Onderwijs voor een gezonde economie: geen gadgets, maar leren nadenken werkt het beste

Onderwijs in Polen. Foto: Polska Zielona Sie?, Flickr
Onderwijs in Polen. Foto: Polska Zielona Sie?, Flickr
Bama Companies, een koekfabriek in Oklahoma, verhuisde naar Polen omdat ze daar wel geschoold personeel konden vinden. Het bedrijf bestaat sinds 1920 en heeft sinds kort een fabriek in Polen geopend. De reden: gebrek aan goed geschoold personeel. Volgens de directie van Bama zijn jonge Amerikanen na het voltooien van hun high school zelfs niet in staat de simpelste baantjes in de fabriek uit te voeren. Ze kunnen vaak niet goed lezen, slecht rekenen en niet zelfstandig denken. Dat schrijft The Economist.
Polen heeft de afgelopen tien jaar een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van onderwijs. Tot 2000 voltooide de helft van de kinderen niet eens de basisschool. Nu is er een leerplicht tot 16 jaar. Door de nieuwe wetgeving en forse investeringen in het onderwijs scoren Polens middelbare scholieren in vakken als wiskunde en natuurkunde nu veel beter dan leeftijdgenoten in de Verenigde Staten. Behaalde cijfers voor de exacte vakken zijn goede voorspellers voor het latere inkomen dat een scholier gaat verdienen.
De Amerikaanse journaliste Amanda Ripley heeft voor haar nieuwe boek The Smartest Kids in the World: And How They Got That Way scholen over de hele wereld bestudeerd. Haar conclusie is dat landen met onderwijssystemen die gericht zijn op veel uit het hoofd leren voor toetsen het internationaal gezien steeds slechter doen. Het trainen van het probleemoplossend vermogen van leerlingen levert betere resultaten op de PISA-test. PISA staat voor Program for International Student Assessment. De PISA-test is de afgelopen jaren door miljoenen scholieren uit 40 landen gemaakt. De resultaten worden gebruikt om verschillen tussen de onderwijsniveaus in landen te meten.
Ripley volgde drie Amerikaanse scholieren die een jaar in het buitenland (Polen, Finland en Zuid-Korea) doorbrachten. In die landen wordt op scholen veel harder gewerkt en is het niveau van de aangeboden stof veel moeilijker dan in de Verenigde Staten. Er wordt weinig gebruik gemaakt van gadgets en technische hulpmiddelen. Jongeren moeten zelf nadenken om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Ze krijgen daarbij hulp van leraren die het vak dat ze geven uitstekend beheersen.
360, het beste uit de internationale pers.
Bron:
Koop 360 in de kiosk of de app store. Volg 360 ook op Twitter of Facebook.
Meer van 360
IOC: “homo-sporters, blijf in de kast”
Arts blogt over hoe Alzheimer hem verandert
Laura Poitras, de vrouw die Snowden hielp

Over de schrijver