Londense duif krijgt een belangrijke taak

Duif
Foto: Jocelyn, Flickr.com, Cc By 2.0

Je ziet ze in de grote stad, op treinperrons en een enkele brutale zit op je picknickkleed als je in het park ligt: de duif heeft op het eerste gezicht geen hele belangrijke functie. Maar dat is in Londen wel anders. Daar vliegen duiven rond met een rugzak om die de luchtvervuiling in de stad meet.
De lichte rugzakjes bevatten GPS-trackers en sensoren die de luchtkwaliteit meten. Momenteel vliegen zes wedstrijdduiven van de Pigeon Air Patrol met zo’n uitrusting. De vogels moeten informatie verzamelen over stikstofdioxide en andere in de stad aanwezige giftige stoffen. De beesten zijn te volgen via het Twitteraccount @PigeonAir. Londenaren kunnen hun locatie doorgeven aan het Twitteraccount en krijgen dan informatie over de luchtkwaliteit.
Het project vraagt aandacht voor de slechte lucht in Londen. Uit onderzoek blijkt dat elk jaar 9500 Londenaren overlijden ten gevolge van langdurige blootstelling aan schadelijke lucht.
Waar duiven vroeger, tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, werden ingezet voor het doorgeven van informatie, worden ze nu dus gebruikt voor het testen van de luchtkwaliteit. Wat vind jij van dit project?

Over de schrijver