Obameter: wat bereikte Obama nou eigenlijk in 3 jaar?

Obama Meter Politifact
Bron: Politifact

Obama gaat zijn vierde jaar in als president. In aanloop naar de verkiezingen, is de vraag natuurlijk relevant wat hij bereikt heeft in de afgelopen drie jaar. Als je afgaat op berichten in de media, en zeker op de oordelen van de Republikeinen, ben je al snel geneigd te denken: niet veel. De teneur van de verhalen is: “In 2008 hoopten veel mensen dat alles anders zou worden na 8 jaar Bush, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.”
Bij deze verhalen wordt dan ingezoemd op de mislukte sluiting van de gevangenis in Guantanamo Bay en de zwaar afgezwakte versie van de hervorming in de gezondheidszorg (Obamacare). Dat de oorlog in Irak is beëindigd, de werkeloosheid op het laagste punt in drie jaar is en dat de regering Obama voor vier keer zoveel groene energie heeft gezorgd wordt achteloos afgedaan als ‘hij had het tij mee’ of ‘dat succes kun je eigenlijk niet aan hem toeschrijven’. Kortom, Obama treft het politieke lot dat elke regeringsleider treft: mislukkingen worden op zijn conto bijgeschreven, succes kent vele vaders.
Maar er is een manier om zelf een oordeel te vormen over zijn prestaties. De website PolitiFact, in 2009 winnaar van de Pulitzer Prize, volgt al vanaf het begin van zijn regeerperiode de voortgang die Obama boekt op het inlossen van 500 van zijn campagnebeloftes. Tot nu toe heeft hij 159 keer woord gehouden (48% van het totaal aantal beloftes met een eindoordeel op Politifact), 56 keer zijn woord gebroken (17%), 50 keer een compromis bereikt (15%) en 65(20%) keer zijn poging gestaakt. In 63% van de gevallen heeft hij dus geheel, of deels, bereikt wat hij wilde. Geen slecht resultaat voor een president die te maken kreeg met een ongekend heftige, en volstrekt ongefundeerde tegenbeweging: de Tea Party. Maar om deze overwegend positieve score vast te houden krijgt Obama het nog druk dit jaar, want aan 176 beloften wordt nog gewerkt.
Kijken we naar de Top 25 beloften die Politifact heeft geïdentificeerd, dan heeft Obama bij 9 van de 16 beloften met een eindbeoordeling zijn woord gehouden of deels zijn zin gekregen, goed voor 56%. In 7 gevallen heeft hij zijn belofte gebroken of zijn pogingen gestaakt, 44%. Maar ook hier krijgt hij het nog druk: aan 9 van de 25 belangrijke beloften wordt gewerkt.
Kijken we verder naar de milieubeloftes die Obama deed, we zijn tenslotte een groen blog, dan valt op dat hij in maar liefst 70% van de gevallen zijn woord hield of deels zijn zin kreeg. Wel geldt ook hier dat hij nog flink aan de bak moet: aan 21 van de 58 milieubeloftes, 36%, wordt nog gewerkt.
Kortom, over het algemeen een licht positief beeld, en in elk geval rooskleuriger dan de inktzwarte verhalen die we horen van Republikeinse doemdenkers. Obama heeft nog heel wat werk aan de winkel, maar hij heeft het meerendeel ingelost van de beloftes die een eindbeoordeling kunnen krijgen. Verder lijkt de banenmotor in de VS weer aangezwengeld en stijgt de dollarkoers. Bovendien springt hij er op het terrein van het milieu toch een stuk positiever uit dan zijn voorganger Bush, die het woord nauwelijks kon spellen of in elk geval in elke belangrijke speech vermeed.

Over de schrijver

3 gedachten over “Obameter: wat bereikte Obama nou eigenlijk in 3 jaar?”

  1. En dan durven er nog mensen te beweren dat hij niets bereikt heeft, vind het toch knap zo een resultaat, als je weet dat hij ook nog tegenwerking heeft van de Republikeinen.

  2. Het gaat heir om de beloftes waaraan Politifacts een eindoordeel heeft gegeven.
    "In progress" heb ik hierbij niet als eindoordeel geteld, die kunnen dit jaar nog gehaald worden, maar het kan ook niet.

Reacties zijn gesloten.