Milieudefensie dreigt Nederlandse staat voor de rechter te slepen om slappe aanpak fijnstof

Bron: Milieudefensie

De vrijstelling die Nederland tot nu had van de Europese richtlijn Luchtkwaliteit is verlopen. Morgen bespreekt de Tweede Kamer de gevolgen daarvan.

Vanaf 11 juni mag het daggemiddelde van de fijnstofconcentratie niet hoger zijn dan 50 µg/m³. Milieudefensie vreest dat de EU Nederland nu op de bon slingert voor de overschrijding van de fijnstofwetgeving. Resultaat: hoge Europese boetes en een luchtkwaliteit die ronduit ongezond blijft. Volgens de Zembla-uitzending ‘Stikken langs de snelweg’ gaan per jaar 2000 mensen eerder dood aan de gevolgen van fijnstof. Fijnstof kan al in relatief lage concentraties klachten veroorzaken. De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing in de longen terecht.

Elke Europese lidstaat mag 35 dagen per jaar de norm overschrijden. Vanwege de verleende vrijstelling aan Nederland mocht de fijnstofconcentratie tot 11 juni gemiddeld maximaal 75 µg/m³ per dag zijn. Maar zelfs die hoge gemiddelde dagconcentratie is al op diverse plekken 9 keer overschreden. Dat betekent dat in de tweede helft van dit jaar op die plekken nog maar 26 overschrijdingsdagen zijn toegestaan.

Op basis van de meetresultaten van de eerste vijf maanden van dit jaar verwacht Milieudefensie dat Nederland nog in 2011 de Europese wetgeving over Luchtkwaliteit overtreedt.

Voor de rechter

Zodra Nederland de norm overschrijdt, sleept Milieudefensie de Nederlandse Staat voor de rechter. Op die manier wil Milieudefensie het kabinet alsnog dwingen om de uitstoot van fijnstof aan te pakken. En dat kan: met bewezen effectieve maatregelen, zoals de uitbreiding van milieuzones en snelheidsverlagingen op (stedelijke) snelwegen. Bovendien moet er een einde komen aan het onbeperkt faciliteren van het auto- en vrachtverkeer.

Verkeer heeft op dit moment het grootste aandeel in de uitstoot van fijnstof. Auto’s worden weliswaar steeds schoner, maar tegelijkertijd is er een forse toename van het aandeel vieze dieselkilometers en een toename van het totale autoverkeer.

Lees ook:

Zembla: kabinet laat mensen stikken in fijnstof

Elektrisch rijden: schoon en goedkoop

Camiel Eurlings: zo maak je elektrisch rijden groot

Over de schrijver

1 reactie op “Milieudefensie dreigt Nederlandse staat voor de rechter te slepen om slappe aanpak fijnstof”

Reacties zijn uitgeschakeld.