Middenin de crisis begint Milieudefensie over de bloemetjes en de bijtjes

Van consumenten tot bedrijven en van banken tot de Verenigde Naties: overal wordt het belang van duurzame keuzes onderstreept. Behalve bij de overheid. Om de duurzame ambities van het kabinet te vinden in de Miljoenennota, moet een nieuw vergrootglas worden uitgevonden. Maar wat zou de regering wél kunnen doen? Wij spraken Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie, over duurzame keuzes die leiden tot groen én groei. Ook als het economisch gaat stormen.

Volgens Milieudefensie zit er een ‘gapend gat in de begroting’. Het kabinet gaat volkomen voorbij aan het belang van natuur & milieu. Het natuurbudget wordt bijvoorbeeld gehalveerd. Gek genoeg lijkt geen enkele partij zich hier serieus druk om te maken, want de Algemene Beschouwingen gingen vooral over de bezuinigingen op het PGB, het pensioenakkoord of over de miljardensteun aan Griekenland, áls ze al over de inhoud gingen… Stel: u zit als oppositie in de kamer, hoe zou u het thema hebben aangekaart?

Hans Berkhuizen: “Om te beginnen mist er een visie op drie belangrijke terreinen: landbouw, mobiliteit en internationaal ondernemen. In de landbouw moeten we veel meer regionaal organiseren. We halen nu bijvoorbeeld soja uit Zuid-Amerika, wat daar de grond uitput, en dat voeden we hier aan onze koeien en varkens in een veel te intensieve vee-industrie die het water en de grond vervuilen. Als we kijken naar mobiliteit, dan ziet dit kabinet maar één oplossing, meer asfalt. Niet slim en niet goedkoop. Neem de aanleg van de Blankenburg-tunnel, ten westen van Rotterdam, die gaat volgens nieuwe schattingen nu al een miljard meer kosten.

U wordt geïnterrumpeerd door Geert Wilders. “Meneer Berkhuizen, houd toch op met die groene prietpraat, we gaan er volgend jaar allemaal op achteruit, en u begint over de bloemetjes en de bijtjes. Met de bezuinigingen maken we Nederland juist weer gezond.”

Hans Berkhuizen: “Als je landbouw regionaler organiseert bespaar je niet alleen op transportkosten, maar ook op de handelsbalans, want we hoeven minder soja uit het buitenland te halen. Als eerste bezuinigsmaatregel stellen wij daarom voor om dierlijk afval niet te verbranden, wat nu gebeurt, maar in te zetten als krachtvoer voor de veehouderij.”

Wat zegt u nu? BSE ontstond toch juist doordat koeien dode koeien te eten kregen?

Hans Berkhuizen: “Ja, koeien zijn geen vleeseters, maar varkens kunnen koeienvlees prima aan. We moeten slimmer worden in die dingen. En dan nog een besparingskans: laten we accepeteren dat we géén belangrijke speler op de voedselmarkt zijn, die concurrentieslag hebben we al lang verloren. Dus laten we die strijd niet langer subsidiëren, want dan krijgen we nog grotere megastallen. ”

Milieudefensie vindt dat er te veel asfalt bij komt, maar de verbreding van de A2 bij Utrecht pakt geweldig uit. Er staan veel minder files.

Hans Berkhuizen: “Ik ben al wat ouder (51 jaar, redactie) en ik heb nog meegemaakt dat de verkeersproblemen bij verkeersplein Leidschendam werden opgelost met de aanleg van het Prins Clausplein. Maar vijf jaar later staat het daar weer net zo vast. Dat zul je ook op de A2 zien. Meer asfalt leidt er toe dat meer mensen vaker de auto kiezen, en langere afstanden reizen, omdat ze bijvoorbeeld verder van hun werk gaan wonen.”

Nu komt Stef Blok van de VVD naar de interruptie-microfoon: “Meneer Berkhuizen, accepteer gewoon dat je mensen niet uit de auto krijgt. Al die plannen om het OV aantrekkelijk te maken hebben nog nooit gewerkt.”

Hans Berkhuizen: “De stelling dat je mensen niet uit de auto krijgt, is al jaren achterhaald. Kijk naar de grote steden, daar zie je dat mensen steeds minder vaak de auto kiezen. Je betaalt je alleen al blauw aan parkeerkosten, als je tenminste kunt parkeren. Met goede alternatieven, zoals de trein, tram, fiets of bus, krijg je mensen juist wel uit de auto.
En om dan meteen maar weer een stevige besparingskans te presenteren: laten we milieuvervuiling niet langer belonen maar straffen. Dus we stoppen met milieuschadelijke subsidies op bijvoorbeeld bestelauto’s, de rode diesel, de accijsvrijstelling voor kerosine en het lage BTW-tarief voor vlees, zuivel en vis.

Meer trein- bus- en tramlijnen? Onbetaalbaar. Er komt een crisis aan.

Hans Berkhuizen: “We hebben onze voorstellen laten doorrekenen door vooraanstaande bureaus, en groene vervoersoplossingen leiden tot minder kosten dan meer asfalt. Bovendien pleiten wij ook voor het invoeren van een kilometerbeprijzing, dat levert ook veel geld op. ”

U wilt een internationaal gelijk speelveld voor bedrijven, om groene innovaties te bevorderen. Maar hoe kunnen we de regels voor zo’n speelveld ooit handhaven op Europees niveau. Landen lappen regels aan hun laars als het ze te heet onder de voeten wordt, dat is bijvoorbeeld de oorzaak van de huidige euro-crisis.

Hans Berkhuizen: “Handhaving kan via certificering. We kunnen bedrijven verplichten alleen gecertificeerde producten op de markt te brengen. De kosten van de monitoring daarvan kunnen we via een fonds organiseren. We moeten in elk geval voorkomen dat branches zichzelf gaan controleren, want dan halen ze alles wat ze niet uitkomt uit het certificeringsysteem.”

Nu loopt Alexander Pechthold naar de microfoon: Meneer Berkhuizen, denkt u niet dat u de overheid te veel wilt laten kiezen voor consumenten en bedrijven? Kijk naar de duurzame ambities van bedrijven als Unilever, maar ook naar de sterke opkomst van duurzaam voedsel. Burgers en bedrijven zijn volgens mij verstandiger dan de overheid.

Hans Berkhuizen: “Bedrijven en burgers lopen zeker voor op de overheid, maar lang niet alle bedrijven. Shell is dit jaar niet voor niets opnieuw buiten de Dow Jones Sustainability Index gehouden. We hebben de overheid nodig om een eerlijk speelveld te garanderen, zodat schone koplopers niet lijden onder vuile achterblijvers. Ook oneerlijke keuzes in de winkel moeten worden aangepakt, weg met de kiloknallers. Die met antibiotica en water volgepropte kip mag gewoon niet op de markt zijn.”

De stem van de voorzitter klinkt. “Meneer Berkhuizen, wilt u afronden?”

Hans Berkhuizen: “Volgens ons gaan groen én groei prima samen. Ze vormen een kans in economisch onzekere tijden. Wij vragen de overheid daarom: toon visie op het gebied van duurzaamheid. Stel een helder kader, met duidelijke regels en doelen, bijvoorbeeld een maximale CO2-uitstoot. En geef bedrijven en consumenten de ruimte om dit in te vullen.”

Lees ook:

Kabinet ziet in milieu vooral een reden om belasting te heffen

Dit gaat het kabinet doen met de bijtelling van zuinige auto’s

5,8 miljard subsidie voor vuile energie

Over de schrijver

2 reacties op “Middenin de crisis begint Milieudefensie over de bloemetjes en de bijtjes”

  1. Vreemd dat nu ook MD (Milieu Defensie) nu ijvert voor groen én groei. Hoezo groeien, zonder massale soja invoer moet onze vleesproduktie onvermijdelijk flink krimpen. Wie is er niet voor een overheid met een "helder kader, met duidelijke regels" maar nu blijft het wel erg vaag.

    Bij de MD verkeersplannen rondom Rotterdam verdween het geld voor asfalt in nieuw openbaar vervoer met vergelijkbare kosten. Jammer dat MD niet uitlegt waarom mobiliteit zonodig moet blijven groeien en wat dan het voordeel voor het milieu is.

Reacties zijn uitgeschakeld.