“Nu is het moment om burgers te betrekken bij plannen windenergie”

Hans Berkhuizen. Foto: Joop.nl
Hans Berkhuizen. Foto: Joop.nl
(Opiniebijdrage van Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie). Windenergie draagt bij aan lokale betrokkenheid, saamhorigheid en leefbaarheid. Tenminste, als burgers op de juiste manier worden betrokken bij windmolens. Door windprojecten samen met burgers op te zetten en hen te laten participeren, dragen gemeenten bij aan het opwekken van duurzame energie en kunnen belangrijke voorzieningen met de opbrengst van windenergie worden gefinancierd. Partijen in gemeenteraden maken nog veel te weinig werk van de kansen van burgerparticipatie in windenergieparken. Terwijl juist in de komende raadsperiode grote stappen gezet gaan worden.

De komende jaren zullen er veel windmolens bij komen om aan de afspraken in het SER-energieakkoord te voldoen. Het gaat om maar liefst zo’n 2000 windmolens om de beoogde 6000 MW wind op land in 2020 te halen. Gemeenten gaan daarom op zoek naar locaties voor windmolens. En dat is een grote kans, want windenergieprojecten kunnen geld opleveren voor de lokale gemeenschap. Via windcoöperaties kunnen gemeenten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het zwembad, de bibliotheek of het buurthuis het wel redt. Of de ontwikkelaar van een windpark kan geld storten in een lokaal duurzaamheidsfonds.

Vreemd genoeg was het inzetten van windenergie in het belang van de gemeenschap geen onderwerp in de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraden. Terwijl er deze raadsperiode echt stappen moeten worden gezet om de ambities voor wind op land te halen. Kennelijk was men bang voor negatieve reacties, terwijl er juist een schat aan kansen ligt. Dit is hét moment om burgers te betrekken bij windenergieplannen.

Lees het hele artikel op Joop.nl

Lees ook
[adrotate group=”2″]
“Utrecht moet megawindmolens krijgen”
Winddelen zijn weer volledig uitverkocht

Over de schrijver

1 reactie op ““Nu is het moment om burgers te betrekken bij plannen windenergie””

  1. Windturbines op land leveren ca 1,5% van de Nederlandse energiebehoefte na uitvoering van het energieakkoord. Dit kost gigantisch veel (minister Kamp noemde eerst € 3,7 miljard, dit blijkt nu al € 18 miljard te zijn) en de negatieve aspecten voor leefbaarheid en recreatie zijn zeer groot. Bovendien doen de gigantische windturbines het veel minder goed dan beloofd wordt en dragen ze nagenoeg niet bij aan een lagere CO2 uitstoot.
    Energiebesparing, isolatie en zonnepanelen leveren meer op tegen lagere kosten. Nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat de prijs van zonnepanelen binnenkort enorm gaat dalen. De burgers profiteren het meeste van investeringen in groene energie door zelf te investeren in zonnepanelen op hun eigen dak. Dus beleidsmakers, denk toch na waaraan je de burgers verplicht hun geld aan uit te geven. Zeer hoge energie rekeningen zijn het gevolg van het huidige beleid.
    En als ze dan toch nodig zijn, zet ze dan op zee, daar waait het harder, daar zijn grotere windturbines en windparken mogelijk en je hebt daar geen problemen met lastige burgers. Ruimte zat.

Reacties zijn uitgeschakeld.