Nederland klimaatneutraal: maak kans op een online klimaatcursus

Te veel water, te weinig water, kou in de lente, warm weer in de winter; we raken er helemaal van in de war. Op een paar hardnekkige ontkenners na is iedereen er wel van overtuigd dat het klimaat verandert. Het mooie is dat we er wel iets aan kunnen doen, maar dat leidt natuurlijk tot allerlei dilemma’s. Op je werk, thuis en in je sociale omgeving. De opleiding Klimaatwinnaars van de Open Universiteit kan je helpen om een mening te vormen over al deze onderwerpen. 
Meeloten kan helaas niet meer!

We zitten inmiddels al weer een tijdje thuis. Voor de een is het drukker dan ooit, maar het kan ook zijn dat je tijd overhoudt, omdat allerlei activiteiten niet meer doorgaan. Misschien is het dan het moment om weer een opleiding te doen. Online natuurlijk. Om je te enthousiasmeren leggen we 5 dilemma’s aan je voor en we zijn heel benieuwd wat jij kiest. Onderaan dit artikel kun je jouw antwoorden in een anonieme enquête met ons delen. Heb je na het lezen van dit artikel meer vragen, dan antwoorden? En wil je meer weten over deze en andere dilemma’s, oplossingen voor klimaatverandering en wat jij kunt doen? Dan kun je je inschrijven voor de online opleiding Klimaatwinnaars van de Open Universiteit. De opleiding is online en je kunt meteen van start.

Dilemma 1: Waterstof

In Hoogeveen komt een woonwijk, die volledig op waterstof gaat draaien. En ook het Zuid-Hollandse dorp Stad aan ’t Haringvliet wil 600 bestaande huizen aansluiten op waterstof. Volgens velen is waterstof de ideale oplossing voor onze energietransitie, omdat onze gasleidingen met wat aanpassingen prima geschikt zijn voor waterstof. Toch zien mensen ook risico’s; waterstof is namelijk ontvlambaar. De ketel is iets duurder dan een cv-ketel en waterstof moet wel gemaakt worden. Nu gebeurt dat met aardgas, maar daar willen we vanaf. Het moet natuurlijk gebeuren met behulp van wind- en zonne-energie. Is dat mogelijk?

Dilemma 2: Kernenergie

In alle discussies over duurzame energie, komt kernenergie om de hoek kijken. Voor de een dé ideale oplossing voor een duurzame toekomst, maar voor de ander een absoluut schrikbeeld. Wat gebeurt er met het afval en de risico’s bij een natuurramp zijn groot. Dat zagen we in Japan. Sommige landen, zoals Duitsland, stoppen daarom met kernenergie. Terwijl andere landen, zoals China, juist 8 nieuwe kerncentrales bouwen. In Europa is kernenergie met een aandeel van 25 procent de grootste CO2-vrije energiebron voor elektriciteit en droeg het in 2019 bij aan de daling van de uitstoot van CO2 in westerse landen. Vind jij kernenergie een oplossing?

Dilemma 3: Windenergie ja/nee

Denemarken produceert op goede dagen meer windenergie dan het hele land verbruikt. Nederland is ook een echt windland. Het waait hier vaak en ook hard. In het Energieakkoord is afgesproken dat we de komende drie jaar een stuk meer windenergie gaan realiseren. Een windmolen wekt jaarlijks voldoende stroom op voor 2000 huishoudens, maar niet iedereen is enthousiast over windmolens. Ze vervuilen de horizon, zijn duur om aan te leggen, er is niet genoeg ruimte op het land, ze maken lawaai, zijn gevaarlijk voor vogels en het waait niet elke dag. Vind jij windenergie een oplossing?

Dilemma 4: High-tech oplossingen van bedrijven

Het gebruik van robots, hightech oplossingen, the Internet of Things, 3D-printen, nano- en biotech, big data en nog heel veel meer nieuwe technologieën, kunnen bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan het kweken van vlees, waardoor er op termijn geen veeteelt meer nodig is, energiebesparende smart homes, of het 3D printen van huizen. Bedrijven maken steeds meer gebruik van nieuwe technologieën en vorig jaar investeerden grote Europese bedrijven, die ¾ van de totale Europese uitstoot veroorzaken, ongeveer 124 miljard euro aan investeringen om de uitstoot terug te dringen. Wat het oplevert, kan nog niet iedereen overzien en daarom is er ook kritiek op. Geloof jij in hightech oplossingen van bedrijven?

Dilemma 5: Wie is verantwoordelijk? Bedrijven, overheid of consumenten?

Bij hetkanWEL geloven we in de kracht van de consument. Door de keuzes die wij maken, dwing je het bedrijfsleven tot verandering. Zo is het schap met vleesvervangers in de supermarkt vele malen groter dan het een paar jaar geleden was, omdat er meer vraag naar is. Dat wij als consument een zekere verantwoordelijkheid hebben, betekent overigens niet dat bedrijven en overheden niks hoeven te doen. In Chili heeft de overheid de hoeveelheid suiker in voedsel weten terug te dringen door een zogenaamde suikertaks. Het werkt. En in Nederland is de vliegtaks er sinds deze week eindelijk door. Wie is volgens jou het meest verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de energietransitie? Zijn wij dat als consument of toch het bedrijfsleven of de overheid? Is de consument verantwoordelijk voor de energietransitie?
Wil je nou meer weten over hoe je zelf een positief effect kunt hebben op het klimaat, dan kun je de digitale opleiding Klimaatwinnaars volgen aan de Open Universiteit. Deze opleiding is er voor iedereen, die meer wil weten over de dilemma’s waar we voor staan en de oplossingen. Het is online, dus je kunt direct van start. Juist nu heb je daar misschien wat meer tijd voor.
En…. hetkanWEL mag een opleiding weggeven t.w.v. 450 euro. Vul anoniem in 1 minuut de onderstaande enquête in, stuur een mailtje naar redactie@hetkanwel.nl dat je graag wilt meeloten en misschien ben jij wel de gelukkige! Meedoen kon tot 10 april. Helaas ik deelname niet meer mogelijk. 
Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Over de schrijver

12 reacties op “Nederland klimaatneutraal: maak kans op een online klimaatcursus”

 1. Juiste investeerder zal zich wel melden, toekomst alternatieve energiebronnen gaan steeds belangrijker worden. Wie het aan durft wordt de grootste werkgever in de wereld.Concept in grote lijnen op papier. Is wel voor verbetering vatbaar,warmteterugwinning,Fysica,E-ingenieur,geologie.nieuwe energiebron dient duurzaam te zijn en geen afval achter te laten voor de generaties na ons.

 2. Belachelijke cursus die blijkbaar betaald wordt door de zonne/windenergie subsidievreters. Alleen al de aanhef dat er maar een paar ontkenners zijn. Nou zijn er geen klimaat ontkenners want klimaat is een feit altijd en overal. Maar het gaat om de vraag of het klimaat verandert door toedoen van de mens of door natuurlijke variatie. En alles wat daar tussen ligt. Laten degenen die opwarming geheel aan mensen toeschrijven maar eens antwoord geven op de vraag waarom de zeespiegel volgens de getijdemeters sinds begin van de metingen in 1885 alsmaar dezelfde stijging last zien van 1,4 mm per jaar (na aftrek van de bodemdaling langs onze kust). Lees hiervoor de onderzoeksrapporten van Deltares dat in opdracht van Rijkswaterstaat permanent onderzoek verricht en dat per vier kaar vastlegt in een rapport “Zeespiegelmonitor” Thans zijn Zeespiegelmonitor 2014 en 2018 voor iedereen toegankelijk.

  1. En kom nu niet met verschillen in methoden van metingen, want dat is appels met peren vergelijken. Ook als ik naar de gegevens van bijv Zuid-Afrika of India kijk zie ik ook geen versnelling van de zeespiegelstijging. Alleen daar waar het land snel daalt zie je logischer wijze een snelle relatieve zeespiegel stijging zoals je andersom een zeespiegeldaling ziet aan de kusten van Scandinavië doordat het land daar omhoog komt. Andere theorieën zijn niet bewezen. Zie Psmsl voor alle getijdemeters op de wereld. https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/928.php

 3. Kernenergie wordt hier eenzijdig belicht: het zou nu om Thorium-centrales moeten gaan. Dus kernfusie in plaats van splitsing. De windmolens op zee zijn een grote ecologische ramp: alles wordt erdoor verstoord. De frequenties van de molens dreunen door het water en maken het leven in zee kapot. Enorme hoeveelheden vogels en insecten vliegen zich dood. Visserlui vertellen me dat ze meer veren vangen dan vissen. Daarbij: het is erg onveilig voor de scheepvaart. Het klimaat kan niet door de mens veranderd worden anders dan dat het vreselijk verslechterd door de boomkap, die massaal is en duurzaam wordt genoemd.
  Het is een gekkenhuis en al die beslissingen zijn ons door de strot geduwd.
  Geen democratie maar dommocratie!
  Het geld regeert: follow the money en laat je niets wijs maken!!!

  1. Fout: kerncentrales die thorium gebruiken doen aan kernsplitsing, geen fusie. Fusie is met waterstof isotopen die in een plasma met elkaar versmelten en dan grote hoeveelheden energie afgeven. Die windmolenparken in zee worden op de zeekaarten ingekleurd als “no go” zones, dus waar is het gevaar voor de scheepvaart dan? Die moeten ook de regels respecteren, toch? Dat daar een aantal vogels tegenaan vliegen is onvermijdelijk, maar of dat massaal gebeurt is overdreven.

 4. Lastig om de stellingen zo hard te maken. Lijkt me dat er juist wat nuance nodig is. Hier mijn nuance bij de net ingevulde stellingen.
  Waterstof? Voor zwaar transport en energie opslag, dan wel duurzaam opgewekt en niet uit gas gewonnen, en zeker niet om personenauto’s op te laten rijden
  Kernenergie? alle opties openen houden en betere bronenn zoeken moet, met huidige tecniek (en levertijd!) neiweu centrales bouwen juist niet.
  Wind? Ja mits grootschalig en op zee.
  High Tech? Slime regelingen kunnen veel besparen, maar sturen op juist meer apparaten is het probleem oplossen waar mee het ontstaan is.
  Zijn we zelf verantwoordelijk? Ja natuurlijk. En via ons dus ook de overheid en bedrijven. Elk persoon kan in elke rol invloed hebben, als consument, maar zeker ook als klant, en als medewerker, en als stemgerechtigde.

 5. Alles is energie en we zijn voortdurend in ontwikkeling. Behalve nu voor de toekomst vastleggen wat op dit moment alternatieven zijn voor fossiel brandstof verbruik, sta ik ook open voor creatieve ideeën die vanzelf zullen ontstaan als we onze intentie richten op nieuwe mogelijkheden.

 6. Ik weet dat ik tegen heilige huisjes ga schoppen, maar in de toekomst kunnen we niet zonder waterstof en kernenergie. De waterstof maakt zwaarder transport mogelijk, denk aan vrachtwagens en zeeschepen. De kernenergie hebben we sowieso nodig om een basisvoorziening te creëren. Alleen gaat dat geen kernenergie worden met uranium maar met thorium. Dat is vele malen minder gevaarlijk en de halfwaardetijden zijn slechts 300 tot 400 jaar.

 7. Komt er ook een enquete over dierlijke producten minderen? Kunnen we meer gefaseerd overgaan op andere energie. Oh ja en minder consumenten op de wereld zetten

 8. Ik geloof dat de toekomst alternatieve energiebronnen steeds belangrijker worden en de plek zullen overnemen die fossiele brandstoffen open gaan laten. Elke nieuwe energiebron dient duurzaam te zijn en geen afval achter te laten voor de generaties na ons. We gaan nog veel energiebronnen ontdekken, aangezien alles op deze wereld in trilling is en dus energie in zich heeft. Daar kunnen we misschien iets mee?

Reacties zijn uitgeschakeld.