Klimaatzaak met crowdpleiters tegen de staat

Revolutie met Recht, inspiratie voor klimaatzaak
Revolutie met Recht, inspiratie voor klimaatzaak
Nu de overheid treuzelt met adequaat klimaatbeleid, is er nog één democratische macht over, die binnen de rechtsstaat de overheid tot de benodigde klimaatactie kan aanzetten: de rechterlijke macht. Urgenda start daarom samen met crowdpleiters een klimaatzaak tegen de staat. In een dagvaarding wordt de rechter gevraagd objectief naar de feiten te kijken en te eisen wat nodig is voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Medestanders van het initiatief kunnen de dagvaarding tot 15 oktober ondertekenen op een actiewebsite.
Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, legt uit dat de rechtszaak uit mededogen is gestart, omdat de politiek onmacht toont: “We rijden met 130 km per uur op een ravijn af. We weten dat het nog een paar honderd meter van ons vandaan is, maar zolang het nog niet exact bekend is hoeveel meter, minderen we nog geen vaart. Urgenda kan niet afwachten. Wij trekken aan de noodrem, samen met zoveel mogelijk mensen.”

Meepleiten met Urgenda via crowdpleiten

Mensen kunnen via de website www.wijwillenactie.nl hun naam onder de dagvaarding voor de klimaatzaak zetten en mede-eiser worden, voor zichzelf of namens hun kinderen of kleinkinderen. Urgenda heeft eerder voor deze rechtszaak het crowdpleiten geïntroduceerd. Na de eerste juridische brieven gericht tot de Staat, leverden honderden Nederlanders stukjes expertise en kennis aan, die door Urgenda zijn verwerkt in de dagvaarding van ruim honderd pagina’s. Deze dagvaarding te downloaden op de actiesite. Via #klimaatzaak en #wijwillenactie kun je de ontwikkelingen volgen op Twitter.

Vraag aan de rechter

Voor de huidige en voor de volgende generaties wordt klimaatverandering een groot probleem. Het heeft zulke verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid op aarde en brengt zo veel kosten met zich mee, dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn. De politiek komt er zelf niet meer uit en is niet in staat om te doen wat nodig is: veertig procent minder CO2-uitstoot realiseren ten opzichte van 1990.

Internationale aandacht

Deze Nederlandse rechtszaak wordt de eerste in een reeks procedures tegen overheden en politici. Er worden op dit moment meer juridische stappen tegen overheden voorbereid, daarom wordt deze Nederlandse zaak nauwlettend gevolgd door andere landen. “Veel meer mensen zijn bezorgd dat onze kinderen het minder goed gaan krijgen dan wij, nu de omschakeling naar duurzame energiebronnen zo traag verloopt. Die zorg is terecht”, aldus Minnesma.

Over de schrijver