Kreeften bestrijden dodelijke ziekte in Senegal

Rivier in Senegal. Foto: wikimedia commons

Het laten groeien van kreeften in Senegal kan de sleutel zijn tot het uitroeien van de ernstige ziekte bilharzia, ook wel schistosomiasis genoemd. De kreeften eten namelijk de rivierslakken die een parasiet dragen die de ziekte veroorzaakt. Gunstig bij-effect is dat de lokale bevolking weer aan de kreeftenvisserij kan verdienen.
Veel mensen zijn afhankelijk van het water in de Senegal rivier: ze gebruiken het voor was- en drinkwater. Ook zwemmen kinderen in het water. De river herbergt echter een gevaar: de parasiet die bilharzia veroorzaakt. De ziekte tast organen aan en kan dodelijke interne bloeding veroorzaken.
Vroeger leefden er veel kreeften in de rivier, maar na het bouwen van een dam stierven deze uit. Herintroductie van de kreeft kan het aantal rivierslakken verminderen en zo de kans op infectie verkleinen. Ook bieden de kreeften een extra inkomstenbron.
In een test zorgde een kreeftenfarm plaatselijk voor een vermindering van besmetting met 80%.
Lees het hele artikel op BBC

Over de schrijver