Markt voor groene energie reageert opgetogen op kabinetsplannen

Het aanstaande kabinet lijkt al in de problemen te zijn gekomen voordat ze op het bordes heeft gestaan bij koningin Beatrix. Maar als het aan bedrijven in de groene-energiesector ligt mag dit kabinet zijn 4 jaar wel uitzetten. De afgelopen week hebben verschillende partijen positief of zelfs “opgetogen” gereageerd op de plannen voor groene energie, die na “10 jaar stilstand” eindelijk vooruitgang beloven.

Lees ook
Groen is de brug die PvdA en VVD verbindt
Paars gaat scoren met groen
De 9 grootste mythes over zonne-energie
Op twee punten zijn de groene energiebedrijven met name enthousiast: de ambitieuze doelstellingen (16% duurzame energieopwekking in 2020, 100% in 2050) en de verruiming van de mogelijkheden om zelf energie op te wekken, ondermeer door ook de energiebelasting te verlagen voor collectieve initiatieven van particulieren.
Greenchoice is met name positief over wat zij noemen de “light-versie van saldering.” Volgens het bedrijf beloont deze “mensen voor alle duurzame energie die zij collectief zelf opwekken terwijl de overheid de regie houdt over het volume en de bekostiging van gezamenlijk opgewekte energie.” Greenchoice noemt dit een begin van feed-in tarief, iets waar het bedrijf al veel langer voor pleit.
Ook Holland Solar reageert positief: “Het bedrijfsleven is er klaar voor, en burgers willen het. Het zal leiden tot een impuls voor de economie, en het zal burgers in staat stellen grip te houden op hun energierekening. Het regeerakkoord biedt een goede basis voor een duurzame energietoekomst.”
De Duurzame Energie Koepel ziet “na 10 jaar stilstand” eindelijk vooruitgaang. Volgens de koepel is de groene-energiesector “opgetogen over de heldere beleidsintenties in het verse regeerakkoord om nu serieus werk te maken van de verduurzaming van de energievoorziening. “Net als in veel andere EU landen kan verhoogde eigen duurzame energieproductie leiden tot een sterke economische impuls. Het maakt tegelijkertijd de energierekening voor burgers en bedrijven stabiel en voorspelbaar tegen de achtergrond van de onzekere toekomstige kosten van fossiele energiebronnen.”
Bron: persberichten van Greenchoice, Duurzame Energiekoepel, Holland Solar

Over de schrijver

4 reacties op “Markt voor groene energie reageert opgetogen op kabinetsplannen”

 1. Yep, maar de voorlaatste had als doel 14%.
  Het is in elk geval weer een stap vooruit, dat toont dit ook aan.
  En er worden enkele hobbels genomen die geen enkele regering tot nu toe nam.
  Greenchoice, Holland Solar, Greenpeace, De duurzame energiekoepel, allemaal zijn ze te spreken over de ambities en plannen, dat is vaak anders geweest de laatste jaren.
  Nu de daden.

  1. Het CPB verwacht een hogere CO2 uitstoot mede door de korting voor energie grootverbruikers.
   Niet vreemd want die 16% komt vooral van meer biomassa, dat CO2 neutraal heet ongeacht de CO2 uitstoot. Die berekening lijkt me betrouwbaarder dan belangengroepen die vooral naar hun subsidies en andere inkomsten kijken. Over een toetsbare energievermindering hoor je niets, zelfs de 130 km/uur blijft.
   Maar dat zal je wel niet overtuigen (wat wel?)

   1. Je zet me altijd wel aan het denken, Mark. Veel zaken nemen we vervolgens weer mee in vragen voor onze interviews en gesprekken met partijen in de markt.

 2. Een vorige regering had als doel 20% duurzame energie en sommigen zelfs 30%.
  Nu is men tevreden met 16%. Dat toont hoe snel de verlaging gaat en 2020 is nog ruim 7 jaar te gaan.

Reacties zijn uitgeschakeld.