Ondanks crisis blijven meeste Triodos beleggingsfondsen groeien

Foto: Wouter Hagens, wikipedia

Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in 2012 met 7% toegenomen tot EUR 2,2 miljard. In 2011 groeide dit beheerd vermogen met 17%.
Aanzienlijke groei
Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een aanzienlijke groei van het beheerd vermogen met respectievelijk 24,7% en 30,7%. Triodos Renewables Europe Fund groeide met 25,4%. De Triodos Sustainable Funds die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn gegroeid met 22,5% door een sterke toestroom van nieuwe beleggers en een stijging van de aandelenkoersen.
Impact Investing
Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management: ‘We zien een groeiende interesse van beleggers in impact investing. We willen daarom het komend jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitbreiden met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa.’
Negatieve invloed bezuinigingsmaatregelen
Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: ‘In 2012 werd duidelijk dat bezuinigingsmaatregelen in het kader van de schuldencrisis het investeringsklimaat in de sector duurzame energie negatief heeft beïnvloed. Toch blijven zon- en wind energieprojecten ook voor overheden de meest geschikte technologie voor de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energieopwekking. Wij verwachten daarom in 2013 nieuwe investeringsmogelijkheden in deze sector.’
Tegenvallers
Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 12,8% door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. Een daling deed zich ook voor bij Triodos Cultuurfonds met 26,7%. Deze daling werd met name veroorzaakt doordat de de fiscale regeling cultureel beleggen per 1 januari 2013 is vervallen.
Handhaving fiscale voordeel groen beleggen
In 2012 zijn, in het kader van overheidsbezuinigingen, de fiscale regelingen voor groen en maatschappelijk beleggen opnieuw vastgesteld. Als enige blijft het fiscale voordeel voor groen beleggen gehandhaafd op 1,9%. Voor Triodos Groenfonds is dit gunstig en heeft dit geleid tot een instroom van beleggers met 2,4%.
Bron: Ikbelegduurzaam
Lees meer
Duurzaam beleggen doe je zo, 5 tips
Heijmans levert proefinstallatie energiebesparende rioolzuivering
Impact Investing vanzelfsprekend voor goede doelen?