The day after: hoe groen heeft Nederland gekozen?

Stemmen is je goed recht, dat hebben we 15 maart met z’n allen laten zien. De opkomst was hoger dan ooit: in totaal liet 80,4% van de Nederlandse bevolking zijn stem horen, tegenover 74,6% in 2012. De uitslag is verrassend, maar wat hebben de grootste partijen voor ons in petto op klimaatgebied?

VVD – 33 zetels

De VVD is ondanks een verlies van 8 zetels de grote winnaar van de verkiezingen. Maar is de partij ook een winnaar als het gaat om groene plannen? De VVD wil het milieuprobleem oplossen door op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen. De nieuwe bronnen moeten schoon en betrouwbaar zijn, CO2-uitstoot terugdringen en klimaatrisico’s beheersen.

De partij wil kleinschalige initiatieven, waarbij eigen elektriciteit in de wijk op een duurzame wijze wordt opgewekt, stimuleren. Er moet ook ruimte zijn voor innovatieve pilots waarbij het draait om nieuwe manieren van elektriciteitsopwekking.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot moet volgens de partij samen met de andere Europese landen opgelost worden. Er moet ook een effectieve emissiehandel op Europees niveau komen, die elk jaar naar mate van verduurzaming moet worden bijgesteld. Meer landelijke regels en subsidies in eigen land vindt de partij niet nodig.

Als laatste wil de VVD de kennis van onze boeren exporteren, om zo de economie te stimuleren en de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

PVV – 20 zetels

In het partijprogramma van de PVV, bestaande uit enkel één A4-tje, wordt het milieu of klimaat niet genoemd.

D66 – 19 zetels

Volgens D66 is het laten slagen van het Klimaatakkoord van Parijs de enige manier waarop we een klimaatcrisis kunnen voorkomen. De partij ziet Nederland graag als koploper in de ontwikkeling van duurzame energie en wil op korte termijn investeren, voordat het te laat is.

Het is de bedoeling dat we in 2020 25% minder CO2 uitstoten en in 2030 moet dat percentage liggen op 55%, zodat we in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn. In 2030 wil D66 dat 40% van ons energieverbruik duurzaam is en dat we minimaal 40% aan energie hebben bespaard. Om deze doelen te realiseren moet een klimaatwet aangenomen worden en een minister van Klimaat en Energie worden aangesteld.

CDA – 19 zetels

Het CDA zet zich ook in voor het milieu, omdat de partij een beter land door wil geven aan de toekomstige generaties. Zo moet er een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid komen die geld aan kan trekken op de kapitaalmarkt. Met dat geld moeten alle woningen in 2035 geïsoleerd en CO2-neutraal zijn.

De wetenschap, het bedrijfsleven en de afvalbranche moeten de handen ineen slaan om van afval een grondstof te maken, zodat er een circulaire economie ontstaat waarin zoveel mogelijk hergebruikt wordt.

GroenLinks – 14 zetels

Na de VVD was GroenLinks de tweede grote winnaar van de avond. De partij ging van 4 naar maar liefst 14 zetels. En dat betekent dat we met z’n allen best wel inzien dat we anders om moeten gaan met het milieu.

Als het aan GroenLinks ligt, komt er een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie en een Groene Investeringsbank, zodat we optimaal kunnen inzetten op een groene en duurzame economie.

Daarnaast heeft GroenLinks veel maatregelen in haar programma staan die van ons land dé duurzame koploper in Europa moeten maken. Zo maken we in 2050 enkel gebruik van schone energie en besparen we jaarlijks 3% op ons energieverbruik. Daarnaast moeten producenten gaan betalen voor hun verpakking, zodat de grote berg aan plastic afval wordt verminderd. Als laatste oppert de partij een Ombudsman voor Toekomstige Generaties, een voorvechter van duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu.

SP – 14 zetels

De SP wil dat iedereen mee kan profiteren van duurzame energie, want nu zijn dat voornamelijk de grootverbruikers van energie. De partij wil van bio-industrie overgaan naar duurzame landbouw, een schoon milieu en een gezonde omgeving, door de energielasten opnieuw te verdelen.

Per sector wordt een tijdpad ontwikkeld, zodat er concrete stappen kunnen worden gezet. Er moet een nieuw energiebeleid komen, de kolencentrales moeten gesloten worden en we mogen niet meer boren in het Waddengebied.

In een nieuwe klimaat- en energiewet moet geregeld worden dat de energiegrootverbruikers gaan betalen. Het is volgens de SP gedaan met het belastingvoordeel, nu moet de vervuiler betalen. Tot slot wil de SP meer aandacht in het onderwijs voor het belang van een goede omgang met het milieu en een duurzame samenleving.

En nu?

De komende we(e)k(en) zal duidelijk worden met welke partijen de VVD gaat samenwerken. Het is goed om te zien dat alle grote partijen (met uitzondering van de PVV) zich de komende periode willen inzetten voor het milieu. We kunnen er dus voorzichtig vanuit gaan dat verandering nabij is. Als wij zouden mogen kiezen gaan we voor een coalitie die zich het meest inzet voor het klimaat en dan kom je uit op GroenLinks, SP, D66 en VVD. Misschien kunnen de groene oppositiepartijen de Partij voor de Dieren en ChristenUnie dan de coalitie bij de les houden op klimaatgebied.

Over de schrijver

9 reacties op “The day after: hoe groen heeft Nederland gekozen?”

 1. Pingback: Waar blijft de Nederlandse Klimaatwet? - hetkanWEL

 2. Hee Tijn, een slim mens had ruim 100 jaar geleden een vrije energie voorziening uitgevonden en dreigde deze wereldwijd te realiseren.
  Bank en petrolieden voorzagen dit en weerhielden zijn werk en houden de vindingen voor hun militairie, maar weg voor de reguliere mensenwereld.
  Oorlogen, verdeel en heers , dis-en misinformatie en gebrekspolitiek is waar we nog mee dealen moeten.
  Wie durft kan de ziens en benaderingswijzen van ons huidig zelfvernietigingssysteem lezen in George Orwell’s boek 1984.
  De oorlog tegen de menselijkheid is na WW1 nog geen dag gestopt door de ‘banking and petro power elites’
  Een Steven Greer, David Icke en Martijn van Staaveren geven klaar uitleg over gang van zaken.
  Wat zouden wij een helden zijn als we de afspraak met elkaar maken om de hypotheekrente niet meer te betalen .
  want weet dat geld uit niets komt , maar dat we er wél een levenstijdlang voor ‘werken’kunnen.
  Een werkelijk volhoudbare schone en gedegen energie voorziening?
  Alleen Nikola Tesla’s technieken leiden tot díe energie voorziening!

 3. Klimaat heeft geen probleem met 200 ppm meer CO2 in 35 jaar, in een permanente lucht van 800.000 ppm Stikstof.
  Alle flora en dus fauna en de Mens kan niet zonder, en floreert daarbij!
  Als professioneel ecologisch groentekweker weet ik dat ook.
  Ontbossen , petro- en ‘voedsel ‘industrie en verstedelijking zijn de wezenlijke problemen.
  De daarop gedicteerde trendy akademische mindcontrol programma’s veroorzaken de klimaat problemen in uw hoofd, die op hun beurt , naar wens voor veel ‘politiek’ zorgt . .
  Mensen, wordt eens wakker!!

 4. Argwaan???? De ontkenners van klimaatproblemen daar kijk ik niet eens meer met argwaan naar. Het zijn leugenaars. En ze weten het!!!!

 5. Zo slim ben ik niet. Wel slim genoeg om met argwanen naar het huidige klimaatbeid te kijken. Ik ben soms misschien een beetje onsamenhangend maar hier zomaar een aantal punten die bij me opkomen als ik denk aan het klimaatbeleid. Misschien verduidelijkt het mijn eerdere tekst ook enigszins.
  • CO2 uitstoot is geen groot probleem want CO2 zorgt voor vergroening en zet daarmee CO2 weer om in biomassa. Ondanks wat de MSM verkondigen is er absoluut geen consensus over de link tussen het CO2 gehalte en opwarming v/d aarde. (correlatie is niet het bewijs van een oorzaak-gevolg-relatie)
  • Een normale wetenschappelijke theorie is geldig totdat deze 1x onderuit gehaald wordt. De klimaattheorie die het IPCC aanhangt is al meerdere malen lek geschoten en bewezen gebaseerd op gemanipuleerde gegevens. Consensus en Wetenschap gaan niet samen. Klimaatwetenschap is pure politiek en politiek heeft weinig te maken met waarheidsvinding.
  • CO2 is handel geworden die een aantal mensen zeer rijk maakt maar de prijs van energie enorm opdrijft voor de rest.
  • Biobrandstof op grote schaal is een probleem want gaat ten koste van (oer)bossen en het verbouwen van voedsel.
  • Wind- en zonne-energie bieden geen goede oplossing want niet betrouwbaar tenzij je de energie goedkoop zou kunnen opslaan. Hoe duurzaam is deze energie trouwens als je levensduur en materialen meeneemt die nodig zijn voor de productie/onderhoud van windmolens en zonnepanelen?
  • Omdat die goedkope energieopslag nog niet mogelijk is, heb je een reserve capaciteit van ong. 80% nodig die opgewekt wordt dmv kolen, etc. Deze reservecapaciteit draait suboptimaal en is daardoor vervuilender dan nodig. Het levert per saldo heel weinig verbetering op tegen een zeer hoge prijs.
  • Waterenergie dmv stuwdammen is een methode die gebruikt kan worden voor het opwekken en het opslaan van energie (weliswaar met een behoorlijk verlies). Heeft echter een behoorlijke impact op (trek)vissen als paling, zalm. Kan daarnaast alleen in bepaalde, waterrijke gebieden met behoorlijke hoogteverschillen toegepast worden
  • Kunstmatig dure energie zorgt ervoor dat de derde wereld zich niet kan ontwikkelen. Biobrandstoffen verbouwen op dergelijke plekken brengt hun voedselveiligheid verder in gevaar en betekent een netto export van water wat in dergelijke landen een schaars goed is. Het is gewoon moord en onderdrukking pur sang onder het mom van klimaatbeleid.
  • Er zijn diverse technologieën denkbaar die op een duurzame manier in onze energiebehoefte zouden kunnen voorzien maar onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke technologieën wordt niet gestimuleerd en het is niet ondenkbaar dat ze actief worden tegengewerkt door bepaalde belangen.

 6. We gaan een behoorlijk “groene” coalitie krijgen. Niets aan te doen. gelukkig zullen de ergste eco-terroristen, die van GL en PvdD daar waarschijnlijk geen deel van uitmaken. Het is al erg genoeg dat D66 mee gaat regeren.
  Dat we van fosiele brandstoffen af moeten en de bijbehorende vervuilende petrochemische industrie lijkt me logisch. Dat overal waar de mens komt de natuur moet wijken is een drama en uiteindelijk misschien onze ondergang. Maar de houtje touwtje oplossingen die men nu voor ogen heeft zijn bijna net zo erg. Ze zijn onderdeel van een agenda om de derde wereld onderontwikkeld te houden en een groot gedeelte van de mensheid te ruimen en een klein aantal mensen te verrijken.
  Hoogtijd dat een aantal slimme mensen op zoek gaat naar echte oplossingen…

  1. Heb je kinderen Tijn??? Wat een ongelofelijke stomme en kortzichtige reactie. Zoiets als: na ons de zondvloed. De vraag is alleen of het nog “na ons” is.

Reacties zijn uitgeschakeld.