Kabinet ziet in milieu vooral kans om belasting te heffen

Bron: Minister-President, Flickr

Jaarlijks ontvangt de overheid 4,4 miljard aan milieubelastingen. Daarmee neemt het milieu de 8e plaats in als inkomstenbron, goed voor ongeveer 2% van het totaal. In ruil voor die miljarden zouden wij als burgers ook een visie van het kabinet mogen verwachten op het gebied van milieubeleid. Maar wie in de miljoenennota zoekt op “duurzaamheid” vindt, met een vergrootglas, de eerste vermelding op pagina 70. Treffender kan het gebrek aan visie op zo’n belangrijke ontwikkeling in de wereld bijna niet worden uitgedrukt.

Als het kabinet in de Miljoenennota benoemt welke belangrijke trends zij ziet, besteedt ze veel aandacht aan opkomende economieën, Europa, de schuldencrisis en de vergrijzing, maar ze spreekt met geen woord over klimaatverandering of grondstoffentekorten. Terwijl deze ontwikkelingen in de toekomst zeker tot stijgende kosten leiden en onze welvaart serieus onder druk kunnen zetten, maar tegelijkertijd ook enorme groeikansen bieden.

Om met Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, te spreken:””Nu de zevenmiljardste wereldbewoner komende maand het levenslicht aanschouwt, moet de mensheid de armoede bestrijden, passende banen scheppen en zorgen voor een waardig leven, terwijl zij de aarde beschermt.” Juist in een land met 400 inwoners per vierkante kilometer zijn de kwaliteit van lucht, bodem en water van vitaal belang.

Voor het kabinet lijkt dat belang alleen te tellen als er geld geïnd kan worden. Er bestaat namelijk wel een speciale categorie voor milieubelastingen, maar investeringen in natuur & milieu zijn ondergebracht bij de posten Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het resultaat daarvan ligt voor de hand: aandacht voor het milieu gaat al gauw verloren in de lobby voor asfalt en megastallen.

En inderdaad: er wordt bezuinigd op de investeringsregelingen voor duurzame stallen en milieu, terwijl er wél extra geld wordt vrijgemaakt voor meer wegen. Met een beetje meer visie op duurzaamheid had het kabinet ook een slimmere mix kunnen vinden tussen meer asfalt, en het stimuleren van fiets, tram, trein en metro, zoals het plan “Bouwen aan een Groene Metropool” laat zien. Volgens dat voorstel kan de filedruk in de regio Rotterdam-Den Haag met 40% worden teruggebracht, zónder nieuw asfalt aan te leggen.

De gebrekkige groene focus van dit kolenkabinet leidt, op basis van deze Miljoenennota, tot een ronduit verontrustend duurzaam beleid. Het budget voor natuur wordt met meer dan de helft verminderd en gaat van 800 naar 339 miljoen euro. Op het gebied van duurzaamheid zet het kabinet in het kader van ‘groene economie’ vooral in op biomassa. Terwijl toepassingen zoals biobrandstoffen erg omstreden zijn vanwege de relatie tussen biobrandstof en ontbossing en verdringinging van landbouwgrond voor voedselvoorziening. Helaas geen woord over wind- en zonne-energie in de Miljoenennota.

Zelfs op het enige positieve punt voor duurzame ontwikkeling, het handhaven van de bijtelling op zuinige auto’s, valt nog iets aan te merken: de gekozen aanpak waarbij elk jaar opnieuw de CO2-uitstoot grenzen zullen worden bepaald, zal leiden tot veel onzekerheid, en daarmee minder enthousiasme bij consumenten.

Het gebrek aan visie op duurzaamheid wordt nog raadselachtiger wanneer je bedenkt dat bedrijven, consumenten en belangenorganisaties op dit moment juist wél werken aan een groene economie. Grote Nederlandse bedrijven als Unilever en TNT zijn bijvoorbeeld koplopers bij het verduurzamen van hun processen, en de consumentenbestedingen aan duurzame voeding in de Nederlandse supermarkten stegen met 39,1% in het eerste half jaar van 2011 ten op zichte van 2010, naar ruim 500 miljoen euro.

De wil is er wel degelijk in ons land. Wat ons betreft, speelt het kabinet hierop in met grenzeloze energie-oplossingen waarbij Europa niet langer een probleem is, maar een kans. En met heldere regelgeving, waarbij het milieu niet alleen een stok om mee te slaan is, maar ook een wortel om mee te belonen.

De situatie is urgent genoeg. Onze bijen sterven, onze lucht is één van de meest ongezonde van Europa en ons aardgas raakt op. En had ik al gezegd dat het water stijgt..?
Hopelijk vinden Rutte en zijn minsters een gaatje in hun agenda voor het milieu – tenslotte toch goed voor 4,4 miljard inkomsten-, tussen alle afspraken in over de Griekse schulden en de boete voor een Boerka.

Bronnen: Miljoenennota, Levensmiddelenkrant, Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief

Lees ook:

Hoe een kolenkabinet heel groen uit de bocht kan komen

Dit gaat het kabinet doen met de bijtelling van zuinige auto’s

Over de schrijver

3 reacties op “Kabinet ziet in milieu vooral kans om belasting te heffen”

  1. Het wekken van een verkeerde induk is eerder verhullend dan informatief.

    Als een regering milieubeleid onbelangrijk vindt, is het beter dat ze dat ook openlijk uiten en niet zoals de vorige regering met ronkende praatjes komt, maar feitelijk niet anders handelt. Het grote asfaltplan voor nieuwe wegen komt van de vorige regering!

  2. "met meer visie op duurzaamheid had het kabinet ook een slimmere mix kunnen vinden tussen meer asfalt, en het stimuleren van fiets, tram, trein en metro"
    Net als "duurzaam" wordt ook "slim" zo vaak gebruikt dat het inhoudsloos is. Ook bij verkeer moet je kiezen, een EN meer auto EN meer bus, tram, trein EN ook nog fiets is niet duurzaam en weinig effektief.

    "bij duurzaamheid zet het kabinet in het kader van ‘groene economie’ vooral in op biomassa"
    Ook de vorige regering zette sterk in op biomassa en biobrandstof. Bijstook van biomassa in kolencentrales wordt ook door natuur- en milieugroepen aanbevolen.

Reacties zijn uitgeschakeld.