Kabinet, knoop het in je oren: goed klimaatbeleid levert veel geld op

Sandy hield huis in New York. Foto: That Hartford Guy, Flickr

De Rekenkamer kwam gisteren met een rapport over het Nederlandse klimaatbeleid. Het rapport bevatte de weinig opwindende constatering dat het klimaatbeleid een rommeltje is. Met name het gebrek aan coördinatie is volgens de Rekenkamer een probleem: “Er bestaat geen integraal overzicht van de activiteiten die de verschillende [ministriële] departementen op dit terrein ontplooien en de relatie daartussen. Ook een overzicht van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ontbreekt.”
De afgelopen 10 jaar hebben afgelopen kabinetten zich weinig aangetrokken van de klimaatverandering, en hebben zelfs politici van gevestigde partijen klimaatverandering betwijfeld. Maar verstandig is het niet. Volgens de meest recente gegevens koersen we aan op een opwarming van 3,6 graden Celsius, bijna twee keer hoger dan de min of meer veilig geachte grens van 2 graden Celsius. Dit gaat ons geld kosten. Veel geld. Wat het huidige kabinet eindelijk eens in z’n oren zou moeten knopen, is dat degelijk klimaatbeleid geld gaat opleveren. Veel geld zelfs.
De Rekenkamer komt met een inschatting hoeveel geld klimaatverandering Europa zal kosten: 4 tot 10% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), als er geen maatregelen tegen klimaatverandering worden genomen. Als er wel maatregelen genomen worden, liggen de kosten fors lager: rond de 1%. Op dit moment heeft de EU een BBP van 12.600 miljard euro en Nederland zo’n 600 miljard. Een vermindering van het BBP met 10% kost de EU dus 1.260 miljard, en ons land 60 miljard euro. Oftewel: met dat bedrag kunnen wij heel wat gaten in onze begroting vullen…
En probeer maar eens te bedenken wat ons land kwijt zou zijn als er een superstorm à la Sandy over ons land heen trekt (in geld, we houden maar niet rekening met de persoonlijke ellende en culturele verwoesting die dit met zich meebrengt). Hoewel het niet met zekerheid te zeggen is dat Sandy veroorzaakt is door klimaatverandering, is het wél zeker dat klimaatverandering voor extremer weer zorgt. En hoe hoger de temperatuurstijging, hoe extremer het weer, ook in onze regio.
Sandy kostte zo’n 23 miljard euro alleen al in New York, en na twee weken hebben grote delen van de VS nog steeds problemen. Hoeveel zou het kosten als de haven van Rotterdam 3 weken uitgeschakeld was? Als de kolencentrales van de Maasvlakte beschadigd waren en de kerncentrale van Borssele net als na de tsunami in Japan op het punt van exploderen staat? Als Amsterdam onder water ligt, en de serverparken van alle financiële instellingen op de Zuidas verzopen zijn?
Ik denk dat we blij mogen zijn als een toekomstig zusje van Sandy ons ‘maar’ 23 miljard zal kosten. En we hebben het nog niet gehad over andere kosten van klimaatveranderingen, zoals het ophogen van dijken (1 tot 1,5 miljard per jaar, volgens de commissie Veerman in 2008), of de kosten van wereldwijde conflicten door tekort aan water.
Oud-minister Winsemius noemt degelijk klimaatbeleid terecht een “verzekeringspolis”. Net zoals wij nu de vergrijzing zien aankomen, en nu maatregelen nemen om ons land economisch gezond te houden, zouden we dat ook met klimaatverandering moeten doen.
Of daarvoor een speciale minister moet komen, zoals de Rekenkamer lijkt te suggereren, is nog iets om over na te denken. Maar belangrijker is dat klimaatbeleid een integraal onderdeel wordt van het huidige en toekomstige kabinetten, net zoals de vergrijzing en daarmee samenhangende onderwerpen zoals zorg en pensioenen een centraal punt van aandacht is van dit kabinet en gevolgen heeft voor verschillende departementen.
En, beste leden van het kabinet, als jullie het niet doen voor het milieu of voor andere idealistische redenen, doe het dan voor het geld. Want als we niet wat aan klimaatverandering doen, is het vingertje van Hansje Brinker niet genoeg om de gaten in de begroting te stoppen.
Bron: NRC, Rekenkamer

Over de schrijver

1 reactie op “Kabinet, knoop het in je oren: goed klimaatbeleid levert veel geld op”

  1. Een beleid gericht op de toekomst levert zowiezo meer geld op.
    Kijk maar naar Duitsland, waar de economie mede dankzij het energiebeleid WEL groeit.

Reacties zijn uitgeschakeld.