Zonder goed businessmodel is duurzaamheid gebakken lucht

Screen Shot 2013 04 04 At 14.55.57Het allerheetste onderwerp op dit moment onder social innovators? Businessmodellen. Valide modellen waarmee je je initiatief draaiend houdt, duurzaam laat bestaan dus. De sociaal ondernemers onder ons zoeken in de praktijk met vallen en opstaan hun weg in die modellen. Verlichte wetenschappers als professor Jan Jonker doen er onderzoek naar. Gedegen onderzoek. Tussen zijn vakantie, zijn boekpromotie en zijn nieuwste onderzoek naar duurzame verdienmodellen door heeft hij tijd voor een gesprek met ons.
Gebakken lucht
‘Als we geen goede businessmodellen kunnen vinden voor die nieuwe, duurzame economie, dan is het gebakken lucht’, zegt de radicale nieuwdenker Jonker. Om daar direct aan toe te voegen dat het niet zíjn mening is, maar dat hij het vaak hoort van, al dan niet, zichzelf groennoemende ondernemers. “Er moet wel een goed businessmodel zitten onder dat innovatieve idee”, hoor je ze vaak zeggen. Volkomen vrijblijvend, zo’n opmerking.’
Gratuit of niet, voor Jonker was het dé motivatie om onderzoek te doen naar die nieuwe businessmodellen. ‘Ik zeg met nadruk businessmodellen en niet verdienmodellen. Het gaat namelijk om een andere manier van je business organiseren. Daar hoort geld verdienen bij, maar dat is niet het enige.’ Begrijp hem goed, Jonker is niet tegen geld. ‘Maar dat is niet zaligmakend, bij zo’n innovatief model gaat het om een set aan waarden. Geld hoort daarbij maar bijvoorbeeld ook tijd.’
Het systeem pesten
Hij gruwt dan ook van ondernemingen die binnen het huidige systeem ‘iets aan duurzaamheid doen’. ‘Een beetje duurzaamheid toevoegen, at random ergens in je organisatie, en verder alles bij het oude laten, dat werkt niet. De duurzaamheidsvraag is niet: “mag ik een windmolentje?”, maar: “waar kunnen we het systeem zo pesten dat die transitie echt plaatsvindt?” Waar investeren we dus wijs in om die nieuwe economie dichterbij te brengen en uit te rollen?’
Screen Shot 2013 04 04 At 14.59.53
Onderzoeken
In een eerste onderzoek, getiteld Nieuwe Business Modellen, dat medio vorig jaar verscheen, beschreef hij aan de hand van zo’n 19 innovatieve ondernemingen hoe die nieuwe economie eruit kan zien en wat de globale modellen zijn: delen, ruilen, creëren. Verreweg de meeste sociale ondernemingen hanteren een mengvorm van die 3.
En in zijn onlangs verschenen boek Weconomy – Duurzaamheid coöperatief organiseren bouwt hij daarop voort. Hij laat daarin zien hoe dit nieuwe denken op verschillende manieren vorm krijgt in de praktijk, aangevuld met inspirerende ideeën. Eind juni verschijnt het vervolgonderzoek op Nieuwe Business Modellen.
Maandagavond 15 april praat Jan Jonker over die nieuwe businessmodellen, over wat wel werkt en wat niet. Ook 3 social innovators vertellen hun verhaal. Wil jij daarbij zijn, en op een prikkelende manier geïnspireerd raken over die duurzame economie, meld je dan aan via Pakhus De Zwijger.
Lees ook:
Business modellen van de toekomst
Over samenwerking en nieuwe businessmodellen
Sociaal ondernemers en bedrijfsleven: zegen of ramp?
“Inspiring people to be part of a better world”, is het motto van Petra Kroon, social journalist. Via verschillende media vertelt ze over social change. Daarnaast is ze trendanalist op het gebied van social innovation, waarover ze (vooral) online publiceert. Ze is oprichter van The Social Reporters, een netwerk van mediamensen die via social media het verhaal van organisaties laat horen. Meer lezen: www.goedgeefs.nl

Over de schrijver