat mogen we van de SP verwachten op het gebied van groene energie?

Lees ook
Zo krijg je zonnepanelen op je eigen dak
Geld verdienen met windenergie
De voordelen van elektrisch leasen
Vraag in 1 stap gratis offertes aan van zonnepanelen-leveranciers in jouw regio
De roodste rakkers van het parlement blijken behoorlijk groen te zijn. In het concept verkiezingsprogramma is veel aandacht voor duurzame thema’s, zoals energie, milieubeheer, biologisch eten en dierenwelzijn.
Dit wil de SP wat betreft groene energie:
* stimuleren van zonne-energie
* afschaffen energiebelasting voor particulieren en coöperaties die duurzame energie voor eigen gebruik opwekken
* zwaarder inzetten op windenergie van zee
* duidelijkere regels voor windmolens op land, waarbij scherper gelet wordt op geluidsoverlast en horizonvervuiling
* bij windmolenparken op land profiteren omwonenden van de inkomsten
* stimulering van een “smart grid” dat geschikter is voor wind- en zonne-energie
* meer geld voor onderzoek naar duurzame energie
Vooral het plan om de energiebelasting voor coöperaties af te schaffen zou wel eens een flinke boost kunnen geven aan de zonne-energiesector in Nederland. Het is op dit moment nog niet rendabel om zonnepanelen op scholen en andere publieke locaties zoals kantoren, gemeentegebouwen, veldjes etc. aan te leggen. De staat heft namelijk belasting als er meer dan 5.000 kwh elektriciteit geproduceerd wordt, dat is iets meer dan 1 gezin per jaar nodig heeft. Als deze belasting vervalt wordt het veel makkelijker om goedkoop energie te produceren in gezamenlijk verband, als vereniging of coöperatie van burgers.
Hier vind je op hetkanWel meer over energiebelasting: “Windvogel en Anode op ramkoers over energiebelasting” en “Waarom moet je belasting betalen over stroom uit eigen molen?”
Andere plannen van het SP op energiegebied:
* alleen beginnen met schaliegas “als dat veilig en milieuvriendelijk kan”
* 2% energiebesparing per jaar
* een moratorium van 4 jaar op kolen- en kerncentrales
* CO2 opslag alleen als er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten
* glastuinbouw wordt energieproducent van de toekomst
Het SP plan is nog een concept. Op het partij-congres van 30 juni wordt het programma definitief vastgelegd.
Bron: concept verkiezingsprogramma SP

Over de schrijver

6 gedachten over “Hoe denkt SP over energie uit zon en wind?”

 1. Ik vind de SP niet zo groen en duurzaam
  Dat komt door bijvoorbeeld foute ideeen als een moriatorium voor 4 jaar, op kolen en kerncentrales
  Snapt de SP dan echt niet dat we die geen van beide nodig hebben?
  We hebben in dit land al een overkill aan centrales, meer is belachelijk.
  Gemiddeld verbruiken we 7 tot 10.000 MW, max 15.000 MW,
  Maar alles bij elkaar hebben we ondertussen ca 33.000 MW aan centrales staan.
  Gemiddeld worden die centrales dus maar voor 25% benut.
  75% van wat ze geinvesteerd hebben ,wordt niet benut
  Alleen de investeringen in windparken zijn rendabel, windparken halen het maximum uit de wind. die stroom heeft voorrang
  Goed punt van de SP is de vergroening van de energie belasting
  Helaas kan dat alleen veel opleveren bij cooperatieve windparken op het land
  Maar die wil de SP niet.
  Ook de PvdA wil vergroening van de energie belasting.Maar juist niet voor cooperatieve windparken op het land, dar komt het meeste voordeel van.
  Ook GroenLinks wil vergroening en geeft inderdaad, althans in haar programma, burgers veel meer regie over de windparken in hun landschap, en terecht
  Maar ook de Kamerleden van GroenLinks vinden windparken op het land niets. In het land zijn veel lokale GroenLinksers juis bezig zijn met windparken in hun buurt. De Haagse Fractie zwijgt dat dood.
  Je ziet vaak dat Kamerleden wel luisteren naar lobbyisten en niet naar hun eigen achterban
  Gezein de politieke keuzes die SP maakt, luistert dier naar anti wind lobbyisten
  GroenLinks luistert naar de commerciele wind cowboys.

 2. Leuk op het SP program met dat van GL te vergelijken. Gl gaat verder met:
  – 3 procent energiebesparing per jaar
  – 20% van onze energie uit schone bronnen in 2020
  Niet elk voorstel is helder zoals: – voldoende locaties voor windmolens op het land en geeft concessies uit aan uitbaters Wat heet "voldoende"
  Megalomane plannen schuwt GL niet: – als het op de Noordzee niet waait, krijgen we zonnestroom uit Spanje, of zelfs uit de Sahara. Gemakshalve wordt ervan uitgegaan dat die elkaar aanvullen. Geen winter met weinig zon!
  Helder is het voorstel: – Opslag van CO2 wordt door elektriciteitsproducenten zelf betaald
  – Overheid en bedrijfsleven maken samen werk van een circulaire economie waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt. Blijkbaar is zo'n eindeloze kringloop mogelijk en (energetisch) betaalbaar.
  Hoe geloofwaardig zijn al die voorstellen of moeten we een verkiezingsprogram meer als een wensenpakket zien? http://tweedekamer.groenlinks.nl/files/Groene_Kan

 3. Pingback: Club van 30 - Duurzaam nieuws - Boeren worden zonne-ondernemers

 4. Het is een duidelijk program met gerichte maatregelen zoals "We zetten in op 2% energiebesparing per jaar, zowel bij bedrijven als bij de huishoudens." of "Meer gebruik van de fiets in het stedelijke gebied kan het autoverbruik terugdringen. Daarom verschuiven we investeringsmiddelen naar fietsvoorzieningen." of Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen"
  Wind op land blijft beperkt Vreemd is uitspraak "Daar waar de nieuwe maximumsnelheid (130km/h) negatief uitpakt voor luchtkwaliteit en geluidhinder voor omwonenden, of voor de verkeersveiligheid, wordt deze weer verlaagd." Die hogere snelheid is aantoonbaar onveiliger. Weet de SP dat niet, gelet op deze uitspraak?

 5. En deze punten zijn ook van zeer groot belang:
  Er komt een strenger toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen. In verband met een mogelijke relatie
  met bijensterfte komt er een verbod op het gebruik van neonicotinoiden. We bevorderen het gebruik
  van biologische bestrijdingsmiddelen.
  Het verbouwen van de huidige generatie genetisch gemodificeerde gewassen wordt in Nederland niet
  toegestaan.

Reacties zijn gesloten.