Kabinet, kom maar op met dat hoger beroep in de klimaatzaak

Foto: Tijs B, Flickr, CC BY-SA 2.0
Foto: Tijs B, Flickr, CC BY-SA 2.0
Duurzaamheidsorganisatie Urgenda maakt zich geen zorgen over het beroep dat het kabinet aanspant in de klimaatzaak. In een historische rechtzaak oordeelde de rechter onlangs dat de staat meer moest doen tegen klimaatverandering. Urgenda en negenhonderd mede-eisers hadden deze zaak aangespannen.

“We zien het beroep vol vertrouwen tegemoet. Zoals het kabinet weet, is de 17% eigenlijk niet genoeg, gezien grote gevaren van klimaatverandering en de grote kans daarop. Er is veel meer nodig, dus we hopen op een versnelling”, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma.

De Haagse rechtbank oordeelde in juni dit jaar dat de Staat der Nederlanden moet zorgen
dat uiterlijk in 2020 de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen met minstens 25% is verminderd ten opzichte van 1990. De rechtbank oordeelde in de Klimaatzaak dat een kleinere reductie ‘onaanvaardbaar gevaarlijk’ en dus onrechtmatig is. De Staat komt zijn minimale zorgplicht naar zijn burgers niet na.

Ruime meerderheid Nederlanders voor meer klimaatactie

Niet alleen de rechter, maar ook een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor meer klimaatactie. Bijna tweederde van alle Nederlanders (61 procent) wil dat het kabinet snel meer maatregelen neemt volgens een representatieve steekproef van TNS-NIPO in opdracht van Greenpeace en Milieudefensie. Zelfs 40% van de VVD-stemmers is het daarmee eens.

De regering gaat echter in hoger beroep, wat overigens haar goede recht is. Volgens de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft de rechter een ‘rare uitspraak’ gedaan, omdat hij op de stoel van politici is gaan zitten. De partij vreest ‘precedentwerking’. Andere belangenorganisaties kunnen het vonnis aangrijpen om bij de rechter ook op andere terreinen hun gelijk te halen.

Opmerkelijk is wel dat het kabinet om deze reden kiest voor een hoger beroep. Als het echt alleen uit principiële overwegingen de zaak aanvecht, had ze zichzelf veel moeite kunnen besparen. Volgens Urgenda valt er een snellere en elegantere weg te bewandelen door direct in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Ook oppositiepartij D66 pleit hiervoor. Zo kan wel de rol van de rechter onder de loep worden genomen, zonder de inhoud van de uitspraak te toetsen.

Kwart minder CO2 is zo gefixt

Tegelijkertijd wil het kabinet wel extra milieumaatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar welke maatregelen dat zijn, is nog onduidelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzoeken op dit moment de mogelijkheden in opdracht van de regering. Na de zomer publiceren ze hun bevindingen.

Van de rechter moet de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager liggen dan in 1990. Met het huidige beleid haalt Nederland waarschijnlijk niet veel meer dan een reductie met 17 procent. Er is dus nog een grote inspanning nodig om in minder dan vijf jaar aan de eis van de rechter te voldoen. Maar onmogelijk is het niet. NRC becijferde onlangs dat een kwart minder CO2 zo gefixt is.

Extra CO2-besparing kunnen we op korte termijn bijvoorbeeld behalen via maatregelen in het verkeer, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur en het invoeren van een kilometerheffing. Daarnaast kunnen we klimaatwinst boeken via energiebesparing in de industriesector en woningbouw, het afvangen van methaan bij koeien via mestvergisting, betere afvalscheiding en sluiting van kolencentrales.

Foto: Tijs B, Flickr, CC BY-SA 2.0

Over de schrijver