Nieuwe salderingswet voor schone energie veel effectiever dan subsidie

Wereldwijd is er inmiddels 40 GW aan zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan bijna de helft (17,5 GW) in Duitsland. In Nederland is weliswaar 60% van de huiseigenaren geïnteresseerd in zonne-energie, maar desondanks is er slechts 0,1 GW geïnstalleerd. Dat is 175 keer zo weinig als bij onze oosterburen, ook al zijn zonnepanelen in Nederland rendabel in vergelijking met grijze stroom.
Volgens Stichting 1miljoenwatt.nl zijn er verschillende redenen waarom ons land achterblijft. Consumenten ervaren zonnepanelen als ingewikkeld en hun dak is niet altijd geschikt. Maar waarschijnlijk de belangrijkste reden is dat consumenten en bedrijven op basis van de huidige regelgeving onvoldoende kunnen verdienen wanneer zonnnepanelen op het dak van iemand anders worden gelegd. Collectieve zonne-energie projecten zoals het eigen 1miljoenwatt.nl waarbij je bijvoorbeeld zonnepanelen kunt kopen op lege daken van grote loodsen komen hierdoor moeilijk van de grond.
Salderen vóór de meter is een goed idee
Maar in deze paper leggen de initiatiefnemers achter Stichting 1miljoenwatt.nl, Sven Pluut, Matthijs Olieman en Stefan Fritz, uit dat deze oneerlijke regelgeving eenvoudig veranderd kan worden door saldering vóór de meter toe te staan. Daarmee wordt het mogelijk om op de ene plek, bijvoorbeeld thuis, stroom af te nemen van het elektriciteitsnet en op een andere plek energie te leveren, bijvoorbeeld via een zonnepaneel van een gemeenschappelijke zonne-energiecentrale.
Hiervoor bestaat een controleerbaar en fraudebestendig administratiesysteem door te werken met twee zogenaamde EAN-code koppelingen. Iedere elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft één unieke EAN-code, maar het is heel goed mogelijk om twee EAN-codes aan elkaar te koppelen: één voor productie en één voor gebruik.
Beetje belastinggeld of schone energie?
De overheid is tot nu toe huiverig om een dergelijke regeling toe te staan omdat er negatieve effecten voor de schatkist worden gevreesd. Met andere woorden: de staat heeft liever op korte termijn een beetje belastinggeld, dan voor nu en de toekomst schone energie. Maar in de paper tonen de mensen achter 1miljoenwatt.nl aan dat de effecten van hun voorstel op de schatkist beperkt zijn en goed in te schatten.
Ze laten zelfs nog buiten beschouwing dat collectieve zonne-energieprojecten een positief effect hebben op de werkgelegenheid: 1 MWp zonne-energiesysteem levert bijvoorbeeld minimaal 2 arbeidskrachten op, gerekend vanuit de installateur. Bovendien levert de aanschaf van al die zonnepanelen op korte termijn ook hogere BTW-inkomsten op.
Het afschaffen van de sladeringsregel lijkt daarmee een betere stimulans voor zonne-energie dan de huidige subsidieregeling (SDE+), die sinds 2008 werd toegepast en tot nu toe slechts 26% opleverde van het aantal geplande plaatsingen van zonnepanelen.
Lees ook:
Zelf zonne-energie opwekken
Hoe verdien ik geld met zonne-energie?
Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Over de schrijver

4 reacties op “Nieuwe salderingswet voor schone energie veel effectiever dan subsidie”

 1. @Mark je eerste deel kan ik niet helemaal volgen. Als ik het goed begrijp bedoel jte dat zonne energie duurder is dan windenergie per kWh. Dat klopt de kostprijs van zon en wind ontloopt elkaar wel iets, maar grootschalige zon pv nadert inmiddels ook de 10 Eurocent/kWh (zie het rapport op http://www.zonnestroomnl.nl. Da's aan de bovenkant van de range waar wind op land zit. Het verschil zit voor een groot deel in het benodigde investeringsbedrag. Zon pv is vooralsnog kapitaalintensiever dan wind op land, zonnepanelen gaan echter langer mee waardoor de kostprijs per kWh over de gehele levensduur meevalt.
  Voor biomassa geldt dat er een hoop verschillende vormen zijn. Die verschillen inderdaad in duurzaamheid (da's meer dan CO2). Lokaal zijn het vooral biovergisters, biogas uit afvalwaterzuivering en kleinschalige stook van snoeihout. Dat lijkt me prima passen in duurzaamheidsambities. Misschien over 10 jaar niet meer, maar dat zien we dan wel weer. Vooralsnog is het een grote stap voorwaarts op kolen uit Colombia en Zuid-Afrika…
  Met kosten voor programmaverantwoordelijkheid kan ik prima leveren, maar dan blijven mijn 2 vragen uit mijn eerdere reactie staan. Bovendien horen bij lasten ook lusten. Dus betalen voor programmaverantwoordelijkheid prima, maar dan wel voor decentrale duurzame energie de energiebelasting omlaag of weg.

 2. Salderen bij een gezamenlijke grote windmolen is voor meer duurzame energie als voor de overheid – 1 kwh wind is aanzienlijk goedkoper dan 1 kwh zon – aantrekkelijker.
  Of de vele vormen van biomassa ook nder regeling moeten vallen is de vraag. De CO2 besparing daarvan wordt betwist. Dus een verschil tussen diuurzaam en niet duurzaam is heel zinnig.
  De opslag en verdeelkosten – bij saldring gratis – mogen best in rekening gebracht worden.
  Kortom een eenzijdig verhaal en eenzijdig kommentaar

 3. Op zich een interessant paper met een goed uitgewerkte redeneertrend. Jammer is wel dat de schrijvers beginnen vanuit het onderscheid tussen duurzame en niet duurzame energie, maar uiteindelijk enkel pleiten om zelflevering mogelijk te maken voor zonne-energie op basis van technische deelbaarheid van de installatie in losse panelen die hetzelfde doen. Daarmee laten ze heel veel interessante initiatieven die gebaat zijn meer ruimte voor saldering voor de meter buiten beeld. Het gaat dan niet alleen om windenergie, maar ook om elektriciteitsopwekking en gasproductie m.b.v. biomassa centrales. Bv. om de pilots die in Sneek lopen met het opwekken van warmte en gas m.b.v. decentrale waterzuiveringsinstallaties.
  In de discussie zou het helpen als de verschillende duurzame technologien niet enkel voor eigen parochie preken, maar het grotere punt blijven maken: als het uitgangspunt is dat 'de vervuiler betaalt', waarom is de energiebelasting voor groene en grijze energie dan gelijk? En als de overheid inzet op zelfredzame burgers, waarom ontmoedigt ze dan door de starheid m.b.t. salderen voor de meter dat burgers gezamenlijk het initiatief pakken om in hun eigen energievoorziening te voorzien?

Reacties zijn uitgeschakeld.