Deze kansen zie jij voor een nieuwe economie

Als duurzaamheid belangrijk voor je is, verlang je waarschijnlijk al veel langer naar een nieuwe, groene economie. Een economie die niet alleen draait om welvaart, maar ook om welzijn. Bij hetkanWEL willen we dat ook. Daarom schrijven we regelmatig over onderwerpen als een basisinkomen, consuminderen of de mogelijkheid om meer vanuit huis te werken. Door de coronacrisis lijken dit soort thema’s ineens niet meer zo vergezocht en realiseerbaar.
De grote vraag is nu alleen hoe we deze nieuwe economie, waar niet geld maar mensen centraal staan, kunnen vormgeven na de coronacrisis. Triodos bank ontwikkelde daar een interessante visie op, die ze opdeelden in vijf bouwstenen. We vroegen jou en andere lezers van hetkanWEL om daarop te reageren en dit is wat daaruit kwam.

De vijf bouwstenen

Voor iedere bouwsteen (zie hieronder) kon je, op een schaal van 1 tot 5, aangeven of je het niet kansrijk (1) of juist heel kansrijk (5) vond. Als we alle antwoorden naast elkaar leggen, zijn deze bouwstenen als behoorlijk kansrijk voor een nieuwe economie.
Sommige deelnemers aan de enquête gaven alle bouwstenen vijf sterren. Als iedereen dezelfde mindset heeft, gaat dit lukken, kregen we terug. We moeten dus positief denken en daar sluiten wij ons graag bij aan. We kregen ook terug, dat alle vijf bouwstenen nu al in het onderwijs meegenomen zouden moeten worden. Ook daar zijn we het mee eens, net als met het idee dat we nog meer ‘reclame’ moeten maken voor duurzaamheid, zodat iedereen beseft dat we niet zonder kunnen.

1. Van de Happy Few naar de Happy Many

De nieuwe economie richt zich niet alleen op winst en groei, maar op wat voor ons allemaal belangrijk is. Welzijn staat centraal en we verdelen de welvaart eerlijk en bewaren het niet voor een enkeling.
Jullie gaven deze optie gemiddeld een score van 3.6. Een aantal mensen gaf aan, dat ze hierbij denkt aan de invoering van een basisinkomen. Dan kunnen we echt eerlijk delen.

2. Van Bluf naar Buffers

In de nieuwe economie is geen ruimte meer voor bedrijven die alleen maar bezig zijn met snelle winst voor de aandeelhouders om vervolgens de samenleving ervoor te laten opdraaien als het wat minder gaat. Daarom zijn financiële buffers zo belangrijk. Net als het betalen van eerlijke prijzen voor spullen en diensten.
Ook deze optie kreeg een gemiddelde score van 3.6. Het vraagt om een behoorlijke omslag bij bedrijven en dat lijkt niet iedereen een gemakkelijke opgave. In de reacties gaf iemand aan dat mensen wel willen veranderen, maar dat minder sympathieke wereldleiders en multinationals dat niet zullen toestaan. Ondanks dat, vinden jullie het zeker kansrijk.

3. Van Grijs naar Groen

Dit spreekt eigenlijk voor zich. Als we de economie weer gaan opbouwen, is het belangrijk dat de overheid duurzame voorwaarden stelt aan bedrijven, die steun vragen. En dat de overheid duurzame bedrijven en initiatieven ondersteunt.
De gemiddelde score op deze bouwsteen was 4,1. Jullie zien dit dus als een hele reële optie. Wat we terugkregen als idee was een belastingverhoging voor vervuilende bedrijven en een belastingverlaging voor duurzame bedrijven. En multinationals moeten gewoon belasting betalen in Nederland.

4. Van Verre Vrienden naar Goede Buren

Dit heeft niet zo zeer te maken met het maken van verre reizen, maar met de focus op lokale landbouw en voedselproductie. Kortere ketens en geen gesleep meer met producten over de hele wereld. Dat scheelt CO2-uitstoot, maar maakt ons ook minder kwetsbaar.
Ook deze bouwsteen kreeg een gemiddelde score van 4,1. Het is dus absoluut een kansrijke manier om aan onze nieuwe economie te werken. Een van de lezers gaf aan dat alleen een echte crisis verandering in ons systeem zal brengen, maar dat lokale economieën kunnen floreren met lokale betaalmiddelen. Supermarkten moeten bijvoorbeeld veel meer lokale producten gaan verkopen. Anderen gaven aan dat ruilhandel weer terug zou moeten komen. Niet alleen voor producten, maar ook voor arbeid. ‘Jij schildert mijn muur en ik ontwerp jouw website’. Direct of met tussenkomst van “een bank voor arbeid”.

5. Van Ik naar Wij

Triodos Bank wil dat de economie er voor ons allemaal is. Dus niet voor de happy few, zoals bij punt 1 al genoemd is. Gemeenschapsbelang staat voorop. Concreet betekent dit, dat mensen die bijdragen aan deze samenleving, de wind in de rug moeten krijgen.
In de reacties stond dat mensen wel willen veranderen, maar dat het niet heel snel zal gaan. Toch vinden jullie dit kansrijk. Het gemiddelde cijfer was een 3,8.

Interessante aanvullingen

En dan kregen we nog zes interessante aanvullingen binnen voor de nieuwe economie, die we jullie niet willen onthouden.

  • Van meer naar genoeg
  • Van hebben naar zijn
  • Meer respect voor jong
  • Meer vrouwen aan het roer
  • Niet preken voor eigen parochie, maar meer aandacht voor mensen die deze ideeën breder uitdragen

Wij willen jullie heel erg bedanken voor het invullen en de hoopvolle aanvullingen. Heb je de enquête gemist, maar wil je hem nog wel graag invullen? Dat kan. Over twee weken checken we nog een keer of er aanvullingen zijn en of de uitkomst hierdoor wezenlijke verschilt van bovenstaande (voorlopige) conclusies.
En zou je meer verdieping willen op de vijf bouwstenen voor een andere economie? In dit artikel vertellen de twee economen van Triodos Bank hoe we duurzaam de crisis uit zouden moeten komen.

Over de schrijver