Nederland gaat “Big Data” inzetten in de strijd tegen het water

Foto: E. Dronkert, Flickr
Foto: E. Dronkert, Flickr

The Wall Street Journal schrijft over het Nederlandse waterproject Digitale Delta, dat op 25 juni jl. officieel van start is gegaan. Gebaseerd op verschillenden bronnen gaan de TU Delft, Rijkswaterstaat, Deltares, het Hoogheemraadschap Delfland en IBM big data analyseren om overstromingen te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren.
De komende 12 maanden gaan deze partijen samen onderzoeken hoe met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT-toepassingen het waterbeheer in
Nederland verbeterd kan worden en tegelijkertijd de economische positie van de Nederlandse watersector in het buitenland kan worden vergroot. Slimmere informatie-uitwisseling binnen de watersector moet leiden tot lagere kosten, innovatie en sterkere internationale positie.
“De Digitale Delta moet door betere ontsluiting en uitwisseling van water-data, kennis en door betere applicaties, leiden tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen voor de overheid. Die voordelen blijken in het bijzonder in omstandigheden met een grote en urgente informatiebehoefte, zoals bij calamiteiten en in grote complexe projecten”, aldus de intentieverklaring van de Digitale Delta.
De deelnemende partners staan voor de taak om vele miljoenen gegevens te standaardiseren en beschikbaar te maken voor onderzoekers. De data zal niet alleen door wetenschappers en ambtenaren worden gebruikt, maar ook door ondernemers die nieuwe, wellicht exporteerbare, waterinnovaties zullen ontwikkelen.

360, het beste uit de internationale pers.

Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.
Meer van 360
De Bosnische “babylutie”
Nederlander Johann van den Noort wint prijs van Wall Street Journal voor waterkering
Nederlandse lessen om Amerikaanse watersnoodramp te voorkomen

Over de schrijver