Obama breidt natuurgebied Alaska flink uit en blokkeert oliewinning

Bron: Graham Richardson, Flickr
Bron: Graham Richardson, Flickr

President Obama wil het beschermd natuurgebied van Alaska met zo’n 50.000 km2 uitbreiden. Het gebied is een trekplaats voor ijsberen en de zogenaamde Porcupine Caribou, een type eland dat alleen in Alaska voor komt. Het voorstel is omstreden omdat het gebied ook belangrijk is voor olie- en gaswinning.

Het gebied in kwestie is een strook land tussen de Brooks Range bergen en de zee. Volgens schattingen van het US Geological Survey zitten er zo’n 10,3 miljard vaten olie in de grond in dit gebied.

Het voorstel moet nog door het Congres waar het het naar alle waarschijnlijkheid zeer moeilijk zal krijgen. De Republikeinen hebben namelijk een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigen als in de Senaat, en hebben al kritiek geleverd op het voorstel.

Ook lang niet alle inwoners van Alaska zijn blij met de actie. “We gaan ons met hand en tand verzetten tegen deze aanval,” zei de senator van Alaska, Lisa Murkowski. “Het is duidelijk dat de overheid niks om ons geeft en ons alleen ziet als een territorium. Ik snap niet dat er wel onderhandeld kan worden met Iran, maar niet met Alaska.”

Milieu-activisten verwelkomen echter het plan, omdat het een belangrijk natuurgebied is. Ook zou oliewinning in het gebied vele andere natuurgebieden in de regio bedreigen, bijvoorbeeld in het geval van een olieramp.

Obama is een bekend voorvechter van natuur en milieu. Eerder voerde hij al met een trucje verreikende milieuwetgeving door zonder daar het Congres bij te betrekken.

Bron: The Guardian

16 gedachten over “Obama breidt natuurgebied Alaska flink uit en blokkeert oliewinning”

Reacties zijn gesloten.