Klimaattop Polen: blijft het bij praten of komt er actie?

Tijdens de VN klimaattop in Polen staat twee weken lang één vraag centraal: hoeveel tijd hebben we nog om het klimaat te redden? Afgevaardigden van 195 landen moeten deze vraag samen bespreken. Komt er nu echt actie, of blijft het bij praten?

De klimaattop in Parijs

In 2015 was er een klimaattop in Parijs. De aanwezige landen maakten duidelijke afspraken, om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. De uitvoering van de afspraken begint in 2020, want dan loopt het Kyoto akkoord af. In Parijs stond centraal dat de temperatuur niet meer dan 1.5 graden mocht stijgen, gemeten vanaf de industriële revolutie. Alle landen konden hun eigen maatregelen nemen, zolang ze maar de afgesproken resultaten zouden boeken.
Voor armere landen kwam er een hulpfonds van honderden miljarden euro’s. Met dit geld konden ook zij de transitie naar duurzame energie maken. In 2017 kwamen dezelfde landen bij elkaar in Bonn. Deze top ging over de vraag hoe ieder land zijn resultaten zou meten. In Polen gaan ze een stap verder. Er moet een handboek komen met duidelijke afspraken en richtlijnen.

De ene natuurramp na de andere

Na het tekenen van het ‘historische klimaatakkoord’ in Parijs gebeurde er veel. Niet alleen trok de VS zich terug uit het akkoord, maar de wereld werd ook opgeschrikt door de ene natuurramp na de andere  Uit onderzoek bleek dat de aarde veel sneller opwarmt dan we verwachten. Als de CO2 uitstoot blijft toenemen, zoals nu gebeurt, dan is een stijging van 3 graden in 2100 ook mogelijk.

Verschillende rapporten

In oktober publiceerde het VN-Klimaatpanel IPCC de verschillen wat er zou gebeuren als de aarde 1,5 of 2 graden warmer zou worden. Bij een opwarming van 2 graden krijgen we meer extreem weer. Denk daarbij aan overstromingen, of hevige bosbranden. Iets dat we afgelopen jaar regelmatig hebben meegemaakt. Daarnaast zal bijvoorbeeld ook het koraal volledig verdwijnen.
Het Emissions Gap Report van de VN kwam ook uit voor de top. Uit dit onderzoek bleek dat als je alle vrijwillige beloftes van de deelnemende landen bij elkaar optelt, we de doelen bij lange na niet halen. De maatregelen zijn absoluut niet voldoende om de opwarming te beperken.
Ook andere wetenschappers luiden de noodklok en geven aan dat de aarde in 2100 wel eens drie graden warmer kan zijn. De 20 warmste jaren ooit, vonden allemaal in de afgelopen 22 jaar plaats. 2018 staat waarschijnlijk met stip op nummer één.

Een handboek met duidelijke richtlijnen

In Katowice (Polen) willen de deelnemende landen alle klimaatplannen vergelijken en een handboek schrijven. Dit handboek moet zorgen voor de richting en richtlijnen geven voor klimaatadaptatie, de reductie van CO2 uitstoot en welke steun ontwikkelingslanden nodig hebben. Veel ontwikkelingslanden voelen al dagelijks de gevolgen van klimaatverandering.
De grote vraag is alleen of al dat praten ook echt tot actie leidt. Ieder land kijkt naar elkaar. Alleen als iedereen meedoet, willen landen in actie komen. Wat zal er gebeuren de komende twee weken? We houden je op de hoogte.

Over de schrijver