Jongeren ontwikkelen training voor geluk en app tegen pesten

YourBricksEen app waarmee reizigers hun geld zoveel mogelijk besteden aan de lokale economie. Net afgestudeerde werkloze jongeren verbinden zodat zij sociale projecten kunnen uitvoeren. En OudNieuw, dat jongeren aan ouderen koppelt voor hulp of gezelligheid. Het zijn drie van de acht plannen voor een betere wereld die de pitchavond wonnen van Your Bricks. De eerste academie voor sociaal ondernemerschap.
Vijftien jongeren presenteerden donderdag 27 juni hun plan voor een betere wereld in het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Zeven vrouwen en één man wisten de jury het meest te overtuigen met hun pitch. De winnaars krijgen een persoonlijke coach die hen begeleidt bij de uitvoering van hun plan. De pitchavond volgde op een intensief masterclasstraject, waaraan drieëndertig jongeren deelnamen.
De winnaars

  • Kirsten bedacht de Listen Up!-app waar gepeste kinderen terecht kunnen voor hulp.
  • Lisa gaat een volledig plantaardig kookboek maken met uitgebreide voedingsinformatie.
  • Tomer wil trainingen geven aan organisaties over gelukkig worden.
  • Esther is van plan om nieuwe duurzame marketingmiddelen te ontwikkelen met een marketingbureau dat 100 procent duurzaam is.
  • Jeske bedacht de LocalTravel app waarmee reizigers hun geld zoveel mogelijk kunnen besteden aan de lokale economie.
  • Solveig wil afgestudeerde, werkloze jongeren verbinden zodat zij samen sociale projecten kunnen opzetten en uitvoeren met haar organisatie WADT/Werken Aan De Toekomst.
  • Ike ontwikkelt een sociaal keurmerk voor hotels in Zuid-Amerika die werken met jongeren uit achterstandswijken.
  • Channah bedacht het bureau OudNieuw, dat jongeren aan ouderen koppelt voor hulp of gezelligheid.

Academie voor een Betere Wereld: Your Bricks
Hoe vorm je een goed idee voor de wereld om tot een concreet plan? Voor het antwoord op die vraag schreven drieëndertig jongeren tussen de 16 en 28 jaar zich in voor Your Bricks. Hun ideeën varieerden van productontwikkeling tot bewustwordingscampagnes om maatschappelijke problemen aan te pakken als werkloosheid, discriminatie en milieuvervuiling.
Your Bricks is een initiatief van Timu Kota, GreenWish, ASN Bank en NCDO en is mogelijk gemaakt door het SNS REAAL Fonds.

Over de schrijver