Nog 5 dagen om een voldoende te halen voor het Energie Akkoord

Schoneenergie_GpOude kolencentrales gaan dicht, er komen waarschijnlijk geen nieuwe kolencentrales bij en er komen belastingvoordelen voor groepen burgers die gezamenlijk energie willen opwekken met zonnepanelen. Dat zijn enkele elementen uit een concept-plan voor het Nationaal Energieakkoord. Dat document is in handen van de NOS.
Het plan is voorgelegd aan minister Kamp die kritisch is, hij vindt het nog te duur. Ook milieu organisaties zijn nog kritisch. Greenpeace zette de onderhandeling daarom vorige week met verschillende acties op scherp. En professor Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft het akkoord op dit moment een 5. “Een gemiste kans om de economie uit het slop te trekken!”
Campagnedirecteur Joris Thijssen van Greenpeace: “Op het gebied van schone energie loopt Nederland al jaren achter. Dat is zowel voor het klimaat als onze economie erg onverstandig. Nu puntje bij paaltje komt, is het belangrijk om nogmaals te laten zien waar het om draait. Om zonne-energie, bijvoorbeeld. Want het akkoord moet op lange termijn zekerheid bieden aan burgers en bedrijven die willen investeren in zonnepanelen. En om groeiende werkgelegenheid: als het kabinet fors inzet op zonne- en windenergie en energiebesparing in woningen, dan kunnen er tot 2020 in Nederland 53.000 banen per jaar bij komen.”
Jan Rotmans: “Duurzaam energieakkoord is het net-niet en te vrijblijvend. Zonnepanelen en windenergie zijn mooi, maar het gaat eigenlijk om 2 echt grote dingen: wij hebben in Nederland een grote energie-intensieve industrie, die veel verspillen. Dus die moeten meer energie gaan besparen. En we gooien 20% weg van onze energie via warmteverlies. Dat wordt met dit akkoord helaas niet aangepakt.
Het tweede punt betreft de opwekking van schone energie, we moeten snel meer schone energie gaan opwekken. De beste manier om dat te doen is veel investeren in windenergie. Maar wat den wij? We kiezen vooral voor bijstoken van biomassa in drie kolencentrales die nog moeten worden geopend. En er staat wel heel trots in het akkoord: “Er komen geen nieuwe kolencetrales bij…” Maar we hebben over 8 jaar 80% te veel aan stroom. Dat gaan we allemaal exporteren en dat is vooral kolenstroom. Dus die drie kolencentrales die er bij komen, zijn helemaal niet nodig. Als ik dit akkoord een cijfer moet geven, denk ik daarom aan een 5. En ik verwacht dat het nog erger wordt de komende dagen, omdat de minister heeft gezegd dat niet alle kosten in het plan worden gedekt en dat kabinet niet wil investeren. De plannen voor wind op zee kunnen dus nog worden teruggedraaid. Dat is jammer, want wij hebben berekend dat je makkelijk 100 duizend banen kunt creeëren met investeringen in schone energie. We blijven nu steken op zo’n 15.000. Dus dit is eigenlijk een gemiste kans om de economie uit het slop te trekken.”
Hoofdpunten uit het akkoord:
– Oude kolencentrales worden uiterlijk op 31 december 2015 gesloten. Het is de verwachting dat er geen nieuwe kolencentrales meer worden gebouwd.
– Modernere kolencentrales mogen (maximaal) twee keer zoveel biomassa meestoken als nu.
– De kolenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2016.
– Het moet voor particulieren mogelijk worden om geld te lenen bij energiebedrijven voor energiebesparende maatregelen. Die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald.
– Lokale energieopwekking (met bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt financieel aantrekkelijker. Burgers krijgen een belastingkorting voor gezamenlijke initiatieven bij particuliere kleingebruikers.
– Een fonds van 600 miljoen euro moet rendabele energiebesparing voor grote groepen mogelijk maken.
– Er komen grote windparken op zee. Tussen 2014 en 2010 moet er voor 4000 megawatt aan extra vergunningen worden aanbesteed.
– Er moet een verschil komen tussen de belasting op hybride auto’s (8%) en vol-elektrische auto’s (3%).
– Er komt een aanvullend energiebesparingsdoel voor de transportsector (van 15 tot 20 PJ in 2020). Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig.
– Er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. De energiebesparing in de gebouwde omgeving moet 35% zijn in 2016 en 65% in 2018.

Over de schrijver