In deze provincie staat de groenste fabriek van Nederland

De Lutte, Frans Berkelaar, Flickr
De Lutte, Frans Berkelaar, Flickr


Op allerlei plekken in ons land wordt enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Van universiteitsgebouwen tot duurzame start-ups, van gemeentes tot culturele hotspots. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maken we een 12-delige serie, waarin elke keer een andere provincie in de schijnwerpers staat. Vandaag het vierde deel: Overijssel.
“Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren.”, vertelt gedeputeerde Erik Lievers van Provincie Overijssel. “De landschappen zijn prachtig, de cultuur bloeit volop en er zijn genoeg kansen voor de nuchtere en hardwerkende mensen die er wonen. Bovendien hebben we de ambitie om het aandeel Nieuwe Energie te laten groeien naar 20% in 2023.”

1. Kennis en innovatie

Kennis opdoen en kennisdelen doen de Overijsselaars o.a. aan de hogescholen en universiteiten van Windesheim in Zwolle, de Universiteit Twente, van Saxion in Enschede, en aan het Kennispark Twente en de Kennispoort Zwolle. We lichten er een aantal uit:
Kennispoort Zwolle stimuleert ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties, die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio Zwolle. Zo levert Kennispoort Zwolle o.a. een bijdrage aan het Agro & Food programma. Lievers vertelt: “ Het programma heeft als doel om de sector te verduurzamen door te investeren in kansrijke initiatieven, innovatie en nieuwe verbindingen.”
Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
24Water is een project waarin een aantal spin-off bedrijven samen met de Universiteit Twente nieuwe methoden ontwikkelen om schadelijke stoffen uit drinkwater te filteren. Lievers vertelt: “Hoewel het drinkwater in West-Europa uitstekend is, staat de kwaliteit wel onder druk door bijvoorbeeld verontreiniging met medicijnresten, pesticiden en hormoon verstorende stoffen. 24Water krijgt subsidie van het EFRO en de provincie Overijssel.

2. Duurzame startups

In Overijssel is er volop plek voor duurzame start-ups. Een paar voorbeelden:
De groenste fabriek van Nederland, Unipro, staat sinds 2014 op het bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen. Erik Lievers vertelt: “ De eigenaar vindt duurzaamheid belangrijk en dat zie je overal terug in de fabriek. Zo vindt de productie plaats in een CO2-neutrale fabriek en werken medewerkers zoveel mogelijk bij natuurlijk daglicht. Verder zijn er maatregelen zoals warmte-koudeopslag, warmte-terugwinning en optimale isolatie.”
Empyro BV heeft een fabriek voor pyrolyseolie gebouwd. Pyrolyse is een techniek waarbij hout en houtresten worden omgezet in bio-olie. Het is een hernieuwbare biobrandstof die bijdraagt aan de vermindering van het broeikaseffect en niet concurreert met de voedselketen. De techniek is bedacht aan de Universiteit Twente en de afgelopen 20 jaar door- ontwikkeld door de Biomass Technology Group BV (BTG) in Enschede. De fabriek staat in Hengelo. De geproduceerde pyrolyse-olie wordt verstookt in de nieuwe energiecentrale van FrieslandCampina Domo in Borculo, dertig kilometer verderop. De warmte die bij het proces vrijkomt, wordt gebruikt in het productieproces van de naastgelegen fabriek van AkzoNobel.
Lees verder op Voor de Wereld van Morgen.

Over de schrijver