De ongeneeslijk zieke Babette had nog één laatste wens: een varken redden

Toen bleek dat Babette Bot leed aan een moeilijk te genezen variant van borstkanker, vertelde ze haar vriendin Lea Goodett over haar grote wens. Ze wilde tenminste één varken van de slacht redden en een mooi leven bieden. Lea, naar eigen zeggen een ‘harde’ dierenactiviste, ging meteen over tot actie. Ze zocht contact met een varkenshouders echtpaar en met de stichting de Nobele Hoeve. En zo werden er niet één, maar wel zes varkens gered.

Laatste wens

Het was een oude, laatste wens van de doodzieke Babette waar haar vriendin Lea haar graag mee wilde helpen.  Ze had zich altijd al afgevraagd, hoe het toch kan dat boeren zeggen van hun dieren te houden, maar ze toch naar de slacht sturen? Ze had al meerdere malen geprobeerd contact te leggen met boeren om daarover in gesprek te gaan, maar zonder respons. Tot Jan ten Cate, een bekend dierenactivist en veganist, Lea hielp door een oproep te doen op Facebook. Daar reageerde een echtpaar op, dat eigenaar is van een megastal met 1.800 varkens. Zij wilden wel praten.

In gesprek

Het gesprek tussen Lea en het echtpaar vond plaats op neutraal terrein, bij een hotel. Dat maakte het gemakkelijker voor beide partijen om de emoties bedaard te houden en elkaar werkelijk te proberen te begrijpen. In een stal voel ik zo veel weerstand,” legt Lea uit. “Maar nu zag ik twee mensen voor me zitten: zonder dieren, zonder de pijn en weerstand. En het bleken ook twee hele bijzondere mensen te zijn met hevige emoties. Tijdens het gesprek kwam ik tot allerlei nieuwe inzichten.”

“Zo vroeg ik vrijwel meteen waarom de dieren niet op stro liggen. Dat hadden ze wel geprobeerd, maar het bleek veel te veel geld en tijd te kosten om het stro steeds te vervangen.” Het was een heel fijn gesprek, aldus Lea. “We wisten dat we elkaar natuurlijk nooit helemaal zouden begrijpen, maar we hebben goed naar elkaar kunnen luisteren.”

Laatste Wens
Lea Met Biggen

Het boerenechtpaar

Het boerenechtpaar heeft het bedrijf overgenomen van hun (schoon)ouders. Zij hebben er vervolgens een bedrijf met een Beter Leven-ster van kunnen maken, maar hun doel is om een biologische varkenshouderij te runnen. Maar de boeren zitten klem. Het is niet mogelijk om de dieren ruimte te geven in de buitenlucht, in verband met milieueisen. Het verkopen van hun bedrijf is momenteel ook geen optie: er is simpelweg geen vraag naar een varkenshouderij. Ook voor de uitkoopregeling van de overheid komt het gezin vooralsnog niet in aanmerking.

Uiteindelijk durfde Lea het echtpaar de vraag der vragen te stellen. Of ze een van hun varkens mocht hebben – zoals de wens van haar vriendin Babette luidde. Dat mocht, maar onder een belangrijke voorwaarde: “Dan moest het dier wel echt in een mooie en juiste omgeving komen te wonen”, legt Lea uit. “Dat ze dit als voorwaarde stellen, zegt al dat ze veel van hun dieren houden.”

Zes varkens 

Lea nam contact op met Margarit Gerrits van Stichting De Nobele Hoeve. Dit is een animal sanctuary in Strijbeek waar mishandelde en verwaarloosde dieren worden opgevangen. Margarit speelde op dat moment al met de gedachte een Varkensbos op te zetten. De boeren gingen akkoord met de uitgekozen plek en namen toen een bijzonder besluit: ze kozen ervoor om niet één, maar zes varkens af te staan.

Babette’s Biggen Bos

Een groep vrijwilligers heeft het Varkensbos de afgelopen weken gereed gemaakt voor de biggen. Eigenaresse Margarit voorspelt dat de varkens een groep gaan vormen. En daarmee wil ze iedere Nederlander laten zien wat voor een fantastisch dier het is. Dat wordt genieten voor de zes biggen, die de rest van hun leven in de grond kunnen wroeten, door het weiland kunnen rennen of  in een modderpoel kunnen rollen. Deze week werd het bos officieel gedoopt: de geredde varkens wonen vanaf nu in Babette’s Biggen Bos.

Foto’s: Lisette Kreischer

Over de schrijver