Twijfels over gezondheidseffecten van vaccinatie

Injectie1
Foto: Sarah G, Flickr

Vanaf 1 oktober 2011 wordt aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland de hepatitis B vaccinatie toegevoegd. Aan deze uitbreiding van het programma is weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. Hoe terecht is dat?

Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek uitgevoerd onder kinderen in 34 landen bleek dit jaar dat er een verband bestaat tussen het aantal prikken en vaccins dat een kind in het eerste levensjaar ontvangt en het sterftecijfer onder baby’s. Volgens de onderzoekers Miller en Goldman blijkt overvaccinatie het grootste probleem te zijn. Ditzelfde patroon werd ook gevonden bij soldaten met Golfoorlogsyndroom. Deze soldaten ontvingen versneld een uitgebreide cocktail van vacccins.

Wiegendood

Als dat oorzakelijk verband tussen vaccins en babysterfte zo duidelijk is, waarom is het dan niet eerder opgemerkt in Westerse landen? Volgens Miller en Goldman is het antwoord simpelweg dat er andere redenen voor de sterfte werden opgevoerd, waaronder wiegendood. Zij beweren echter dat wiegendood als doodsoorzaak explosief is toegenomen nadat de intensieve vaccinatieprogramma’s zijn gestart. De oorzaak voor wiegendood is nog steeds onduidelijk.

Menselijk DNA

Niet alleen de combinatie van meerdere vaccins in korte tijd is het probleem. De cocktail van giftige stoffen bevat nog een ander component waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is. Voormalig farmaceutisch onderzoekster Helen Ratajczak ontdekte dat er in 23 van de vaccins die (wereldwijd) aan baby’s wordt gegeven, menselijk DNA zit. Het poliovaccin is daarvan een voorbeeld. Dit wordt in menselijk weefsel aangemaakt en aan baby’s vanaf twee maanden toegediend. Het Nederlands vaccinatieprogramma bevat een zo’n vaccin uit foetaal materiaal: het BMR-vaccin.

Immuunsysteem

Artsen verzekeren ouders dat hun baby’s de meervoudige vaccinaties goed kunnen verdragen. Dat advies staat echter haaks op de biologie. In het algemeen begint een vaccinatieprogramma reeds op de leeftijd van twee maanden. Dat is echter een kritiek moment in de ontwikkeling van het immuunsysteem. Dit onrijpe systeem krijgt desondanks vaccins te verwerken die in menselijk foetaal weefsel zijn gekweekt; er wordt vreemd weefsel in het lichaam gebracht. Onderzoek aan de universiteit van Geneve toonde aan dat het mogelijk is dat twee eenheden genetisch materiaal informatie met elkaar uitwisselen. Dit proces, transcessie genaamd, betekent dat het mogelijk is dat een virus informatie heeft uitgewisseld met het weefsel waarin het is gekweekt. Niet ieder immuunsysteem kan even goed omgaan met deze genetisch mutaties, waardoor in het slechtste geval chronische ziekte kan optreden.

De vier A-aandoeningen

Wetenschappers en onderzoekers geloven dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kunnen zijn van het inbrengen van vreemd DNA via vaccinatie op zeer jonge leeftijd in een onrijp immuunsysteem. De Amerikaanse kinderarts dr. Kenneth Brock heeft de term ‘de vier A-aandoeningen’ geïntroduceerd voor autisme, ADHD, astma en allergieën. Bij elkaar wordt ongeveer een derde van alle kinderen in Amerika door een van deze vier getroffen. Alle vier deze aandoeningen namen twintig jaar geleden plotseling snel toe in aantal. Die stijging viel samen met de introductie van de BMR II en de waterpokkenvaccinatie, die beide in menselijk foetaal weefsel worden gemaakt.

Meer onderzoek is nodig

Er is nog geen sluitend bewijs voor het effect van vaccinatie op het neurologische ontwikkeling van kinderen op (zeer) jonge leeftijd. Er is vrijwel geen onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er alleen aanwijzingen dat vaccinatie mogelijk tot ernstige problemen leidt. Vaccineren redt levens, maar het is belangrijk dat deze aanwijzingen ook serieus onderzocht worden.

Meer informatie over vaccineren en het Nederlandse vaccinatieprogramma:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Dit artikel is een samenvatting van het hoofdartikel uit Medisch Dossier, uitgave november 2011:
www.medischdossier.org

Het artikel van Goldman en Miller is hier te vinden.

Hepatits-B-vaccinatie
Vanaf 1 oktober 2011 wordt aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland de hepatitis B vaccinatie toegevoegd. De prik gaat behoren tot het standaardschema en zal in één cocktail worden gegeven bij 2, 3, 4 en 11 maanden. Het is onduidelijk of er bijwerkingen van het vaccin bekend zijn, of hoe vaak hepatitis B voorkomt in Nederland bij baby’s. Vanaf 1 oktober 2011 bevat prik 1 DaKTP-HIB-Hep-B (Infanrix-hexa) en prik 2 het 10-valente Pneumokokken (Synflorix). En dat bij 2, 3, 4 en 11 maanden. In totaal gaat dit over 21 vaccinaties binnen 3 maanden en 28 vaccinaties binnen 1 jaar.

Foto: Sarah G…, Flickr.com

Meer lezen?
Gezondheid doe je zo
5 stappen om je bewust te worden van je gezondheid
Hoe zonlicht kan helpen somberheid te verdrijven

Volg Ode ook op Twitter of Facebook, via de digitale nieuwsbrief, of neem een proefabonnement op Ode voor slechts €3,33 per maand

Over de schrijver

5 gedachten over “Twijfels over gezondheidseffecten van vaccinatie”

  1. Pingback: Grootschalig onderzoek onthult exacte samenstelling vaccins | Niburu.nl

  2. Pingback: Grootschalig onderzoek onthult exacte samenstelling vaccins | Am@zing Nieuws Blog

  3. Er is misschien nog geen 'sluitend' bewijs maar wanneer is dat er dan wel? En daarbij: er is gerede twijfel aangaande vaccinaties, hetgeen al voldoende zou moeten zijn om dit maffe programma (dat overigens NIET verplicht is ook al laat de informatie dat nauwelijks zien) per direct op te schorten.
    Minimaal zou het besluit genomen moeten worden dat de eerste vaccinaties NIET voor de 6 maanden gegeven worden (al gesteld dat aangetoond kan worden dat de vaccinaties werken EN veilig zijn).
    Overigens: dit wordt vanuit de vereniging Kritisch Prikken en vanuit bijvoorbeeld de natuurgeneeskunde al heel lang gezegd: het stijgen van vroegsterfte (nu doorgaans als 'wiegedood' genoteerd) en het stijgen van het aantal mensen met autisme, adhd/add, astma en allergie, loopt wel heel erg opvallend gelijk met de aanvang van het vaccinatieprogramma en de toenemende 'dekking' van vaccinaties. Ook de sprongsgewijze toename van deze problemen loopt weer te mooi parallel met het toevoegen van vaccinaties aan het programma.
    Natuurlijk, het KAN toeval zijn maar dat is toch wel erg twijfelachtig en zou minimaal eerst onderzocht moeten worden voordat weer een volgende stap gezet wordt.

Reacties zijn gesloten.