Schooldirecties kunnen veel leren van muziekdienst Pandora

Foto: Elizabeth Albert, Flickr

Als je 150 jaar geleden in slaap zou zijn gevallen en nu weer wakker werd, zou je verbaasd om je heen kijken naar alle veranderingen, maar één ding zou je nog steeds direct herkennen: ons onderwijs. Nog altijd staat op veruit de meeste scholen een leerkracht voor een klas vol kinderen van dezelfde leeftijd.
Freakonomics vergelijkt deze manier van lesgeven met een traditionele radiozender die dezelfde liedjes speelt voor alle luisteraars. Terwijl mensen juist verschillende leerstijlen hebben. Sommigen vinden het prettig om eerst zelf dingen uit te zoeken, anderen willen juist eerst uitleg van een docent. Sommige scholieren lopen ver voor, anderen lopen achter.
En onze scholen spelen voor al deze kinderen hetzelfde liedje. Nou vooruit, niet precies hetzelfde: voor sommigen met een wat snellere beat, anderen krijgen nog een extra refreintje.
Een online dienst als Pandora laat echter zien dat het mogelijk is om voor iedereen een eigen radiozender te maken op basis van muziekvoorkeuren. Door een interesseprofiel op te bouwen van elke luisteraar krijgt iedereen precies de songs te horen die hem of haar aanspreken.
Zou je dat principe ook kunnen toepassen op onderwijs? School of One in New York laat zien dat dit inderdaad kan.
In open ruimtes van ongeveer 600 m2 vinden verschillende instructiemodaliteiten tegelijkertijd plaats: live les van een leraar, lessen op basis van software, samenwerkend leren, virtuele leraren en individuele oefening. Zo kan worden ingespeeld op de voorkeursleerstijl van elke individuele leerling. Leerlingen maken ook elke dag testjes zodat hun voortgang kan worden bijgehouden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de inhoudelijke progressie, maar ook naar de instructiemethode die de leerling heeft ontvangen. Deze informatie wordt opgeslagen in een computerprogramma dat vervolgens voor elke leerling een leerstijlprofiel opbouwt. Hoe meer data, hoe beter het programma kan inschatten welke instructiemethode het beste werkt voor een leerling.
Zo krijgen leerlingen de leerstof steeds meer aangeboden op de manier die het beste bij hen past. De resultaten zijn indrukwekkend: bij een pilot leerden studenten nieuwe wiskunde oefenstof 7 keer zo snel als vergelijkbare leerlingen met een traditionele onderwijsmethode.
In Nederland eindigen onderwijsvernieuwingen veelal met het invoeren van weer een nieuwe test, maar de manier waarop we tot de gewenste testresultaten komen, verandert per saldo weinig. School of One toont aan dat veel testen niet bezwaarlijk hoeft te zijn, mits we deze data niet alleen benutten om de progressie van een leerling te volgen, maar juist ook om voor elke leerling een uniek leerstijlprofiel op te bouwen.
Zouden schooldirecties Pandora al geïnstalleerd hebben op hun computer?
Lees ook:
Zijn tablets en laptops nuttige leermiddelen of een hype?
Drie manieren om creativiteit bij kinderen te koesteren
Dit gebeurt er als je tablets achterlaat bij Ethiopische kinderen

Over de schrijver