Jeugddorp voor tuig is een succes

Foto: Photocapy, Flickr

Geert Wilders stelt voor om tuigdorpen in te stellen. Goed nieuws: ze bestaan al decennialang in Israël, en werken ook nog eens. Zelfs de Israëlische president Peres komt uit zo’n dorp.

Het jeugddorp is een gesloten campus waar jongeren scholing, opvoeding en speciale zorg krijgen. Jaarlijks worden er 30.000 jongeren opgevangen.  Volgens Marion Frankenhuis van Stichting Life Tools zou dit concept in Nederland ook jongeren kunnen helpen. Frankenhuis: “In Nederland worden jongeren met problemen al snel gestigmatiseerd als ‘probleemjongeren’ en hoofdzakelijk gezien als veroorzakers van problemen, terwijl in Israël juist centraal staat dat ze problemen hebben en daarmee geholpen moeten worden.”

Het Israëlische ministerie van Onderwijs financiert de dorpen. Donateurs en filantropische instellingen zorgen voor extra’s, zoals muziekonderwijs en sportactiviteiten.

In Nederland is er trouwens historisch gezien ook de nodige ervaring met ‘tuigdorpen’. In de negentiende en twintigste eeuw bestonden er in Drenthe “koloniën” voor probleemgezinnen. Ook in de steden bestonden hele wijken waar de bevolking heropgevoed werd.

Bron: De Pers, “het pauperparadijs” door Suzanna Jansen

Lees ook

Koran en Bijbel lijken meer op elkaar dan je denkt

Wat wil het noorden echt met duurzame energie

Optimistisch nieuwsoverzicht: Nederlanders kweken groente en fruit in het donker

Over de schrijver

2 reacties op “Jeugddorp voor tuig is een succes”

 1. Graag brengen we namens het bestuur van Life Tools en WIZO het volgende ter kennisgeving:
  In tegenstelling tot het eerder met Camil Driessen besprokene
  en door ons inhoudelijk goedgekeurde concept nl:
  -'het tekort aan voldoende geschikte opvangplekken voor het grote aantal kwetsbare jongeren
  en de ontelbare problemen binnen de Nederlandse Jeugdzorg' –
  is het interview, zonder dat we hierover op de hoogte waren gebracht,
  opgehangen aan Geert Wilders en de 'tuigdorpen' .
  M.a.w. : 'Welkom in 'journalistenland' en hoe ons verhaal 'gebruikt 'is'
  omdat het artikel (volgens de hoofdredactie van de Pers Nl.!) anders onvoldoende nieuwswaarde heeft?

  Maar gedane zaken nemen helaas geen keer.
  We hebben dan ook onmiddellijk verzocht om een rectificatie
  op in ieder geval twee essentiële punten, waarvan er uiteindelijk één van is ingewilligd:
  1.Wij hebben nooit gesproken over 'tuig' , maar over kwetsbare jongeren.
  2. Ook is het onjuist dat jeugddorpen gesloten zijn. Integendeel, het zijn juist volledig open instellingen,
  waar iedereen in en uit kan lopen en dieook worden bezocht door jongeren uit de omgeving en die er,
  vanwege het kwalitatief goede onderwijs en de geboden extra's
  voor kiezen om er naar school te gaan. Dat is juist een van de kenmerken, die tot het succes bijdragen.

  Voor een objectieve weergave verwijzen wij graag naar: http://www.lifetoolsfoundation.com en http://www.wizo.nl

  Rectificatie:
  De Pers.Nl Donderdag 17 februari :
  Israëlische jeugddorpen zijn niet afgesloten.
  Amsterdam. In een artikel over de succesvolle aanpak van probleem- jongeren in Israël (De Pers, afgelopen maandag)
  schreven we ten onrechte dat het om ‘afgesloten’ jeugddorpen zou gaan. Het zijn volledig open instellingen,
  die vanwege het goede onderwijs en de vele extra’s ook worden bezocht door brave jongeren uit de omgeving.

 2. Dit concept toepassen in Nederland zal leiden tot radeloosheid in de jeugdhulpverlening, het algemene maatschappelijk werk, internaten, gesloten inrichtingen, gevangenissen, raden voor de kinderbescherming etc. etc.: waar moeten zij dan hun te dik belegde boterham aan verdienen???

Reacties zijn uitgeschakeld.