Luchtkwaliteit in Nederland steeds beter

Luchtkwaliteit

Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat meldt de Rijksoverheid. Dinsdag stuurde staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer het rapport van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Volgens dit rapport liggen bijna overal in Nederland de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden.

De luchtkwaliteit verbeterde vooral doordat nieuwe auto’s schonere uitlaatgassen uitstoten. Uit de rapportage blijkt bovendien dat de ingezette maatregelen tegen vervuiling ervoor zorgen dat de knelpunten in 2015 vrijwel zijn opgelost. Dat is goed nieuws want luchtvervuiling is een sluipmoordenaar

Berekeningen in het rapport laten zien dat overschrijding van stikstofdioxide nog langs 9 kilometer wegen voorkomt, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam. Milieu-organisaties zoals Milieudefensie blijven daarom pleiten voor blijvende aandacht om luchtvervuiling overal terug te dringen.

Bron: Rijksoverheid

Over de schrijver