In deze dorpen koken boeren nu op koeienpoep

Koeienpoep is, als onderdeel van het stikstofdebat, op dit moment een hot topic. De hoeveelheid stikstof moet in Nederland drastisch naar beneden en de boeren kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De suggestie dat de veestapel hiervoor gehalveerd moet worden, leidde tot groot protest. Terwijl koeienpoep in Zuid-Amerika juist lijkt bij te dragen aan de oplossing voor de verontreinigde lucht daar.

Stikstof

Stikstof is een gas, dat we in- en uitademen.  Hoewel je het niet kan zien of ruiken, is het overal om ons heen aanwezig. Zonder stikstof kunnen we niet leven, maar te veel stikstof is ook niet goed. Sinds 1950 is de hoeveelheid stikstof in het milieu verdubbeld. Dat komt door het verkeer, de industrie en door ammoniak.

Ammoniak

Boeren gebruiken de poep van hun dieren om de grond te bemesten. Hierdoor groeien sommige planten harder dan anderen. Omdat de vruchtbaarheid van de bodem verandert, komen kwetsbare en zeldzame soorten helaas onder druk te staan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.
Daarnaast verdampt de mest deels als ammoniak. Ammoniak en stikstofoxide reageren in de lucht op elkaar en vormen samen fijnstof. Daarnaast draagt ammoniak bij aan de vorming van ozon en dat kan irritaties aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Het zijn vooral de megastallen, die deze verontreiniging veroorzaken.

Koeienpoep

In Nederland is koeienpoep – en poep van andere dieren – dus een onderdeel van het stikstofprobleem, maar volgens crowdfunding platform Lendahand en haar lokale partner Sistema.bio draagt het in Midden- en Zuid Amerika juist bij aan een oplossing voor de luchtverontreiniging daar. Veel mensen stoken en koken daar namelijk op hout of olie. Koken op koeienpoep is dan een veel beter alternatief voor de lucht. En dat kan met behulp van een biovergister.

Zo werkt de biovergister

In de biovergister komt mest, of ander organisch materiaal, samen in een verwarmde, luchtdichte tank. De bacteriën in de tank gaan aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas. Op dit gas kan een motor draaien, of je kunt er op koken. Het restproduct is bruikbaar als meststof.
In veel landen biedt de biovergister een uitkomst. Het zorgt voor minder giftige stoffen in de lucht, maar ook voor minder ontbossing en CO2-uitstoot. De Mexicaanse social enterprise Sistema.bio verkocht in totaal al ruim 7.000 exemplaren aan kleinschalige boeren in Mexico, Nicaragua, India en Colombia. Zij hebben soms maar twee koeien, maar die produceren genoeg mest om methaangas van te maken. Zo maken ze van een probleem een oplossing.

Leningen

Kleine boeren kunnen een lening afsluiten om de biovergister van 400 euro aan te schaffen. Om dit voor te financieren, investeerden ongeveer 1.000 mensen 1 miljoen euro via het crowdfunding platform Lendahand en zorgden zij er zo met elkaar voor dat de biovergisters bij de boeren terecht kwamen.

Over Lendahand

Via Lendahand kun je investeren in ondernemers en duurzame initiatieven in opkomende landen. Tegen een rente van 3-6% per jaar. In totaal is er al ruim 60 miljoen geïnvesteerd via de website. Het doel van het platform is om armoede tegen te gaan. Dat wordt gedaan door nieuwe banen te creëren bij bewezen ondernemers  in 25 opkomende landen én om toegang tot basisbehoeften te verbeteren.
Wil je kennismaken met Lendahand? Bezoek dan de site en kijk naar de voorwaarden. Op je eerste investering vanaf 50 euro krijg je 25 euro korting.

Over de schrijver