Nieuw windpark geeft in één klap groene stroom aan 150.000 huishoudens

Windpark Luchterduinen. Bron: Eneco.
Windpark Luchterduinen. Bron: Eneco.

Nederland is een nieuw windpark op zee rijker: Eneco Luchterduinen. Het telt 43 windmolens en staat 23 kilometer uit de kust van Zandvoort en Noordwijk. Met een vermogen van 129 MegaWatt is het goed voor groene stroom voor 150.000 huishoudens. Volgens de eigenaren, Eneco en Mitsubishi, bedraagt de investering 450 miljoen euro.

Al in 2008 werd de vergunning voor het windpark aangevraagd. Het ontwerp en de bouw kostten vervolgens ongeveer 2 miljoen manuren, wat goed laat zien met wat voor banenmotor we te maken hebben bij de transitie naar schone energie. Er werkten naar schatting 560 medewerkers van Mitsubishi Corporation, Eneco, Ecofys, Van Oord, Vestas, Joulz, Tennet en verschillende adviesbureaus aan het project. De hoofdaannemer van het windpark was Van Oord.

Op zee werden 50 schepen ingezet, waaronder het offshore installatieschip Aeolus van Van Oord, kabel-aanlegschepen, stenenstorters, sleepboten en het kraanschip Rambiz. De werkzaamheden zijn zeer voorspoedig verlopen: het windpark is binnen budget én drie maanden eerder dan gepland opgeleverd. Vergelijk die prestatie eens met de ontwikkeling van een kerncentrale waar enkele jaren vertraging en budgetoverschrijding standaard zijn.

In de Nederlandse Noordzee stonden al twee windparken die in 2007 en 2008 zijn gebouwd: Offshore Windpark Egmond aan Zee (Nuon/Shell, 108 Megawatt) en Prinses Amaliawindpark (Eneco, 120 Megawatt). Door de komst van Eneco Luchterduinen met 43 windmolens van 3 Megawatt neemt het vermogen toe met 129 MegaWatt, oftewel 56%. Als we kijken naar de totale windenergiecapaciteit van Nederland, en dus ook alle windmolens op land meetellen, betekent de komst van Luchterduinen in één keer een toename van ruim 5%.

Maar deze groei van windenergie op zee is ook hard nodig, willen we de doelen halen die het Rijk nastreeft: 14% duurzame energie in 2020. Daarnaast moeten windmolens op zee in 2023 samen 4450 megawatt elektriciteit opwekken. Dat is genoeg om jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is ruim 20 keer zoveel als in 2013. Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Wil je ook meeprofiteren van de groei van windenergie? Dan kun je bijvoorbeeld winddeler worden of participeren in Meewind.

Over de schrijver