Hoogopgeleide vrouwen zijn vaker tegen megastallen

Varkens MilieudefensieAfgelopen vrijdag presenteerde Hans Alders het rapport ‘Van mega naar beter’ over de maatschappelijke dialoog megastallen . Hierin komen belanghebbenden, experts en publiek aan het woord over de schaalgrootte en toekomst van de veehouderij. Hoewel Milieudefensie de publicatie van het rapport aangreep om een verbod op megastallen te eisen, blijkt de mening van het publiek iets genuanceerder te liggen.

Het rapport van Alders bevat een samenvatting van het onderzoek dat bureau Veldkamp in mei 2011 uitvoerde naar de publieke opinie over megastallen. Een bescheiden meerderheid wijst megastallen af. Van bijna 1.100 ondervraagden wijst 49 procent de grote veebedrijven af of neigt daartoe. 42 procent stemt met de stallen in of denkt erover dat te doen.

Tegenstanders van megastallen zijn relatief vaak vrouwen, eten minder vaak vlees en zijn relatief vaak lid van een natuur- of dierenbeschermingsorganisatie. Vooral hoogopgeleide vrouwen van middelbare leeftijd zijn vaak tegen. Voorstanders van de megastallen zijn vaker man, eten vaker vlees en hebben vaker banden met de landbouwsector.

De respondenten werd ook gevraagd naar hun mening over het voortbestaan van de veehouderijsector. Die staat voor de meerderheid niet ter discussie. Nederland moet een exportland van vlees en zuivelproducten blijven. Als gewenst toekomstscenario kiest een meerderheid voor een toekomstbestendige veehouderij, met een accent op duurzame ontwikkeling. Schaalvergroting mag, maar dan gekoppeld aan strenge regels op het gebied van landschappelijke inpassing, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Dit toekomstbeeld kiezen de respondenten boven een scenario waarin de economische betekenis van de sector centraal staat, maar ook boven het scenario waarin de intensieve veehouderij in Nederland verdwijnt en plaats maakt voor een kleinschalige, biologische en gespecialiseerde sector. Nederlanders hebben liever een veehouderijsector waarin biologisch en niet-biologisch naast elkaar bestaan, dan dat een van deze type bedrijven uit Nederland verdwijnt.

Maar hoe zouden duurzame megastallen er dan uit kunnen zien? Daar heeft het InnovatieNetwerk over nagedacht. Hun voorstel: een Agrocentrum, waar een varkenshouderij is geclusterd met een agro-energiecentrale en een slachterij. Door koppelingen met andere sectoren kunnen kringlopen van energie, CO2, mineralen en water grotendeels worden gesloten. Volgens het InnovatieNetwerk kan zo’n centrum uitgroeien tot een welzijns- en milieuvriendelijke vorm van varkenshouderij die goed in het landschap past en die ook economische kansen biedt.

Bleker MisspiggyIn oktober komt het kabinet met een standpunt over megastallen. Op basis van de maatschappelijke dialoog megastallen ligt een keuze voor de route van een toekomstbestendige veehouderij voor de hand. Al is er nog hoop voor Milieudefensie en kritische vrouwen.

Veel mensen aarzelen over hun standpunt ove megastallen. Dat blijkt ook uit het onderzoek van bureau Veldkamp. Bijna tweederde (66%) geeft aan dat ze in de toekomst nog van mening kunnen veranderen. Dit blijken relatief vaak mensen die voor het toestaan van megastallen zijn of hiertoe neigen. De groep die megastallen afwijst, acht de kans klein dat ze nog van mening veranderen. Dit duidt erop dat het aantal tegenstanders van megastallen tijdens de discussie eerder zal toenemen dan zal afnemen.

Flink zeuren bij mannelijke vleesliefhebbers kan dus nog resultaat hebben. Waarschijnlijk stuurde Milieudefensie daarom maar liefst twee Miss Piggy’s op Bleker af om te pleiten voor een verbod op megastallen.

Lees ook:

Milieudefensie wil een verbod op megastallen

Middenin de crisis begint Milieudefensie over de bloemetjes en de bijtjes

Over de schrijver