Zo maakt Justdiggit dor en uitgeput land weer groen

“If we can warm up the earth, we can also cool it down”, met deze slogan gaat organisatie Justdiggit de strijd aan met de opwarming van de aarde. Door boeren in Afrika te inspireren en activeren om gedegradeerde landschappen actief te herstellen proberen ze uitgeput land weer vruchtbaar te maken en zo positief bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar hoe werkt dat precies? 

Foto van Justdiggit

De vicieuze cirkel doorbreken

Waarom helpt het vergroenen van onze planeet bij het tegengaan van klimaatverandering? Dat zit zo: klimaatverandering, landdegradatie en overexploitatie zorgen er voor dat de aarde opwarmt en de grond verdort. Regen valt er wel, maar de buien zijn vaak kortdurend en hevig, waardoor de vruchtbare grond meteen wegspoelt. Het land is te droog en hard om water op te nemen en het kostbare regenwater spoelt zonder gebruikt te worden richting zee. Hierdoor keert de extreme droogte vaak in slechts weken al terug, de grond nog droger en harder dan voorheen, en de vegetatie krijgt geen kans om terug te keren.

Die vegetatie, het groen – ook wel de airco van de aarde genoemd – is een groot onderdeel van de watercyclus en helpt met het vormen van wolken en het afkoelen van de atmosfeer. Het resultaat laat zich raden: nog minder regen, nog meer landerosie, en nog minder vruchtbare grond om de planeet te helpen herstellen en voor de lokale bevolking om hongersnood tegen te gaan. Het werk van Justdiggit zorgt er voor dat die vicieuze cirkel doorbroken wordt!

Het land helpen herstellen

Om het tij te keren herstelt Justdiggit, in samenwerking met lokale boeren, gebieden in Kenia en Tanzania. Van dorre boel naar groene oases: door het gebruik van oude technieken en nieuwe technologie probeert de organisatie om een Regreen Revolution op poten te zetten. Door samen te werken met grote NGO’s én de plaatselijke bevolking dragen ze positief bij aan niet alleen het lokale leven – vruchtbaar land stelt de boeren in staat in hun eigen voedselvoorziening te voorzien – en de biodiversiteit van het gebied, maar ook aan ons klimaat. Ze focussen zich bij hun projecten op het opvangen van regenwater, het verbeteren van de grond en het nieuw leven in blazen van de vegetatie die het land bedekt. Door er voor te zorgen dat de regen langer de tijd krijgt om door het land te worden opgenomen kan het water de harde, dorre grond zacht en vruchtbaar maken. Immers, vruchtbare grond  betekent meer groen en dat zorgt weer voor meer regen die bovendien geleidelijker valt. Een herstelde watercyclus vormt daarmee dan ook de sleutel tot hergroening en daarmee het afkoelen van de aarde.

Het gras herstellen

Eén van de project die Justdiggit ondersteunt is het hergroenen van de overbegraasde en ernstig geërodeerde Maasai vlakten. Vanwege ernstige droogte, overbevolking en overbegrazing zijn deze zogenaamde rangelands niet meer wat ze ooit waren. Bomen, struiken en grassoorten zijn verdwenen en het land is hierdoor zwaar gedegradeerd. In samenwerking met de Maasai pastoralisten – een levenswijze waarbij mensen rondtrekken met gedomesticeerde dieren –  is een tweejarig programma gestart om de verdorde vlakten nieuw leven in te blazen. Niet alleen goed voor de leefbaarheid van de Maasai communities zelf, want een toename van groen zorgt er onder andere voor dat de productiviteit van het vee omhoog gaat, maar ook voor het klimaat. Een combinatie van activiteiten; het graven van zogenaamde bunds (halvemaanvormige kuilen in de grond die het regenwater opvangen), het opzetten en managen van olopololi’s (graasgebieden voor het droogseizoen) en graszaadbanken en het onderwijzen van de Maasai communities over vee en begrazingsmanagement moet er voor zorgen dat het land straks weer weelderig groen wordt. Of in de woorden van justdiggit: ‘make dry land green again’.

Over de schrijver