Nederlandse ‘Energiewende’ levert tienduizenden banen op

Gurit Composites, Flickr.com
Gurit Composites, Flickr.com

In Duitsland levert flink investeren in duurzame energie honderdduizenden banen op. Ook in Nederland heeft het de potentie om een einde te maken aan de massawerkloosheid. Het Institute for Sustainable Futures van de universiteit van Sydney (Australië) berekende in opdracht van Greenpeace hoeveel banen dit in Nederland op zou kunnen leveren en welke investeringen daar tegenover staan. De uitkomst is opvallend.

Impuls bouwsector
Het kabinet heeft aangegeven tegen 2020 16 procent van de energie op duurzame manier te willen winnen. Als dat plan wordt doorgezet, zo werd berekend, betekent dat tot 2020 een jaarlijkse van 44.000 banen in de sector voor duurzame energie: 7.000 banen in de windenergie, 11.000 extra banen in de zonne-energie en 26.000 extra banen door energiebesparingen in woningen. Daarnaast geeft het nog een impuls aan de bouwsector; die ambitie van 16% wordt namelijk alleen gerealiseerd er flink gewerkt wordt aan het energiezuinig maken van gebouwen en huizen en er veel nieuwe installaties voor zonne- en windenergie gebouwd worden.

Kosten
Tegenover deze extra banen staan echter wel stevige investeringen. Op dit moment wordt nog slechts 4% van de energie gewonnen uit duurzame bronnen. Om de 16% die kabinet-Rutte II voor ogen heeft te realiseren, moeten miljarden geïnvesteerd worden. In Duitsland wordt de rekening voor de ‘Energiewende’ met name gedragen door burgers en bedrijven. In Nederland is deze grotendeels gestoeld op subsidies. Dat zou in de komende jaren moeten veranderen; door de energiebelasting te laten stijgen, betalen ook burgers mee aan deze revolutie. In een tijd van aanhoudende economische crisis, betekent dat echter wel weer dat zowel overheid als burgers minder uit kunnen geven aan andere zaken, wat uiteindelijk ook weer kan leiden tot het verlies van banen. Volgens experts weegt dat verlies echter wel op tegen de baten van een grootschalige energierevolutie.

Bron: Greenpeace, Persdienst

Lees ook:

30 miljoen vrouwen kiezen Yves Rocher
Investeren in Belgische windparken: 10% rendement
5 manieren om zonnepanelen te financieren

1 reactie op “Nederlandse ‘Energiewende’ levert tienduizenden banen op”

Reacties zijn uitgeschakeld.