Nobelprijswinnaar economie: meer inflatie helpt Europa uit de crisis

Myphoto 340
Foto: Photosteve

De euro moet boeten voor de onvolkomenheden van zijn oorspronkelijke ontwerp. Maar door de inflatie iets te laten stijgen in plaats van een eentonig bezuinigingsbeleid te blijven voeren, kan Europa mogelijkerwijs uit de crisis komen, aldus de bekende econoom Paul Krugman. Een interview met de Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie.
Uw boek “Stop deze depressie NU” is een pleidooi tegen het bezuinigingsbeleid en het dogma van het bestrijden van het begrotingstekort. Voert Europa volgens u soms de verkeerde strijd?
In den beginne was er Griekenland. Het valt niet te ontkennen dat de Griekse regering problemen had met haar begrotingsdiscipline en in hoge mate verantwoordelijk is voor de tegenslagen die het land kent. Maar in alle paniek wordt het land nu steeds gebruikt als standaardverklaring voor de Europese crisis. Dat strookt perfect met de natuurlijke neiging van centrale banken om de teugels kort te houden en te verkondigen dat de grote toegeeflijkheid op maatschappelijk en begrotingsvlak de basis vormt voor de problemen in de eurozone. Hierin komt tevens het dogmatisme van de Duitsers tot uitdrukking, die altijd al gauw klaarstaan met het verwijt dat anderen de Duitse deugd niet evenaren. Daarbij wordt vergeten hoe uniek het geval van Griekenland is, dat volkomen op zichzelf staat. Maar de uitleg van de Griekse tegenspoed heeft bijgedragen aan het op één hoop gooien van verschillende zaken, die het algemeen heersende dogma van bezuinigingen rechtvaardigen. Uit conformisme is elk afwijkend standpunt al snel uit de discussie verdwenen.
U beschuldigt dus de Duitsers?
Historisch gezien is hun gedrag te verklaren door een inflatiefobie, aangezien ze inflatie beschouwen als de bron van hun tragedie in het verleden. Maar ze lijken het leed dat werd veroorzaakt door het verschrikkelijke deflatoire beleid van de jaren dertig uit hun collectieve geheugen te hebben gewist. Hun invloed op de ECB wordt uiteraard verklaard door hun dominante status in Europa en ook door de oorspronkelijke ambitie om van deze instelling een achtervang te maken voor het gebrek aan discipline en voor de inflatie. […] Duitsland is schuldeiser van een Europa dat inderdaad een periode van overvloed heeft gekend. Toch had ik graag willen weten welke remedie was aangedragen als de kapitaalstromen bijvoorbeeld vanuit Spanje naar Duits vastgoed waren gevloeid in plaats van andersom.
Lees het volledige interview uit L’Express in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.
Bron: 360, het beste uit de internationale pers.
3602
Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.
Meer van 360
Modern Europa heeft nieuw elan nodig
Print je eigen wapen
Blauw bloed op de bres voor zigeuners

Over de schrijver