Markt collectieve zonneparken groeit met 250% in 2015

Foto: ZonnepanelenDelen
Foto: ZonnepanelenDelen
In totaal zijn er in Nederland 83 zonneparken gerealiseerd doordat consumenten geld hebben ingelegd. Deze zonneparken hebben €6,5 miljoen aan investeringen ontvangen van particulieren om zo te zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. De markt laat nu echt een versnelling zien. Na een aanloopperiode werpen de overheidsmaatregelen om collectieve zonne-energie te ondersteunen haar vruchten af. Samen met zonne-energie technologie die zich snel blijft verbeteren zorgt dit voor een explosieve marktgroei in 2015 en daarna.

Bron: Zonnepanelendelen
Bron: Zonnepanelendelen

Zonne-records op alle niveaus

Alleen al in het lopende jaar 2015 zijn er 51 projecten succesvol gefinancierd voor een totaalbedrag van €4 miljoen, op het totaal van 83 zonne-energieprojecten tot nu toe. In euro’s is de groei in 2015 ten opzichte van 2014 al 250%, terwijl er nog meer dan twee maanden te gaan zijn.
28 zonneparken staan momenteel open die in totaal investeringen zoeken van €2,3 miljoen. Niet alleen het aantal projecten versnelt flink. Ook het financieren van projecten verloopt steeds sneller. Zo is een zonnedak van een MKB bedrijf via crowdfunding binnen 18 dagen gefinancierd. Een record in Nederland. Daarbij werden eerder in 2015 al nieuwe records gebroken met het grootste bedrag aan crowdfunding dat binnengehaald is voor een zonne-energieproject: De ZonneWIJde Breda heeft €884.000 opgehaald voor bijna 7.000 zonnepanelen.

Collectieve zonneparken

Financiering van grote zonneparken en –daken vragen om deze nieuwe vorm van financieren. Het kost de dak eigenaar vaak te veel eigen vermogen om de zonnepanelen zelf aan te schaffen en het is een te klein bedrag voor banken om er projectfinanciering voor te verstrekken. Dit gat kan crowdfunding, het gezamenlijk investeren in een project, opvullen om zo wel zonnedaken te realiseren. Het gemiddelde bedrag van €80.000 dat opgehaald wordt voor een zonne-energieproject laat dit ook goed zien.

Bron: Zonnepanelendelen
Bron: Zonnepanelendelen

Beweging van onderop

In totaal zijn er door particulieren al ruim 4.000 investeringen gedaan in zonne-energieprojecten. Dit laat duidelijk zien dat de beweging van onderop komt. Nederlandse particuliere huishoudens willen goed doen met hun geld en vinden hierin een goede mogelijkheid om zo, behalve direct financieel rendement ook impact te maken met hun geld. Daarbij is de drempel om te investeren in zonne-energie ook flink verlaagd afgelopen jaar, zo kan men nu al voor 25 euro mee profiteren van de zon.
De projecten lopen uiteen van zonnedaken bij boeren, scholen, MKB-bedrijfsdaken, zorghuizen en zonneweides van lokale energiecoöperaties.

Crowdfundplatformen voor zonne-energie

Om deze markt te bedienen zijn er specifieke crowdfunding platformen ontstaan. Het openbaar aantrekken van geld staat onder toezicht van de AFM en dus zal elke zonne-energieproject eigenaar de crowdfunding met de AFM moeten afstemmen. 44% van de investeringen in collectieve zonne-energie zijn via het in zonne-energie gespecialiseerde crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen verlopen.

Over de schrijver