Nederland verbruikt 15% meer steenkolen dankzij falende emissiehandel

Foto: Public Domain Photos, Flickr

Nederland is volop kolen aan het importeren is voor het opwekken van energie. Het eerste kwartaal van dit jaar verbrandden we 15% meer dan vorig jaar.  Kolen veroorzaken bij verbranding tweemaal meer uitstoot van CO2 dan aardgas. Niet goed dus voor het klimaat en milieu. En wie betaalt de kosten voor het opruimen van die klimaat- en milieuschade?
CO2-emissierechten
Om de uitstoot van CO2 in Europa fors te beperken is een systeem van CO2-emissiehandel opgericht. Ieder land mag jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van CO2 veroorzaken. Kom je daar boven dan mag je emissierechten bijkopen, en blijf je eronder dan mag je rechten verkopen. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door aan die markt steeds minder verhandelbare rechten toe te wijzen, moest krapte worden veroorzaakt. Die krapte zou de prijs van CO2 verhogen waardoor energiemaatschappijen en andere grote verbruikers van fossiele brandstoffen minder CO2 zouden uitstoten. Zo zou dit systeem energiebesparing en het opwekken van duurzame energie steeds interessanter, want economischer, maken.
Emissiehandel CO2 faalt
Op dit moment faalt de handel in CO2-emissies en wordt de doelstelling om de zware industrie te stimuleren om uitstoot te reduceren niet gerealiseerd. De prijs ligt, door de economische recessie en te veel uitgegeven emissierechten, gewoonweg te laag. Dit stimuleert de industrie niet om een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Nee, het stimuleert op dit moment Nederlandse energiemaatschappijen om kolen te importeren uit de VS om hier hun energiecentrales op te stoken.
Wie ruimt deze rommel op? Lees meer op Ode.nl

Over de schrijver

1 reactie op “Nederland verbruikt 15% meer steenkolen dankzij falende emissiehandel”

  1. onzinverhaal. Weer een voorbeed van ten onrecht het instrument CO2-handel bashen. De EU heeft zich verplicht tot -8% reductie in 2012. Onder dat plafond mag kolen, gas, olie worden gebruikt. Dmv emissiehandel blijven bedrijven onder dat plafond. Door de economische crisis is er gewoon meer ruimte onder dat plafond. Bedrijven die door de crisis slecht draaiden konden wat compenseren door emissierechten te verkopen die ze door de crisis te veel hadden. Die konden gelukkig gekocht worden door energiebedrijven, die de emissierechten nodig hadden om de emissies van gas en kolen af te dekken. Emissiehandel faalde dus niet maar werkte. Door de ruimte te gebruiken voor kolen zijn ons allemaal ook kosten beperkt (hee, crisis) en is er gas gespaard voor later. Dus er is niet meer CO2 in de atmosfeer dan de EU zich verplicht had. Voor de periode na 2013 stelt de EU het verdere overschot aan emissierechten te verkleinen, en dus de CO2-doelen aan te scherpen

Reacties zijn uitgeschakeld.